Morgenkommentar

God morgen

Oljen handler på $32,17/fat -0,58% siden onsdag samme tid og +0,31 siden Oslo Børs stengte. OPEC+ ble enige i påsken om en kuttavtale. Det har vært mye frem og tilbake rundt hvor mye, hvordan og hvem. Slik avtalen står nå skal OPEC+ kutte 9,7m fpd. Dette kommer til å være fra 1. mai til 30. juni 2020. Deretter skal produksjonen øke slik at kuttet blir på 7,7m fpd. Dette kommer til å vare ut 2020. Deretter skal OPEC+ de neste 16 månedene (1.jan 2021-30. apr 2022) øke videre slik at kuttet er på 5,8m fpd. Baseline for kuttet kommer til å være produksjonen oktober 2018, med unntak av Saudi og Russland som kommer til å ha en baseline på 11m fpd. Dette gjør at OPEC 10 sin totale baseline er en produksjon på 26,68m fpd mot deres reelle produksjon i mars på 25,07m fpd. Dette gjør OPEC sitt reelle kutt på 4,47m fpd vs offisielle på 6,085m fpd. For gruppen som er «+» i denne OPEC + pakten, skal dett kuttes 6,085m fpd. Her ser vi på de tre største aktørene (Russland, Kazakhstan og Mexico) at deres reelle produksjon for mars er høyere enn det som er lagt for baseline. På de tallene vi finner ligger deres produksjon i hvert fall 1,145m fpd over baseline. Noe som gjør deres kutt til 4,76m fpd vs 3,62m fpd. Totale reelle kutt er da 9,23m fpd. Altså under det som er guidet. G20 aktørene som deltok, skal kutte i produksjon, men her skal mesteparten komme via naturlig fall i produksjon ved fallende CAPEX grunnet lav pris. Oljemarkedet har steget ganske kraftig i forkant av dette møtet og trenden de siste dagene har vært svak fallende. Vi har ikke tro på noen oppgang i oljen i det korte bildet.

OSLO BØRS: Det ventes oppgang på Oslo Børs i dag. De asiatiske børsene i godt pluss. Ser vi litt på valuation ligger vi nå på en syklisk PE på mellom 13-14x. Fra disse nivåene er det historisk 93% sannsynlighet for positiv avkastning, og en forventet avkastning ligger på 21% på 24 mnd. Ser vi på PB (som er mer påvirket av kortsiktige endringer i regnskapet) ligger vi nå på mellom 1,4-1,5x. Herfra er sannsynligheten 92% for positiv avkastning med en forventet avkastning på 21%.

NAS: Norwegian kaller inn til XOGF for å stemme over gjeldskonvertering. Dette må gjøres for å få pakken av staten. De uttaler at gjeld for totalt NOK 5,67mrd bør konverteres. Hvilken kurs dette skjer på blir interessant. Selskapets markedsverdi var ved onsdagens close på NOK 1,35mrd.

MAKRO/FX: Påsken over og tilbake til bekjempelse av virus og økonomiske utfordringer.

Amerikanske børser endte mandagen blandet, DOW, S&P samt Russell2000 mot nedsiden, men Nasdaq endte opp 0,48 prosent. Russell ned 3,12 prosent, mens DOW tok av 1,39 prosent. Olje og virus i hovedfokus og implementeringen av redningspakker fra Trump administrasjonen. Sanders ute av presidentkampen noe som ble positiv mottatt av aksjemarkedet. Import- og eksporttall fra USA senere i dag samt Redbook. 2 års rente på 0,251 prosent og 10 åringen på 0,762 prosent. 30 års renter på 1,397 prosent. USD på sterke iden i starten av påsken for så å falle noe tilbake i går, index på 99,30 med EURUSD på 1,0935.

I Europa er fortsatt Covid-19 hovedtema, regionale forskjeller fortsetter å gi utfordringer. I Unionen ble det sluppet en krisepakke fredag, 540MRD EUR. Pakke ble tredelt etter uenighet.

Det vil bli viktig at disse pakkene treffer riktig og at tilgjengelighet blir raskt og uten høy grad av byråkrati. Børsene stengt i Europa mandag, Futures tilser åpning på oppsiden. Tyske 10 års rente på -0,329 prosent, mens UK 10 år ligger 0,315 prosent. Euroindex faller noe tilbake, 99,55. CHF stabil på sterke siden, 1,0555 mot CHF. GBP har styrket seg gjennom påsken,

1,2550 mot USD og EURGBP på 0,8710. Johnson på bedringens vei synes være gode nyheter.

I Østen fikk vi et positiv børsdag, Kina tall for handelsbalanse kom inn langt bedre enn fryktet. Shanghai opp 1,25 prosent. Nikkei legger på seg 3,08 prosent mens Sydney er opp 1,87 prosent. YEN noe sterkere, 107,70 mot USD og 117,70 mot EUR. AUD handler sterkere, 0,6405 mot USD. Yuan noe sterkere, 7,0550 mot USD.

Gull på sterke siden, og vi er snart på nivåene etter finanskrisen i 2009. Gull på 1.769USDo, mens Sølv handler 15,947USDo. Kobber også noe høyere, 2,325USDt, mens Aluminium igjen handler over 1.500USDt.

I Kongeriket har påsken stort sett ikke fremskaffet negative nyheter. Olje og stimulipakker synes holde fortet enn så lenge. Utfordringen for en liten økonomi vil bli vanskelige på tidsaksen. Krona har vært relativt sett stabil, men intradagsbevegelser er langt større enn normalen. Vi opprettholder grunnsyn om sterkere NOK i det kort bildet. EURNOK åpner 11,1900 mot EUR og vi hare USDNOK 10,2320. SEKNOK 1,0250 og GBPNOK 12,85.
Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.