Morgenkommentar

God morgen

Oljen handler på $16,63/fat -32,94% siden igår samme tid og 17,26% siden Oslo Børs stengte. Vi hadde et innlegg i Finansavisen i går etter børs. Istedenfor vår daglige kommentar rundt oljeprisen får dere artikkelen her.

Amerikansk lettolje opplevde i går et sjokk uten sidestykke der terminkontrakten for mai-levering handlet helt nede på negative $40/fat. Dette er grunnet noe vi har sett ulme i det fysiske markedet omtrent en måneds tid. Det er utfordringer med lager og frakt. Wyoming Asphalt Sour, handlet negativt i mars da lagrene ble fulle. Deretter så vi for Western Canadian Select handle med negativt fortegn. I går kveld kom spikeren i kisten og WTI fulgte trenden til de fysiske markedene og handlet negativt. Dette var en kombinasjon av det overnevnte, men også at kontrakten med levering av olje i mai forfaller i dag 21. april. Det kom et ekstra salgspress, da de som eide terminkontraktene heller ville betale andre for å ta imot olje, enn å ta imot selv og deadline for dette er i dag.

For Brentoljen har vi ikke sett det samme salgspresset, men i det fysiske markedet ser vi at olje fra Oseberg, Ekofisk, Troll etc handler med over 50% rabatt til det finansielle markedet. Dette er i likhet med det vi så i skiferoljemarkedet tidligere. Flere produsenter må jobbe ekstra hardt å finne kjøpere, samt at etterspørselen fortsatt er fallende. Dated BFO som er den reelle spotprisen for Nordsjøolje handler i skrivende stund på $13,25.

Ser vi hos de store produsentene som AkerBP, Equinor, og holdingselskapet AKER. Har vi nok ikke sett fallet i oljeprisen priset inn enda. Vi mener her at man kan få seg et sjokk. Oljeprisen er ned omtrent 25% siden mandagens close, mens Oslo Børs er ned 2,24%.

Det er ikke ofte man som investor må grave dypere enn å se på front måned på Brent/WTI, men i disse tider kan man få gode hint og indikasjoner om man graver ned til det fysiske markedet og ser etter faresignalene.

Differansen mellom WTI Midland (indrefiletet for amerikansk skiferolje) og WTI var på $15/fat ved månedsskiftet mars/april. Differansen mellom Ekofisk og Brent er for tiden på $11,77/fat. Historisk har spreaden mellom disse fysiske markedene og finansielle markedene vært tilnærmet null. Vi mener at den økte differansen for WTI var en indikasjon på en ubalanse, den ubalansen ble kraftig lukket i går.

Vi mener at samme ubalansen vil bli rettet for Brentoljen , men vi tror ikke at vi kommer til å få de samme ekstreme utslagene som vi så i WTIen, men man kan fort oppleve «single digits» (under $10/fat) for Brentoljen hvis dette fortsetter. Dette er grunnet at aktørene som handler Brentoljen har sett hva som kan skje om man sitter med kontrakten helt til forfall. Vi mener derfor at man vil se et press jevnt utover måneden frem til forfall 30. april.

Chart differanse WIT-Midland og Brent-Ekofisk (fra Eikon)

Chart prisutvikling Brent, AkerBp, Aker og EQNR fra mandag 13. april til nå (fra Eikon)


GJF: Gjensidige Forsikring leverte kvartalstall i dag. I likhet med andre forsikringsselskap gjør kjernedriften bra, men investeringsporteføljen tar nettoresultatet i minus. Sammenlignet med forventningene leverte de en omsetning på NOK 6,83mrd mot ventet NOK 6,09mrd. Nettoresultatet endte på NOK -497m mot ventet NOK -892m. Dette var drevet mye av et tap på investeringsporteføljen på NOK 1,5mrd. Resultatet på forsikringsdelen endte på NOK 1,06mrd, noe som er litt bedre enn ventet. I tråd med forventningene fra myndighetene om at finansinstitusjoner holder tilbake utbytte inntil coronasituasjonen er over, velger styret i GJF å avvente utbytte. Det var i utgangspunktet planlagt å dele ut et utbytte på NOK 7,25/aksje. Tallenes tale er nok ganske in line med hva markedet kunne se for seg, skuffende med kutt i utbytte. Det vil nok veie negativt da selskapet sent i mars guidet at ting lå til rette for fortsatt utbyttebetaling.

MAKRO/FX: Amerikanske børser faller med råvaremarkedet og flow til cash. Alle de store indekser faller tilbake, DOW ned 2,67 prosent, mens S&P500 ned 3,07 prosent. Boligtall slippes senere i dag fra USA. Renter faller og vi ser 2 års rente på 0,201 prosent, mens 10 år omsettes 0,558 prosent. 30 åringen på 1,138 prosent. USD stabil, index på 100,35 med EURUSD 1,0850. Fortsetter flow til cash kan vi oppleve sterkere USD men som tidligere nevnt endres tinge raskt og volatiliteten er høy.

I Europa fikk vi en rød børsdag tirsdag. DAX ned 3,99 prosent mens London tok av 2,96 prosent. ZEW indeksen kom inn -91,5 som var svakere enn allerede nedjusterte tall.

Tyske 10 års renter på -0,475 prosent som er på nivå med gårsdagen, UK 10 på 0,291 prosent. UK makrotall inn på morgenkvisten er alle på linje med konsensus. GBP handler 1,2300 mot USD noe som er svakere enn i går. EURGBP på 0,8825. CHF stabil, 1,0525 mot EUR.

I Østen er børsbildet mer blandet, olje og råvarer skaper volatilitet også her. Nikkei ned 0,80 prosent, mens Sydney ender flatt. Shanghai ender dagen opp 0,44 prosent.

YEN stabil, 107,55 mot USD og 116,80 mot EUR. AUD handler 0,6325 mot USD. Yuan omsettes 7,0820 mot USD.

Oljeprisen omsettes 1.707USDo noe som er litt høyere enn gårsdagen. Sølv faller noe, 14,910USDo. Kobber også et tick lavere, 2.235USDt. Aluminium omsettes 1.497USDt.

Krona ble negativt påvirket av fallende oljepris og stresset mot norsk økonomi. NB sine daglige vekslinger var ikke nok til å holde igjen salget av kroner. Store intradag bevegelser vil måtte påregnes. Vi tror NB passer godt på og er neppe veldig interessert i økte volatilitet og store utslag i kronekursen. EURNOK åpner dagen 11,5370 med USDNOK på 10,6175. SEKNOK på 1,0545 og GBPNOK på 13,0925.
Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.