Morgenkommentar 24/10/2019


Oljeprisen steg onsdag ettermiddag på uttalelser fra den russiske energiminister rundt Opec for så å falle tilbake noe av oppgangen

på lavere EIA lager tall. Fokus videre mot Opec og eventuelle endringer i produksjon og retorikk.

Brent på 60,95USDb mens WTI omsettes 55,60USDb

STB

Storebrand fikk et konsernresultat før amortisering på 700 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 853 millioner kroner i samme periode året før.

På forhånd var det ventet et konsernresultat før amortisering på 657 millioner kroner. Sterk vekst i den svenske virksomheten SPP, der nysalget øker med 32 prosent hittil i år.

Solvens II-margin var beregnet til 177 prosent med bruk av overgangsregel ved utgangen av tredje kvartal, opp fra 167 prosent foregående kvartal ( Konsensus 171% ).

TEL

Telenor fikk en ebitda før andre poster på 12.092 millioner kroner i tredje kvartal 2019, sammenlignet med 12.410 millioner kroner i samme periode året før.

Det var på forhånd ventet en ebitda før andre poster på 12.177 millioner kroner. Telenor fikk en ebitda på 13.276 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 12.149 millioner kroner i samme periode året før. Det var ventet en ebitda på 12.017 millioner kroner. Driftsinntektene ble 29.462 millioner kroner i kvartalet (27.556), mens det var ventet driftsinntekter på 29.617 millioner kroner. Driftsresultatet ble 7.005 millioner kroner i kvartalet (6.720), mot ventet 7.638 millioner kroner.

XXL

XXL fikk en ebitda, inklusive IFRS 16-effekter, på 271 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot en ebitda på 190 millioner kroner i samme kvartal året før. Ebitda eksklusive IFRS16-effekter ble 132 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Omsetningen ble 2.473 millioner kroner i kvartalet, mot 2.504 millioner kroner samme periode året før. Driftsresultatet ble 94 millioner kroner i kvartalet, mot 143 millioner kroner samme periode året før. 15. oktober opplyste XXL at omsetningen i tredje kvartal var ventet å bli rundt 2.470 millioner kroner med en bruttomargin på rundt 37 prosent, og ebitda i kvartalet var ventet til 130-135 millioner kroner eksklusive IFRS 16-effekter, og 265-275 millioner kroner inklusive IFRS 16-effekter.

NHY

Norsk Hydro fikk et underliggende driftsresultat på 1.366 millioner kroner i tredje kvartal 2019 mot 2.676 millioner kroner i samme periode året før.

Det var ventet et underliggende driftsresultat på 977 millioner kroner. Omsetningen i kvartalet var 37.517 millioner kroner (38.766), mot konsensus på 38.221 millioner kroner.

Resultat før skatt var -1.407 millioner kroner i kvartalet (1.634). Videre fremkommer det at Norsk Hydro har mottatt 33 millioner kroner i forsikringskompensasjon etter cyberangrepet, og forventer ytterligere kompensasjon. Selskapet hadde positive valutaeffekter på 24 millioner kroner i kvartalet, mot -81 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Makro/FX

Amerikanske børser endre noe høyere hovedsakelig drevent av positive resultat tall. Alle indekser opp.

2 års rente på 1,574prosent mens 10 år ligger 1,754 prosent.

USD en smule sterkere men holder seg på nivået fra fredag. Index på 97,25 med EURUSD 1,1135.

I Europa er fokus mot ECB og resultatet av Draghis siste møte ved roret. Det er ikke ventet endringer i rente eller politikk så fokus

mot retorikk. Blandet børs dag onsdag i Europa onsdag hvor London og Frankfurt endte som vinner på oppsiden.

EuroIndex på 96,25, EURCHF handler 1,1025.

I Østen er børsbildet blandet, Nikkei og Sydney opp mens Shanghai svakt i minus.

Møte mellom Kora og Japan i Tokyo, lavere geo politisk spenning i regionen. YEN noe svakere, 108,65 mot USD og 120,95 mot EUR.

AUD handler 0,6445 mot USD og Yuan omsettes 7,0670 mot USD.

Gull på 1.494USDb, Sølv på 17.552USDo og Aluminium på 1.725USDt, uendret bilde siden gårsdagen.

Rente møte hos Riksbanken, lave renter forventes lenge. EURSEK på 10,7325 med SEKNOK 0,9470.

Norges Bank slipper resultatet fra sitt møte KL1000. Det er ikke signalisert pressebrief så fokus mot ordvalgene i statement.

Markedet forventer uendret politikk og renter nå men mer usikkerhet rundt forventinger på tidslinjen.

EURNOK åpner 10,1650 med USDNOK 9,1265 og GBPNOK 11,8000. Det er så langt lite smitteeffekt av høyere oljepris i prisingen av krona.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg