Børsmodellen anbefaler kjøp

Råvareprisene, arbeidsledigheten og markedsvolatiliteten signaliserer at Oslo Børs vil fortsette å stige i september, ifølge investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen.

MED LØNNSOM DRIFT: En av Kids butikker i Oslo. Aksjen er på GATs kjøpsliste. FOTO: KID

Thomas Hilmersen

– Vi har utviklet matematiske modeller for å predikere markedsretningen og hvilke aksjer man skal fokusere på, forteller investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets and Trading (GAT).

– Over tid har råvareprisene, arbeidsledigheten og markedsvolatiliteten gitt gode signaler for børsutviklingen.

Hittil i år har retningsmodellen hatt rett i syv av åtte måneder, ifølge Maalen-Johansen.

Også i september ventes pilene å peke oppover. GATs co-gründer anbefaler imidlertid at aktive investorer er forsiktige, ettersom «denne høsten byr på mer usikkerhet enn noen gang før i moderne tid». Vi kan fort få daglige børsfall på 5–10 prosent, mener han.

Tre viktige indikatorer

– Hvis råvareprisene begynner å falle, for eksempel som følge av økt konflikt mellom USA og Kina eller covid-19, er det et punkt som kan få oss til å trekke oss ut av markedet, fortsetter Maalen-Johansen.

– Også arbeidsledigheten er kritisk, ettersom den påvirker folks kjøpekraft, og en risiko er at myndighetene i flere land ikke evner eller ønsker å ta flere stimulansgrep, dersom coronaviruset blusser opp igjen.

Den tredje viktige indikatoren er volatiliteten i markedet.

– En stigende «fryktindeks» signaliserer økt usikkerhet blant investorene, og det fører ofte med seg store børsfall, forklarer investeringsdirektøren.

– VIX viser nå at markedet ventes å kunne stige eller falle med 25 prosent i de neste 12 månedene, noe som er over det historiske snittet og bør mane til forsiktighet.

Psykologi og regnskapstall

Hovedtanken bak GATs aksjevalgsmodell er å hensynta både markedspsykologien og fundamentale forhold.

– Forskningen viser at selskaper som har effektiv drift og et økende kursmoment bør gå bra, sier Maalen-Johansen.

– I disse tider er det også viktig å tenke på aksjens likviditet, ettersom det kan bli trangt i døren og vanskelig å få solgt under et børsfall.

Maalen-Johansens toppvalg for september er spredt over flere sektorer og inkluderer Kid, ArcticZymes, Magnora, Selvaag Bolig og Panoro Energy.

Et bilde som inneholder tekst, vegg, mann, person

Automatisk generert beskrivelse

BRUKER MATEMATISKE INVESTERINGSMODELLER: Investeringsdirektør Lars Semb Maalen–Johansen i Global Assets and Trading.

…selskaper som har effektiv drift og et økende kursmoment bør gå bra

Lars Semb Maalen-Johansen, Global Assets and Trading

Aksjer med sterkt moment

Han viser til at Kid leverte gode tall for andre kvartal, har en høy egenkapitalavkastning og et sterkt kursmoment.

Det samme er tilfellet for ArcticZymes, en av de få lønnsomme biotekselskapene på Oslo Børs, samt Magnora, som fokuserer mye på havvindsprosjekter.

– Vi liker også Selvaag Bolig, fortsetter Maalen-Johansen.

– Aksjen er ikke av de hotteste for tiden, men de kan vise til strålende regnskapstall.

Til slutt nevner GAT-gründeren Panoro Energy. Heller ikke her peker kursgrafen rett oppover, men selskapet leverer gode marginer og sterk inntjeningsvekst.

Anbefalinger

+ Kid

+ ArcticZymes

+ Magnora

+ Selvaag Bolig

+ Panoro Energy

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: