Har solgt alle aksjene

Global Assets & Tradings allokeringsmodell er nå 100 prosent i kontanter, som følge av den seneste tidens økte børsvolatilitet.

Et bilde som inneholder himmel, transport, utendørs, militære kjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

BLE DUMPET: Kongsberg Gruppen var blant aksjene som tidlig i november ble fjernet fra Global Assets & Tradings portefølje. Bildet viser selskapets Remote Weapon Station. FOTO: BLOOMBERG

Thomas Hilmersen

– Vår makromodell ser på råvareprisene i realøkonomien, arbeidsledighet, endring i volatilitet og hvor markedet er i dag, opplyser investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets & Trading (GAT).

– Den beregner deretter hvor indeksen kommer til å være om én måned.

Ved inngangen til november signaliserte denne modellen at alle aksjer burde selges, slik at porteføljen var 100 prosent i kontanter.

– Forrige gang dette skjedde var i perioden 1. februar til 1. mai, tilføyer Maalen-Johansen.

– Denne allokeringen bidro til at vår avkastning hittil i år er på 22,7 prosent, netto kostnader.

Et bilde som inneholder tekst, mann, vegg, person

Automatisk generert beskrivelse

BRUKER DATAMODELLER: Investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets & Trading.

Forrige gang dette skjedde var i perioden 1. februar til 1. mai…

Lars Semb Maalen-Johansen, Global Assets & Trading

En urovekkende indikator

Investeringsdirektøren forklarer at GAT-modellens gjeldende anbefaling hovedsakelig skyldes markedets eksepsjonelt høye volatilitet i oktober.

– Imidlertid har ikke råvareprisene falt mye, og arbeidsledigheten synker, tilføyer han.

– Dette sier oss at det forventede børsfallet neppe blir like kraftig som i mars.

Maalen-Johansen påpeker dessuten at november typisk er en god børsmåned. Usikkerhet rundt USAs politiske situasjon og coronavirusets spredning kan imidlertid endre dette i år.

– Utfordringen de seneste årene er at aksjemarkedet er blitt mer og mer dekoblet fra realøkonomien, konstaterer han.

– Vi hensyntar begge deler og mener at dette vil gi meravkastning.

Solgte finans og energi

I tillegg til makromodellen, bruker GAT en faktormodell som aktivt plukker aksjer.

Frem til begynnelsen av denne måneden var porteføljen særlig tungt vektet i finans- og energiaksjer.

– Faktormodellens fokus på momentum innebærer at vi også fikk med oss selskaper innenfor grønn energi og biotek, tilføyer investeringsdirektøren.

– En annen viktig faktor er egenkapitalavkastning, og kombinasjonen av disse to skaper en god balanse mellom solide selskaper og hva markedet til enhver tid ønsker.

Faktormodellens aksjevalg

Maalen-Johansen presiserer at faktormodellen hver måned anbefaler 16 norske aksjer som burde gjøre det særlig bra i et stigende marked.

For tiden inkluderer disse blant andre Norwegian Finans NOFI, Europris   , ABG Sundal Collier ASC, Kid   og Kongsberg Gruppen   . Med lik fordeling mellom de anbefalte aksjene, blir mest penger allokert til sektorene finans, energi, eiendom og handel.

– Det er viktig å merke seg at disse anbefalingene utelukkende gjelder, dersom makromodellen samtidig signaliserer børsopptur – noe som i dag ikke er tilfellet, sier Maalen-Johansen.

– For tiden er den overordnede allokeringen 100 prosent i kontanter, og følgelig har vi ingen aksjer i det hele tatt.

Noen av aksjene som ble solgt

Norwegian Finans

ABG Sundal Collier

Europris

Kid

Kongsberg Gruppen

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: