Morgenkommentar

God morgen

Oljen handler på $40,88/fat -4,64% siden igår samme tid og -0,49% siden Oslo Børs stengte. Goldman Sachs kommer i en ny analyse der de uttaler at de venter oljerallyet skal roe seg ned etter hvert. De peker på at lave raffinerimarginer, samt en mer moderat etterspørselsvekst, er to områder som peker negativt mot oljeprisen. Som vi nevnte i vår kommentar kjøpte Kina rekormengder med olje. Dette peker de på er en midlertidig positiv effekt på markedet, og med Libya som skal øke sin produksjon vil det veie for negativt gitt det positive sentimentet vi har i oljemarkedet pt.

QFUEL: Quantafuel inngår avtale med Grønt Punkt om leveranse av 10 000 tonn med plastavfall. Avfallet skal resirkuleres på fabrikken i Skive og deretter skal plasten prosesseres av BASF. Miljødirektoratet har bekreftet at Quantafuel sin teknologi kvalifiserer som resirkulering. Grønt Punkt kommer til å betale Quantafuel for å motta plasten.

OSLO BØRS: Prisingen på Oslo Børs er tilbake til et nivå som tilsvarer rundt historiske snitt basert på syklisk PE. Dette betyr at man ser på det glidende snittet av de siste ti årenes inntekt mot dagens pris. Denne var utviklet for å glatte over kortsiktige svingninger. Det negative med dette er når de kortsiktige svingningene representerer et paradigmeskift i selskapenes inntjening og setup. Statistisk sett er forventet avkastning på 12 mnd fra dagens dato 15%, men verden har aldri blitt utfordret av en slik pandemi i moderne tid. Markedet priser nå inn at «alt» er tilbake til normalen, men vi vet at coronaviruset trives best i kaldere temperaturer, da membranet rundt viruset er sensitivt til temperatur. Dette gjør at høsten blir neste utfordring. Dette gjør dermed at selv om man ser en 75% sannsynlighet for positiv avkastning de neste 12mnd, mener vi at dette er et for langt perspektiv å forholde seg til pt. Vår portefølje ser én mnd frem i tid og forholder seg dermed til de korte bevegelsene. Vi mener derfor at et positvt syn på 12mnd basis blir for usikkert.

MAKRO/FX: Amerikanske børser endte gårsdagen mot oppsiden, covid-19 synes glemt så får vi håpe dette ikke er kortsiktig lykke. Dow la på 1,70 prosent til 27.525,44. S&P500 opp 1,20 prosent, mens brede Russell2000 opp 1,74 prosent. Fokus mot morgendagens Fed møte og signaler herifra. 2 års rente på 0,220 prosent, mens 10 år ligger 0,845 prosent. USD holder seg på siste dagers nivåer, 1,1300 mot EUR og indeks på 96,70.

I Europa var børsbildet noe mer avmålt, Dax ned 0,22 prosent, mens London tok av 0,18 prosent. Børsen har vist sterk oppgang siste periode så risk bildet er fortsatt positivt. Tysk BNP kom inn under forventningene og viser at Covid-19 har hatt og vil ha negativ innvirkning på makrobildet. Det slippes en rekke tall fra Unionen senere i dag. Tyske 10 års renter på -0,325 prosent, mens UK10 ligger 0,335 prosent. Euroindex på 101,50, mens CHF er noe sterkere, 1,0815 mot EUR. GBPUSD på 1,2715 med EURGBP på 0,8885.

I Østen er børsbildet blandet. Nikkei er ned 0,35 prosent drevet av svakere enn ventede makrotall, Sydney er opp 2,44 prosent drevet av råvarepriser og risk on i regionen. Shanghai er opp 0,46 prosent. YEN handler noe sterkere, 107,95 mot USD og 121,90 mot EUR. AUD 0,6990 mot USD og Yuan 7,0715 mot USD.

Gull midt i siste tids range, 1.701USDo, mens Sølv handler 17,843USDo. Kobber høyere, 2,586USDt og Aluminium stiger til 1.608USDt. Økt etterspørsel og tro på raskere recovery styrer den positive utviklingen og presser råvarepriser opp.

NOK fortsatte å teste sterke siden i går, risk bildet intakt og fokus mot olje, børs og NB sine vekslinger. I dag slippes NB sine rapporter fra regionale nettverk som vil si oss litt om forventingene fremover fra næringslivet. Enighet om skattepakke for olje og gassnæringen er positive nyheter. I morgen slippes også inflasjonstall. Volatiliteten i NOK har sunket og dagsranger er smalere, vi så 10,45-10,49 i EURNOK gjennom gårsdagen. Vi åpner dagen med EURNOK på 10,4860, USDNOK på 9,2875 og SEKNOK 1,0075.


Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.