-FED kan skape et sjokk for bedriftene og aksjemarkedet

-Høy inflasjon og kraftig renteoppgang innebærer at børsvolatiliteten trolig vil fortsette ut året og neste år, hevder Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets.

-Dessuten er det fare for resesjon i USA og andre land, så vi kan få et stagflasjonsscenario.

Investeringsdirektøren påpeker at langt dyrere basisvarer, i likhet med rentehevingene, gir den gjevne innbygger dårligere råd og begrenser næringslivets evne til å oppjustere sine priser.

-Vi venter følgelig lavere marginer og reduserte inntjeningsestimater for mange børsnoterte selskaper, forteller han.

-Samtidig vil renteoppgangen senke P/E-multiplene.

Fare for «sjokk»

-At USAs sentralbank har ligget på etterskudd og nå må stramme inn hardt betyr at FED kan skape et sjokk for bedriftene og aksjemarkedet, fortsetter Maalen-Johansen.

-Imidlertid har vi trolig nådd «peak hawkishness», og utover høsten vil man begynne å innse at innstramningene har vært for kraftige og for raske.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.