Morgenkommentar

God morgen


Oljen handler på $59,10/ fat -1,57% siden fredag samme tid og -1,38% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går og viste en vekst på 3,5m fat. Dette står i sterk kontrast til API tallene som viste fall på 4,5m fat. Produksjonen var flat, importen økte med mer enn eksporten og totale etterspørselen ned. Alt i alt, en negativ rapport for oljen.


EPR: Europris kom med kvartalstall i dag. Omsetningen kom inn på NOK 1899m mot ventet NOK 1916m. Bruttoresultatet på NOK 857m mot ventet NOK 840m. Justert EBITDA på NOK 450m mot ventet NOK 439m. Justert EBIT på NOK 316m mot ventet NOK 305m. Selskapet hadde litt høy finanskostnad (blant annet høyere valuta) og litt mindre inntekter fra tilhørende selskaper, dette gjør at bunnlinjen kom inn akkurat lavere enn ventet. Markedet lå inn med en LFL vekst på 2%, men selskapet fikk 1% vekst. De oppnådde en bedre bruttomargin, som igjen løftet EBIT. Utbytte på NOK 1,95 (5,8% yield) mot ventet NOK 1,88. Estimatene kommer nok 1-2% opp og det samme bør aksjen gjøre.


PGS: Selskapet kom med kvartalstall i dag. Tallene var forhåndsannonsert i sammenheng med aksjeutstedelsen. Så resultatrapporten og kontantstrømoppsetningen kom inn som ventet. Backlogen på $322m, opp 98% åoå. Venter ingen endringer i kursen basert på denne rapporten.

SUBC: Subsea sin alliance med OneSubsea er tildelt en kontrakt offshore Brasil. Kontrakten defineres som major og der dermed på over $750m. Den blir ikke regnskapsført i backlogen før FID er signert. Positive nyheter for selskapet.


MAKRO/FX: Fed leverte som ventet og holdt renter og politikk uendret. Amerikanske børser endte onsdagen sideveis med små utslag. Gode makrotall underbygger Feds beslutning 2 års rente på 1,405 prosent og 10 åringen omsettes 1,569 prosent. USD holder seg stabil, 1,1010 mot USD og Index på 97,90. BNP tall senere i dag.

Brexit in the making, UK på vei ut og EU parlamentsmedlemmene vinket farvel med Union Jack i går. GBP stabilt, 1,3010 mot USD og 0,8460 mot EUR. BOE holder rentemøte i dag og en viss spenning til hvordan sentralbanken setter renten og politikk. Makrobildet kunne tilsi en noe lavere rente men med Brexit rundt hjørnet kan det være BOE avventer. Vi får økonomisk sentiment fra Unionen senere i dag. Positiv dag på børsene i går, men futures tilsier lavere åpning i dag, EuroStoxx 50 la på seg 0,46 prosent. Euroindex på 96,75, CHF noe sterkere igjen og handler 1,0705.


I Østen faller børsene igjen, flere børser åpner etter nyttår og naturlig nok faller disse indeksene. Kina fortsatt stengt. Nikkei ned 1,72 prosent, mens Sydney er ned 0,33 prosent. YEN noe sterkere, 108,85 mot USD og 119,80 mot EUR. Yuan er stabil, 6,9670 mot US.


Gull Handler høyere, 1.580USDo, mens Sølv mer stabil, 17,637USDo. Kobber på 2.525USDT og Aluminium faller noe og omsettes 1.730USDt.


Norske detaljhandelstall skuffer og kommer inn med fall på 2,0 prosent mm mot ventet fall på 0,5 prosent. Tallet isolert sett underbygger at økonomien har flatet ut.

EURNOK åpner 10,1250 med USDNOK 9,1950 og SEKNOK 0,9550. Tallene er ikke kronepositive og press mot svakere NOK.


Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.