Anbefaler å sikre nedsiden

Daglig leder Tore Bergan i Global Assets anbefalte terminkontrakter på «fryktindeksen» i god tid før børsfallet. Han liker dem fortsatt.

Et bilde som inneholder tekst, leiegård, gitar

Automatisk generert beskrivelse

OVERBELÅNT: Fra Evergrande-prosjektet Life in Venice i Qidong. Selskapets gjeldsproblemer kan bidra til ytterligere børsuro, ifølge Global Assets-sjef Tore Bergan.

Thomas Hilmersen

– Man får ikke en kraftig børsnedgang bare ved at markedet er «dyrt»; en utløsende faktor trengs før man får et markedsfall, forteller daglig leder Tore Bergan i Global Assets.

– En frykt for høsten er at USA vil slite med å betale sin statsgjeld i midten av oktober, med mindre de to partiene blir enige om hvordan dette skal løses.

I tillegg er Evergrande-situasjonen for tiden en mulig «sort svane» i finansmarkedene, ifølge Bergan.

– Over 249 finansielle motparter er direkte eksponert mot selskapets gjeld, som tilsvarer 2 prosent av Kinas BNP, konstaterer han.

– Markedet kommer til å være nervøst, og børsenes retning vil bli drevet av utviklingen i gjeldsforhandlinger og videre uttalelser.

Har tjent på børsuroen

Global Assets har i rundt tre måneder vært posisjonert for økt volatilitet, så selskapets anbefalte portefølje ga i forrige uke nesten 2 prosentpoeng bedre avkastning enn Oslo Børs.

Mandagens kraftige fall økte forspranget, ifølge Bergan.

– Med en balansert strategi som sikrer nedsiden med «fryktindeksen» (Vix) taper man heller ikke mye når markedet går normalt, opplyser han.

– Siden vi lanserte strategien er avkastningen flat, mens Oslo Børs har steget 2 prosent, så man har betalt relativt lite for å være sikret.

Et bilde som inneholder tekst, person, mann, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

ANBEFALER PORTEFØLJESIKRING: Daglig leder Tore Bergan i Global Assets. FOTO: GLOBAL ASSETS

Bruker kvantitativ modell

Global Assets bruker en kvantitativ modell til å plukke aksjer, og denne vil også benyttes til å velge investeringer for det planlagte hedgefondet GA Global Hedge.

For tiden anbefaler modellen at man fortsatt sikrer porteføljen med terminkontrakter på «fryktindeksen».

– I tillegg venter vi høye shippingrater, og i vår scoringmodell er det 2020 Bulkers, Belships, Flex LNG og Golden Ocean som viser seg frem, tilføyer Bergan.

– Aksjenes kurstrend er fremdeles positiv, og selskapenes kontantstrøm er god.

Spennende på kort sikt

Bergan liker dessuten Norsk Hydro, vel og merke på kort sikt.

– Så lenge Kina holder tilbake produksjon og det er politisk ustabilitet i Guinea og regionen rundt, bør aluminiumsprisen holde seg på solide nivåer, forklarer han.

– For øvrig holder vi oss unna Vow, poLight, Aker Horizons, Aker BioMarine og Atlantic Sapphire, ettersom samtlige har et svakt kursmomentum, taper mye penger og er høyt priset i forhold til sine fundamentale verdier.

Anbefalinger

Terminkontrakter på Vix

2020 Bulkers

Belships

Flex Lng

Golden Ocean Group

Norsk Hydro

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: