Morgenkommentar

God morgen

Oljen handler på $33,87/fat +5,71% siden fredag samme tid og 7,66% siden Oslo Børs stengte. Etter forrige ukes overraskende lagerfall og videre fall i amerikansk produksjon (i tillegg til OPEC+), bryter oljeprisen over toppen tidligere i mai på rundt $32,30. Det er tydelig at narrativet i markedet er at dette kommer til å bli balansert og at frykten for lagerkapasitet er borte.

Vi ser også at CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) har skrevet til diverse børser at de huske på sitt ansvar om å legge opp til velordnert handel og prising av råvarer. Dette kommer etter den store volatiliteten vi hadde i markedet i april da WTIen gikk i minus. CFTC utstedt en offentlig advarsel til Chicago Mercantile Exchange (CME), noe som er veldig uvanlig, hvor de uttrykket sin dype bekymring om at WTIen gikk i negativt og at CME må gjør alt de kan for å unngå at dette skal skje igjen. De minner om og kommer med detaljer i hva børsen kan gjør for å unngå dette, ved blant annet overvåking og tvangslikvidering av posisjoner, endring av marginkrav etc for å opprettholde stabilitet. Vi mener at den ekstremvolatiliteten vi hadde i markedet i april «is a thing of the past» og det kan fort komme endringer i likhet med ICE der man har såkalte non-deliverable futures, eller terminer der man ikke må ta imot oljen. Dette vil nok endre prisingsmekanismen og kan tette gapet mellom WTI og Brent.

VEI: Veidekke har fått i oppdrag om å renovere Svea Artilleri ved Stockholms Stadion. Kontrakten er på SEK 219m og vil vare i to år. Vi estimerer derfor en kontraktesverdi på SEK 109,5m/årlig (NOK 113,33m). Ser vi på nettmarginen under «construction» i Sverige ligger den på 1,1%. Dette gir en nettoverdi på NOK 1,25m. Aksjen handles til en NTM PE på 10,48x, noe som gir kontrakten en markedsverdi på NOK 13,1m, selskapet har 134,96m aksjer, noe som da igjen gir denne kontrakten en verdi per aksje på NOK 0,097 eller 0,11% sammenlignet med fredagens close.

OSLOBØRS: Sålangt har 95% av markedsverdien til OSEBX levert tall. Omsetningen er 6% lavere enn ventet, EBIT 29% lavere enn ventet og justert EPS er 44% lavere enn ventet. Operasjonell kontantstrøm er dog opp 8% åoå og bokverdier har fått en liten oppgang med svekket krone. Prisingen på børs er historisk lav med en 13,5x CAPE og 1,4x PB. Det skal dog sies at å bruke CAPE i denne sammenhengen kan fort bli feil da man ser på snittet de siste 10 årene, og vi er i en periode med ekstreme endringer.

MAKRO/FX: Amerikanske børser endte siste uke på oppsiden, makrobildet fortsatt under press, men dette ser vi over hele kloden. Industriproduksjonen var ned 11,2 prosent mm, mens detaljomsetning falt med 16,4 prosent mm. Trump som vanlig i vinden og retorikk rundt Covid-19, renter, Kina og veien tilbake preger mye av nyhetsbildet. Dow opp 0,25 prosent, mens Russell2000 la på seg 1,36 prosent. 2 års rente på 0,141 prosent som er i nedre del av det registrerte, 10 år på 0,638 prosent og 30 år på 1,327 prosent. En videre justering av Fed rente er fortsatt tema. USD holder seg i range bildet, index på 100,40 med EURUSD på 1,0815. I Europa kom BNP inn på konsensus, -3,8 prosent kk, ingen god lesning, heller ikke uventet. Blandet børsbilde i Unionen fredag, regionale forskjeller er tydelige. DAX opp 1,24 prosent mens Madrid tar av 1,08 prosent.

Tyske 10 års renter undret på -0,533 prosent, UK 10 ligger 0,225 prosent. Euroindex på 100,35 som tilsier noe sterkere EUR. CHF stabil på sterke siden, 1,0515 mot EUR. GBP faller noe tilbake, fortsatt negative Covid-19 tall og nedstengning, GBPUSD 1,2095 mens EURGBP på 0,8950.

I Østen starter uka med positive børser, Shanghai opp 0,53 prosent mens Nikkei legger på seg 0,45 prosent. Sydney er opp 1,03 prosent. Ingen store nyheter, Japan med blandede makrotall, markedet følger ellers den positive fredagen i USA. YEN 107,15 mot USD og EURYEN ligger 115,95. AUD 0,6430 mot USD mens Yuan svekker seg noe, 7,1355 mot USD.

Gull fortsetter sin styrkelse, riskbildet og safe haven som vanlig i fokus. Gull brutt opp teknisk, men økt positivitet i markedene vil fort kunne reversere prisbildet. Gull omsettes 1.771USDo, mens Sølv tar et lite byks mot oppsiden, 17,602USDo. Kobber på 2.366USDt. Vi registrer høyere prise på mange metaller, men Aluminium endrer seg lite, 1.473USDt.

Nasjonaldagen ble feiret med innovasjon og nytekning, kanskje et momentum som kan tas med inn i næringslivet. Vi avventer statsbudsjett og retorikk rundt pakker fra regjeringen. NOK stabil, høyere oljepris og NB sine vekslinger bør kunne gi rom for sterke NOK I det korte bildet. EURNOK åpner 11,0275 med USDNOK på 10,1905 og SEKOK 1,0350. GBPNOK på 12,3350 og CHFNOK 10,4875.