Morgenkommentar 30/10/2019


OLJE

Råoljelagrene i USA falt med 0,7 millioner fat til 436 millioner fat i forrige uke. API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 4,7 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 2,2 millioner fat i forrige uke. En kombinasjon av bekymring for kontinuerlig stigende amerikanske råoljelagre kombinert med svake etterspørselsutsikter påvirker fortsatt markedet. Markedet har blitt løftet noe av lettelser i USA-Kina-samtalene, men det kan trenge en mer samordnet innsats fra Opec for å gi oljeprisen et betydelig løft. Ellers sa Russlands energiminister tirsdag at gruppemøtet i Opec i desember vil ta høyde for den nylige avtagende veksten i amerikansk oljeproduksjon.

Produksjonen i USA er for tiden på 12,6 millioner fat pr dag, og fortsetter å vokse, men i et lavere tempo enn tidligere i 2019.

MOWI

Leverer ett operasjonelt driftsresultat in line på EUR 148M i q3 mot ventet 146. Guider videre ett slaktevolum på 430K tonn i 2019 og 450K i 2020. Mowi venter at kostnadene i Chile vil øke i fjerde kvartal 2019 mot tredje kvartal 2019, ettersom selskapet vil slakte fisk fra en lokasjoner med høyere kostnadsnivå. Videre venter selskapet en økt kostnad i fjerde kvartal 2019 mot tredje kvartal 2019 i Irland og Færøyene på bakgrunn av reduserte volumer. I Canada ventes kostandene å holde seg høye i fjerde kvartal 2019 på grunn av høy dødelighet. Mowi har opplevd høy dødelighet i østkysten av Canada som følge av lave oksygennivåer på grunn av høye sjøvannstemperaturer. Netto negative effekter i Canada på 4,6 millioner euro er inkludert i tredjekvartalstallene.

Det vil bli utbetalt et utbytte på NOK 2,60 på q3 mot ventet NOK 2,66.

Gjennomsnittlig eksportpris var 53,87 kroner pr kilo fersk eller kjølt oppdrettslaks i uke 43, ned 1,4 prosent fra foregående uke. Norsk eksport av fersk eller kjølt oppdrettslaks var i perioden 21.587 tonn, opp 2,7 prosent fra foregående uke. Eksporten av frossen laks var 460 tonn (-17,1 prosent), til en pris på 55,68 kroner pr kilo (+1,3 prosent).

KAHOOT-ME

Kahoot! fikk en omsetning på 3,4 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 0,9 millioner dollar i samme periode året før. Selskapet har pr tredje kvartal 14,8 millioner aktive brukere, tilsvarende en oppgang på 30 prosent på årsbasis.

Ebitda var -1,7 millioner dollar i tredje kvartal, mot -2,1 millioner dollar i samme periode året før.

Makro/FX

Amerikanske aksjer falt noe tilbake tirsdag, en viss re vekting i forkant av kveldens Fed møte må påregnes.

Utsalgene var dog små. Dow vil åpne på 27.071,42 mens S&P500 ligger 3.036.89

Markedet venter ett kutt fra Fed i aften. En rentesats på 1,75 er konsensus. Det knyttes også spenning til Powells

ordvalg og hans syn på tidsaksen. 2 års rente på 1,638 prosent mens 10 år omsette s1,826 prosent. 30 år på 2,319 prosent.

USD svekket seg noe, Index på 97,45 og EURUSD ligger 1,1115 som er midt i siste tids rangebilde.

I Europa er børsbildet blandet tirsdag, EuroStoxx 50 tar av 0,1 prosent. London er ned 0,34 prosent mens CAC i Paris er opp 0,17 prosent.

Fokus på Legarde overtar roet i ECB og om hennes bredere politiske bakgrunn vil kunne påvirke finanspolitikken.

I UK kan det synes som vi får nyvalg men her skifter ting fort og ofte….. GBP handler 1,2875 mot USD og 0,8630 mot EUR.

Euroindex på 95,80 og vi har EURCHF 1,1040.

I Østen faller alle indekser, re vekting før Fed synes som markeds fokus. Nikkei ned 0,57 prosent mens Shanghai tar av 0,50 prosent.

USDYEN på 108,85 med EURYEN på 121,00. AUDUSD på 0,6870 og USDYuan på 7,0580.

Gull faller noe tilbake, 1.491USDo med SØLV på 17.828USDo. Kobber uendret mens Aluminium handler høyere, 1.750USDt.

Detaljhandels tall her hjem falt med 0,1 prosent for september mot en ventet oppgang på 0,3 prosent.

Torsdag slippes NB sine valutatall for November. Det er mange som analyserer svekkelsen av NOK og i går fikk vi en ny «all time low» mot

EUR. 10,31 nivået ble handlet før krysset reverserte til 10,25 nivået. Det er vanskelig å finne noe økonomisk grunner for svekkelsen av krona og

makrobildet skulle tilsi ett annet kursleie. Svak NOK er bra for alle med inntekter i valuta så NB er neppe veldig bekymret. Importører som ikke har

«hedget» seg ser nok svært andelenes på utviklingen.

EURNOK åpner onsdagen 10,2575 med USDNOK 9,2250 og SEKNOK 0,9510. GBPNOK 11,88 og CHFNOK 9,30

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.