Morgenkommentar

God morgen

Oljen handler på $27,90/fat uendret siden igår samme tid og +0,72% siden Oslo Børs stengte. Salg av olje fra produsenter til raffinerier etc for juni skjer i disse tider. Vi får inn meldinger om at både Qatar og Russland selger med store rabatter. Qatar har solgt noe juni-olje av både sjø- og landbasert produksjon med $13 rabatt per fat til en pris på rundt $9,2-9,3/fat. Ryktene skal ha det til at kjøper er Shell. Det kommer også info om at olje fra Al-Shaheenfeltet ble solgt med en rabatt på $9,89/fat mot mai da rabatten var på $3,07/fat. Det kommer også meldinger om at Russland selger med rekordhøy rabatt sammenlignet med Dubai benchmark. Rabatten er ikke like stor som Qatar sin, men ligger på tett oppunder $5/fat.

På den positive siden fikk oljen seg en liten oppsving med et par dollar opp, etter at Trump la fram en plan om delvis åpning av landet.

ORK: Orkla kommer i morgentimene med en salgsoppdatering (full kvartalsrapport kommer 5. mai) for Q1. Total omsetning var på NOK 10,18mrd mot ventet NOK 10,99mrd. BCG (Branded Consumer Goods, kjernevirksomheten) leverte en omsetning på NOK 9,87mrd mot ventet NOK 10,66mrd. Selskapet uttaler selv at hamstring av mat under coronatider har økt salget for BCG med 15% sammenlignet med i fjor. Hamstring har ført til økt salg, men det har også analytikerne fått med seg. De har nok fått i seg litt for mye Møllers tran og har sendt estimatene langt opp. Orkla misser dessverre på estimatene. Aksjekursen har til ORK har fulgt estimatøkningen, så blir spennende å se om missen på 7,4% på topplinja, vil dra ned aksjen lignende. Vi legger til at aksjen handler eks utbytte NOK 2,6 i dag, tilsvarende 2,71%


MAKRO/FX: Jobless claims kom i går ettermiddag og var fortsatt høyere enn hva markedet hadde ventet seg. Dollar index styrket seg litt utover ettermiddagen. Markedet så på tallene på positive da det er lavere enn de to foregående ukene med over 6m nye arbeidsledige. Dollar index handler på 99,866.

Kina leverte en kvartal med negativ utvikling på BNP nivå. Åoå er Q1 BNÅ ned 6,8%. Dette er det svakeste siden 1992. Det ventes også negativ utvikling for Q2. De offisielle arbeidsløshetstallene var ned i mars sammenlignet med febraur, så vi har ikke effekten her enda. Det ventes rundt 30m arbeidsløse, noe som er mer enn under finanskrisen på rett over 20m arbeidsløse.

EURNOk starter dagen 11,30. USDNOK 10,42. EURUSD 1,08. GBPNOK 12,99.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg