Morgenkommentar

God morgen


Oljen handler på $29,68/fat +15,08% siden igår samme tid og 11,83% siden Oslo Børs stengte. Det meldes om at oljeprodusenter i Texas ber delstaten om å legge restriksjoner på hvor mye produsentene kan pumpe. Dette blir tilsvarende som OPEC har gjort hos seg. Flere analytikere tror dette vil ta tid da det må være en del av en større pakke. Dette har blitt gjort tidligere da Texas på 1930 tallet reduserte volumet for å presse prisene oppover. Det er tydelig at de amerikanske aktørene snur på hver stein for å bedre situasjonen. Vi har som sagt skrevet før at disse aktørene trenger en betydelig høyere oljepris for å dekke sin kost.


NAS: I går kveld meldte Regjeringen og opposisjonen om en krisepakke til flysektoren. Totalt er pakken på NOK 6mrd, hvorav NOK 3mrd til Norwegian. Pakken til selskapet er delt opp i tre steg. Norwegian får tilgang til NOK 300m, om de får kommersielle banker til å stille med 10%. Neste steg er NOK 1,2mrd. Her må kreditorer være villig til å si ifra seg renter og avdrag i de tre månedene garantien er stilt. De siste NOK 1,5mrd kan de få om de bedrer egenkapitalsituasjonen, dette betyr med andre ord EMISJON. I tillegg til dette må bankene garantere for 10% av denne summen. Det har ikke blitt snakket for mye om hvor stor emisjonen må være på, men myndighetene uttalte at pakken var i utgangspunktet tilgjengelig for selskaper på en egenkapitalgrad på 8%. Hvis ikke måtte lettelser i renter og avdrag gis, da dette gjaldt for Norwegian. De hadde vet utgangen av 2019 en EK andel på 4,83%, hvis de skal opp til 8%, må de hente NOK 2,9mrd. Selskapets markedsverdi var ved gårsdagens close på NOK 1,87mrd. Hvilken kurs emisjonen skjer på, blir vanskelig å si, men vi antar at den ikke skjer på kurser som eksisterende aksjonærer er helt fornøyd med. Den summen de må hente matcher tilfeldigvis med den summen de får i garantier som de må betale tilbake om tre måneder. Hvis man regner med 50% av de ansatte, leasekost, rentekost og gjeldsavdrag, har NAS en kost/mnd på omkring NOK 1mrd. Med andre ord, de har ikke mye tid av veien for å få alle aktørene med på pakken. Vi tror dog at det har vært noen samtaler på bakrommet i forkant slik at i hvert fall emisjonen skjer ganske kjapt.


KOG: Kongsberg Gruppen foreslår offisielt til årsmøtet et ordinært utbytte på NOK 2,5/aksje, samt NOK 500m i tilbakekjøp, tilsvarende 2,42% av dagens aksjer gitt gårsdagens kurs. De har også bedt om autorisasjon til for ekstraordinært utbytte på NOK 10/aksje, men at utbetalingen kan skje mellom årets årsmøte og neste årsmøte. Selskapet har ikke uttalt hvor korona slår for dem, men bra å friheten til å se an det økonomiske bildet. Dette er også noe man skal ha i bakhodet når kaoset legger seg, at det er en 10 kroners gulrot hos KOG.


MAKRO/FX: Norges Bank kutter renten med 0,75 prosent til 0,25 prosent.


Amerikanske børser ende alle opp torsdag, utslagene var etter siste tid å regne som begrensede. DOW lå på seg 0,95 prosent, mens Nasdaq var opp 2,30 prosent. Brede Russell2000 opp 4,7 prosent. Trump administrasjonen med nye tiltak, likviditet og pakker trekker positivt. Utfordringer i USA og resten av verden er om pakker treffer riktig, implementeringstid og systemets evne til endringer. 2 års rente på 0,448 prosent og 10 år omsettes 1,127 prosent. Jaget etter USD fortsatte i går og sendte USD langt sterkere. Vi så EURUSD nede 1,0650 nivået for å deretter reversere noe over natten og omsettes nå 1,0755. USD index på 102,70, som er nivåer ikke sett siden 2016.


I Europa og da internt i Unionen ble ECB sin pakke mottatt med forsiktig optimisme. Regionale utfordringer har vært et problem så implementeringen av pakken for hele Unionen må vektlegges. DAX la på seg 2,0 prosent, mens EuroStoxx 50 opp 2,68 prosent. Futures tilsier en åpning i dag mot oppsiden. Tyske 10 års renter stiger videre, -0,251 prosent som er merkbart høyere enn tidligere i uken. UK 10 åring 0,621 prosent. Euro index er stabil, 99,05. CHF på sterke siden tiltros for gjentatte uttalelser fra SNB om mulige markedstiltak for å bremse den sterke CHF. 1,0540 mot EUR på morgenkvisten. GBP på svake siden, rentekutt fra BOE og litt sen respons til COVID-19 synes være grunnen. GBPUSD på 1,1720 med EURGBP på 0,9175.


I Østen er børsbildet blandet, regionale forskjeller gir store utslag. Nikkei ned 1,04 prosent, mens Taiwan legger på seg 6,37 prosent. Sydney er opp 0,70 prosent og Shanghai ender opp 1,61 prosent. Hang Seng opp 4,12 prosent. YEN handler mot svake siden, 110,00 mot USD og 118,25 mot EUR. AUD på 0,5935 mot USD som er sterke en gårsdagen low på nivåer under 0,56. Yuan omsettes 7,0665 mot USD.


Gull handler 1.501USDo som noe høyere en gårsdagen, Sølv på 12,810USDo. Kobber på 2.191USD t og Aluminium på 1.6623USDt.


NOK hadde en svært volatil dag torsdag. Éndagsrange fra 13,17 til 12,95 i EURNOK må anses som helt uvirkelig. En kan spørre seg hvorfor en sentralbank ikke griper inn og begrenser sikt utslag som må gi svært vanskelige vilkår for så vel eksport som import. Uttalelser utover dagen om at de vil kunne intervenere i markedet snudde svekkelsen, men kan synes som dette kom litt for sent og i utgangspunktet er dette et virkemiddel skrevet i deres håndbok. NB sine valutasalg pr dag er kraftig oppjustert og kan i det syltynne markedet vært medisin godt nok. Høyere oljepris og positivitet på børser vil kunne sende NOK sterkere. EURNOK åpner dagen 11.7800 med USDNOK 10,9400. GBPNOK på 12,84 og SEKNOK 1,0635. Stor spread og lav likviditet vil også i dag bidra til store intradag bevegelser. Dagens rentekutt var ventet, men likeså et nødvendig grep fra sentralbanken. Positivt.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.