Har solgt alle aksjene

Global Assets & Tradings allokeringsmodell er nå 100 prosent i kontanter, som følge av den seneste tidens økte børsvolatilitet.

– Vår makromodell ser på råvareprisene i realøkonomien, arbeidsledighet, endring i volatilitet og hvor markedet er i dag, opplyser investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets & Trading (GAT).

– Den beregner deretter hvor indeksen kommer til å være om én måned.

Ved inngangen til november signaliserte denne modellen at alle aksjer burde selges, slik at porteføljen var 100 prosent i kontanter.

– Forrige gang dette skjedde var i perioden 1. februar til 1. mai, tilføyer Maalen-Johansen.

Klikk her om du vil lese den fulle artikkelen på Finansavisen

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.