-FED kan skape et sjokk for bedriftene og aksjemarkedet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

-Høy inflasjon og kraftig renteoppgang innebærer at børsvolatiliteten trolig vil fortsette ut året og neste år, hevder Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets.

-Dessuten er det fare for resesjon i USA og andre land, så vi kan få et stagflasjonsscenario.

Investeringsdirektøren påpeker at langt dyrere basisvarer, i likhet med rentehevingene, gir den gjevne innbygger dårligere råd og begrenser næringslivets evne til å oppjustere sine priser.

-Vi venter følgelig lavere marginer og reduserte inntjeningsestimater for mange børsnoterte selskaper, forteller han.

-Samtidig vil renteoppgangen senke P/E-multiplene.

Fare for «sjokk»

-At USAs sentralbank har ligget på etterskudd og nå må stramme inn hardt betyr at FED kan skape et sjokk for bedriftene og aksjemarkedet, fortsetter Maalen-Johansen.

-Imidlertid har vi trolig nådd «peak hawkishness», og utover høsten vil man begynne å innse at innstramningene har vært for kraftige og for raske.

Investeringsdirektørens største frykt er at vi får en finanskrise tilvarende den som ble utløst av Lehman Brothers i 2008-2009.

-Det enorme hedgefondet Tiger Global Management har tapt neste 50 prosent i år, og det har mange pensjonskasser og lignende på kundelisten, sier han.

-En sprekk i denne størrelsesordenen vil ha svært store markedseffekter.

Anbefaler sikring

Global Assets har i flere måneder anbefalt å sikre porteføljen med «fryktindeksen» (VIX), som typisk stiger i perioder med volatilitet og børsfall.

-Den har steget mye og har historisk handlet under dagens nivåer 94 prosent av tiden, så VIX-eksponeringen kan med fordel reduseres til omkring 5 prosent, utdyper han.

Videre er våre kvantitative modeller «long» råvare- og energiaksjer.

Sistnevnte inkluderer ikke bare olje- og gassprodusenter, men også relatert fraktselskaper som FLEX LNG.

-Strengere Russland-sanksjoner medfører økt behov for frakt av olje og gass inn til Sentral-Europa, forklarer Maalen-Johansen.

-Både råvareprisene og shippingratene ligger an til å forbli høye.

Negativ til laks

Geopolitisk usikkerhet gjør at også forsvarsinvesteringer, og særlig Kongsberg Gruppen, befinner seg i Global Assets-porteføljene.

-Vi er derimot negative til oppdrettssektoren, ettersom dagens høye laksepriser neppe er bærekraftige gitt at forbrukernes kjøpekraft er på vei ned, sier investeringsdirektøren. For øvrig er Global Assets’ norske aksjeplukkingsmodell opp med rundt 20 prosent siden nyttår, mens den globale strategien med VIX-sikring har gitt en avkastning på nær 14 prosent.

-Dersom man satser på de riktige sektorene og klarer å håndtere sin porteføljesikring, så er det penger på gaten i år, sier Maalen-Johansen.

Anbefalinger

Liker:

Okea

Flex LNG

Aker Solutions

Kongsberg Gruppen

Short:

Mowi

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: