Morgenkommentar

God morgen


Oljen handler på $50,78/fat -3,81% siden fredag samme tid og -2,18% siden Oslo Børs stengte. Oljen har hatt det største ukentlig fallet på 4 år. Markedet ser på at nye raten av nye smittede øker mer utenfor Kina enn i Kina. Dette skaper frykt. Bryter vi under $50/fat for Brentoljen vil det nesten tvinge OPEC til å intervenere eller i hvert fall komme med en uttalelse i helgen. Mange teknikere peker på at en brudd under dagens nivåer kan åpne opp for target på midten av $48 tallet.AKSJEMARKEDET: En indeks mange globalt følger er VIX indeksen. Denne indeksen måler endringene i opsjonsprisene på indeksopsjoner i USA. Denne indeksen kalles ofte fryktindeksen da den måler investorenes usikkerhet. Vi har gjort en analyse der vi har sett på VIX indeksen tilbake til 1992 og sett på alle dagene. Siden da har VIXen vært under gårsdagens close (39,16) 96,77% tiden. Vi har målt intradagshøy, for å inkludere store bevegelser intradag. Etter 2011 har vi kun hatt 5 ganger (6 om du inkluderer i går) der vi har vært på dagens nivå. To ganger i 2015 og tre ganger i 2018. Utenom det er vi ikke vært der, siden 2011. 1998, 2002, 2008, 2009 og 2011, står for 91% av dagene der vi har vært over dagens nivåer. Med andre ord er vi på ganske ekstreme nivåer når det gjelder frykt og bruker man VIX indeksen som en guiding på hvor markedet kan man trekke to konklusjoner, mener vi, enten skal markedet fortsette videre ned og man bør vente seg en nedgang på over 20%, eller så er vi rundt bunnen nå og markedet kommer seg tilbake igjen. SP500 er ned 11,80% fra toppen.

MAKRO/FX: Should I stay or should I go? Gammel Clash sang som kan synes ha mening i dagens finansmarked. Børser og renter sendes mot nedsiden og en viss «panikk» er å spore. Dow har ikke siden finanskrisen hatt en svakere uke, men dette kan også gi mulighet for re-vekting og nye posisjonstaking.


Amerikanske børsindekser tok alle av rundt 4 prosent torsdag, Russell2000 best i klassens med minus 3,64 prosent. Dow ned 4,42 prosent noe som gir en uke nedgang på ca 11 prosent. Renter faller videre, 30 års rente igjen med notering for historisk lav, åpner fredagen 1,725 prosent. 2 års rente på 1,022 prosent og 10 år omsettes 1,224 prosent. Varige ordre kom inn bedre enn ventet torsdag, i dag slippes inflasjonstall hvor konsensus er 1,7 prosent åå. USD handler 1,1000 mot EUR med index på 98,75. USD noe lavere med flow ut av USA.


I Europa er bildet som verden for øvrig, alle børsindekser faller med usikkerhet og risk off. DAX ned 3,19 prosent, mens EuroStoxx50 tar av 3,40 prosent. Futures tilsier åpning mot nedsiden. Ingen makrotall i dag. Tyske 10 års rente faller videre, -0,589 prosent. Euroindeks 96,70 og EUR generelt noe sterkere. EURCHF omsettes 1,0635. GBP faller noe, 1,2870 mot USD og 0,8545 mot EUR. Det kan knyttes spenning til ECB og myndigheter forøvrig i Europa om finansielle tiltak.


I Østen avsluttes uken med nok en dag med røde tall på børsene. Shanghai tar av 3,71 prosent. Sydney ned 3,25 prosent, mens Nikkei tar av 3,67 prosent. Nikkei er også preget av en rekke makrotall kommer inn lavere enn ventet. Industriproduksjon og arbeidstall i fokus. YEN på sterke siden og er igjen et alternativ som trygg havn, 109,05 mot USD og 119,95 mot EUR. AUD lavere, 0,6530 mot USD. Yuan sideveis, 7,0115 mot USD.

Gull handler noe lavere, 1.623USDo, mens Sølv faller ned mot 17USDo. Forsiktighet med long Gull posisjoner kan være fornuftig. Kobber noe lavere, 2.517USDt mens Aluminium omsettes 1.666USDt noe som er 30USDt lavere enn i går.


Arbeidstall her hjemme slippes KL 10, NB sine valutasalgstall for mars også ute KL10. Vi tror ikke makrotall påvirker nevneverdig i dagens marked. NOK presses mot svake siden og vår antagelser om svakere NOK har slått til. Krona omsettes på historisk svake nivåer mot EUR. (Chart under viser TWI, dvs handelsvektet valutaindeks, stigende indeks = svekket krone). EURNOK åpner 10,3930, mens USDNOK ligger 9,4450. SEKNOK på 0,9745 og GBPNOK på 12,1525.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.