Morgenkommentar

God morgen

Oljen handler på $27,40/fat -1,79% siden fredag samme tid og -2,5% siden Oslo Børs stengte. Meldinger på Reuters om at Russisk olje solgt til Asia selges med enda større rabatter i det fysiske markedet. Rabatten til Dubai benchmark ble på torsdag solgt med en rabatt på $4,5-4,6/fat, og på fredag økte de til $4,6-4,9/fat. Oljen fra Russland er en ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean) blanding og er populær blant kineserne da den står for 1/5 av importen inn i Kina. Det som er interessant er at Reuters melder samtidig at Kina har økt sin import av olje inn til oljelagre med nesten det dobbelt vs Q1’19. Dette er ikke offisielle tall, men sammenligner man landets import/eksport med olje prosessert av raffineriene, ser vi at lagring øker. Import og innenlands produksjon var på 13,94m fpd. Raffineriene tok inn 11,96m fpd, noe som gir et overskudd på 1,98m fpd. Gjør man de samme beregningene på Q1’19, gir det oss et overskudd mellom raffineriene og import/produksjon på 1,07m fpd. Så litt å ha i mente at selv med økt import av olje til Kina og der en ESPO blanding står for 1/5 av den importen, bør man stille spm til Russland sin dumping av pris, og hvordan det gjenspeiler den reelle situasjonen i markedet vs det man kan oppleve i det finansielle markedet.

Oljen handler for tiden i en range, men presset ligger på nedsiden i det korte bildet.


MOWI: Oppdrettsselskapet leverer en oppdatering ang Q1 i morgentimene. Totalt slaktevolum var på 83k tonn mot ventet 84,5k tonn. Operasjonell EBIT kom inn på €107m mot ventet €155m og ned €89m sammenlignet med i fjor. Selskapet peker på høyere kostnader og ser vi på grafen under på lakseprisene i EUR, er det tydelig at omsetningen blir lavere. Vi er nede mot bunnivåene de siste ti årene, og en forlenget coronakrise, vil gjør ytterligere nedjusteringer i estimatene. Kursmålet på aksjen har nesten vært uendret gjennom denne perioden. Her bør analytikerne åpne gardinene på vinduene og realitetsorientere seg på tingenes tilstand ute i verden.

OSLO BØRS: Vi trer snart inn i kvartalssesongen her på Oslo Børs. Vi ser at estimatene har blitt dratt ned med ca 20%, men analytikerne har tro på en V-formet opphenting (https://en.wikipedia.org/wiki/Recession_shapes) i EPS estimatene. Det er her vi tror at analytikerne kan bomme. Ja, estimatene har kommet ned, men vil de komme like kjapt tilbake. Vi tviler. Ser vi på CAPE så handler vi på 13-14x og historisk har det gitt en 93% sannsynlighet for positiv avkastning de neste 12mnd, og per i dag er forventet avkastning på 21%. CAPE er en langsiktig målemetode som ser på snittet av EPS de siste x antall årene, for å glatte for kortsiktige svingninger. Med tanke på at EPS estimatene fremover i tid forventes å skyte opp igjen, og vi mener dette ikke stemmer, blir det feil å se på et snitt som vil da argumentere til «return to normal» innen 12 mnd. Vi har mer tro på en U- formet opphenting, og da kan det fort ta lengre enn 12 mnd, men for de som har tro på en V-formet opphenting, har man sannsynligheten på sin side. Denne kvartalsrapporteringen blir utrolig viktig av tre årsaker; 1: Har analytikerne tatt nok i (evt for mye i), 2: Hvordan guider selskapene videre, 3: Hvordan er gjeldssituasjonen og må flere restrukturere? Vi går en spennende tid i møte.

MAKRO/FX: Et knippe land åpner gradvis etter Covid-19 nedtegnelser. Kina kutter i renter.

Amerikanske børser mot oppsiden fredag, alle indekser opp og Russell2000 best i klassen med 4,40 prosent. DOW opp 2,99 prosent. Tro på tiltakspakker, selskapsinformasjon bidro mest. Det er lite med makrotall i dag fokus mot implementering av pakker og utfordringer for økonomien på tidsaksen vil være fokus. 2 års rente på 0,202 prosent med 10 år på 0,631 prosent og 30 åringen på 1,248 prosent. USD noe sterkere, men i smal range siste dager, 1,0845 mot EUR og index på 100,15.

Positiv dag også på eurobørsene fredag, DAX la på seg 3,15 prosent, mens London var opp 2,82 prosent. De regionale forskjellene fortsetter å skape utfordringer i Unionen. Tyske 10 års rente på -0,470 prosen,t mens UK 10 ligger 0,295 prosent. Handelstall for Unionen KL 1100. Euroindex på 100,00. CHF på sterke siden 1,0515 mot EUR. GBP stabil, 1,2450 mot USD og 0,8715 mot EUR.

I Østen er børsbildet blandet, Nikkei ned 1,25 prosent, mens Sydney tar av 2,45 prosent. Shanghai opp 0,32 prosent. RBOC i Kina kutter renter igjen, ett års rente nå på 3,85, mens 5 år på 4,85. Dette bidrar til styrkelsen på børs. YEN handler 107,90 mot USD og 117,00 mot EUR. AUD omsettes 0,6345 mot USD og Yuan på 7,0785 mot USD.

Gull faller noe tilbake, 1.690USDo mens Sølv handler 15,303USDo. Kobber på 2.350USDt. Aluminium handler 1.507USDt.

Norge åpner forsiktig noen porter i dag. Effekter av nedstengning blir tunge for norsk økonomi så normalisering er viktig på rett måte. Olje og børs i fokus. Krona holder seg stabil selv om rangebildet er litt bredere enn i normal markeder. NB veksler fortsatt 2YRDNOK om dagen som bidrar positivt for NOK makro og oljebildet på motsatte siden. EURNOK åpner uka 11,3125 med USDNOK på 10,4325. SEKNOK på 1,0410 og GBPNOK på 12,9925.
Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.