-FED kan skape et sjokk for bedriftene og aksjemarkedet

-Høy inflasjon og kraftig renteoppgang innebærer at børsvolatiliteten trolig vil fortsette ut året og neste år, hevder Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets.

-Dessuten er det fare for resesjon i USA og andre land, så vi kan få et stagflasjonsscenario.

Investeringsdirektøren påpeker at langt dyrere basisvarer, i likhet med rentehevingene, gir den gjevne innbygger dårligere råd og begrenser næringslivets evne til å oppjustere sine priser.

-Vi venter følgelig lavere marginer og reduserte inntjeningsestimater for mange børsnoterte selskaper, forteller han.

-Samtidig vil renteoppgangen senke P/E-multiplene.

Fare for «sjokk»

-At USAs sentralbank har ligget på etterskudd og nå må stramme inn hardt betyr at FED kan skape et sjokk for bedriftene og aksjemarkedet, fortsetter Maalen-Johansen.

-Imidlertid har vi trolig nådd «peak hawkishness», og utover høsten vil man begynne å innse at innstramningene har vært for kraftige og for raske.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: