Morgenkommentar

God morgen

Oljen handler på $35,19/fat 1,56% siden fredag samme tid og 1,76% siden Oslo Børs stengte. En stabil oljepris, som også underbygges av dataen under relatert til mobilitet.

VEI: Veidekke har fått i oppdrag om å bygge vindkraftpark for Stena Renewable samt veier til 47 vindturbiner i Småland. Kontrakten er på SEK 265m og prosjektet skal stå ferdig i 2021. Det meldes ikke om oppstart, men vi antar 1,5 år. Marginen i Sverige for VEI ligger på 1,1%, noe som gir en årlig nettoverdi på SEK 1,94m, i NOK blir dette 2,01m. Aksjen handles med en NTM PE på 10,48x, noe som gir kontrakten en verdi per aksje på NOK 0,16 eller 0,18% sammenlignet med fredagens close.

COVID-19: Nå som en del land begynner å åpne opp igjen, ser vi at trenden for åpning i samfunnet er positiv. Vi ser også sammen trenden utenfor Norge, men ja i litt forskjellig tempo. Under kan dere se Google sin sjekk på stopp for offentlig transport (stiplet linje) og 5 dagers snitt + samme info rundt arbeidsplasser. Vi ser dog at USA ligger 24% lavere for arbeidsplasser og 34% lavere for offentlig transport, i motsetning til Norge som er på hhv -10% for arbeidsplassen og minus 30% for offentlig transport. Med andre ord, det at verden åpner opp kan vi faktisk se data på og vi ser også at bilkjøring øker betydelig som transportmåte. (kilde: https://www.google.com/covid19/mobility/)


MAKRO/FX: Amerikanske børser endte blandet fredag i forkant av Memorial Day i dag og stengte markeder. KINA/USA relasjon med økt fokus samt oppblomstring av konflikt i Hong Kong preger mye av nyhetsbildet.

Covid-19 og dens ødeleggende kurve for amerikansk økonomi noe nedtonet men det bør ikke være fasit. Referat fra siste Fed møte viser stor bekymring mot arbeidsmarkedet og effekter av langvarig nedstengning av deler av økonomien.

Dow ned 0,04 prosent, mens S&P500 la på seg 0,24 prosent. Russell2000 opp 0,30 prosent. 2 års rente på 0,170 mens 10 år ligger 0,657 prosent. 30 år på 1,371 prosent. USD sterkere med internasjonal usikkerhet og vi ser den trend fortsette om siste dages utvikling i vedvarer. EURUSD på 1,0880 med Index på 99,95.

I Europa var også børsbildet blandet fredag, DAX opp 0,07 prosent, mens London tok av 0,37 prosent. Detaljhandels tall fra UK inn lavere enn ventet fredag så rekken av makrotall svakere enn konsens fortsetter. GBPUSD på 1,2170 med EURGBP på 0,8935. Tyske BNP tall inn under konsensus på morgenkvisten, -2,2 prosent kk mot ventet -0,1 prosent. Det er ellers lite med viktige makrotall i Europa i dag, men Tyske Ifo indeks slippes KL1000 med ventet 78,7 opp fra 74,3 sist. Unionens utfordringer rundt reiseliv, fly og gjenåpning i fokus. Euroindex på 100,05 med EURCHF på 1,0590 som tilsier noe sterke CHF. Tyske 10 års rente på -0,495 prosent mens UK 10 faller i tak med tro på en rente justering. 0,173 prosent.

I Østen er børsbildet blandet, Nikkei opp 1,64 prosent mens Sydney legger å seg 2,16 prosent. I Japan er nye tiltakspakker på vei og letter investorens risk off modus. Shanghai ned 0,12 prosent, mens Hang Seng tar av 0,68 prosent. Utviklingen i Hong Kong vil prege nyhetsbildet og Kina har uttalt at de ikke vi akseptere utenlandsk innblanding i deres interne anliggende. YEN 107,65 mot USD og 117,15 mot EUR. AUD 0,6525 mot USD og Yuan 7,1550 mot USD.

Gull stabil, 1.727USDt safe haven, men også risk for flow to cash. Sølv på 17,438USDo. Kobber 2.390USDt og Aluminium på 1.503USDt.

NOK på sterke siden og vi kan si det slik. Fredag slipper NB sine tall for valutavekslinger i Juni og med opprettholdelse eller øking av dages NOK 2,1mrd pr dag valutasalg vil det være et positiv element for NOK. Lite med makro i dag og nyhetsbildet preget av veien tilbake for Kongeriket og oljeprisen. Vi får arbeidstall senere i uken og dette vil klart påvirke stemmingen i samfunnet. EURNOK åpner 10,9075 med USDNOK 10,0250 og SEKNOK 1,0355.
Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.