Slik tjener du på oljerekylen

Enkelte av de mest populære tradingproduktene har en helt annen langsiktig oppside enn oljeprisen selv, advarer to eksperter.

shanghai skyline in sunrise
shanghai skyline in sunrise

Thomas Hilmersen

thomas.hilmersen@finansavisen.no

Oljeprisen har steget med over 50 prosent siden bunnen den 20. april. Fortsatt er nivået imidlertid 55 prosent lavere enn ved inngangen til året, og mange tror innhentingen i markedet vil vedvare. Hvordan kan privatinvestorer tjene på rekylen?

Kan kjøpe terminkontrakter

– Man kommer nærmest det reelle markedet ved å handle direkte med terminkontrakter, hevder finansdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets & Trading (GAT).

Han påpeker at man kan velge mellom amerikansk lettolje (WTI) eller Brentolje, som omsettes på henholdsvis Chicago Mercantile Exchange og International Mercantile Exchange i London.

– Disse terminkontraktene har to viktige tekniske forskjeller, fortsetter finansdirektøren.

– WTI-terminene har krav om fysisk levering, mens det er mulig å sitte med Brent-kontrakter til forfall, uten å få problemer med leveranse.

30.000 dollar per kontrakt

Maalen-Johansen synes uansett at denne typen instrumenter ikke egner seg for mindre privatinvestorer, ettersom hver kontrakt er på 1.000 fat olje.

Med dagens pris blir minimumseksponeringen følgelig på rundt 30.000 dollar eller 307.000 kroner.

Et mindre krevende alternativ er såkalte «mini-futures», hvor hver kontrakt er på 100 fat. Meglerhusene tilbyr dessuten bull- og bearprodukter, med innebygget gearing fra null til åtte ganger.

– Av disse egner mini-futures seg best for langsiktig eksponering, ettersom de ikke rebalanseres, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Vær obs på rebalansering

Rebalanseringsproblemet oppstår for gearede bull- og bearprodukter, ettersom deres forvaltere hver dag må handle terminkontrakter for å opprettholde den ønskede belåningsgraden.

Strukturen innebærer at det kjøpes mer olje, etter en oppgang, og selges etter en nedgang – noe som i sin tur medfører at avkastningen over tid ikke er lik endringene i spotprisen.

– Man kan risikere å ha rett med tanke på oljeprisens utvikling, men likevel tape penger på grunn av produktets egenskaper, advarer Johannesen.

– Bull- og bearprodukter egner seg altså best til kortsiktig handel med en holdingperiode på noen dager.

Børsnoterte oljefond

Også børsnoterte oljefond er enkle å handle, og disse rebalanseres ikke. Deres eiendeler består av terminkontrakter og statsveksler.

Det mest populære produktet i segmentet er USA Oil Fund (USO), som gir eksponering mot WTI-oljen.

– Fondet kan ikke ta fysisk levering av olje, så før forfall må det stenge sine terminkontraktposisjoner uansett pris – noe som bidro til at WTI-prisen i april ble negativ, forteller Maalen-Johansen.

– Siden har UIO imidlertid endret strategi, og det investerer nå i kontrakter med ulike forfallsdatoer, for å unngå at en lignende situasjon skal oppstå på nytt.

GATs finansdirektør påpeker at de børsnoterte fondene tar betalt for forvaltningen, samt at de kan tape penger over tid, når fremtidige terminkontrakter er langt dyrere enn de nærliggende.

Differansekontrakter

– Det er også et produkt som heter CFD, differansekontrakter, og det speiler den underliggende oljeprisen en-til-en, fortsetter Maalen-Johansen.

– Dette er den mest effektive løsningen for privatinvestorer som ønsker å handle råvarer.

Når du selger din CFD, får du simpelthen betalt prisforskjellen fra ditt kjøpstidspunkt, minus utstederens honorarer og renteutgifter.

Du trenger heller ikke å ha tilstrekkelig penger på melgerkontoen til å dekke hele eksponeringen. Det holder med en viss sikkerhet, noe som innebærer at du kan benytte gearing – og potensielt tape hele din kapital.

Spennende oljeaksjer

For dem som foretrekker å satse på oljerelaterte aksjer, eksisterer det mange muligheter. Fra bunnen i april har flere steget voldsomt. For eksempel er BW Offshore-kursen opp med over 30 prosent.

– Hvis du vil ha et rent spill på oljeprisen er Aker BP interessant, ettersom dette er et rendyrket oljeselskap med en ambisiøs produksjons- og utbytteplan, sier Johannesen.

– Skal man bevege seg enda lengre ut på risikoskalaen er mindre oljeprodusenter som BW Energy og Panoro Energy gode alternativer.

Nordnets investeringsøkonom forklarer at de sistnevnte selskapene er mindre produsenter med noe lavere prising, basert på den forventede inntjeningen, enn Aker BP.

Liker Aker og Aker BP

Også Maalen-Johansen har studert de norske oljeaksjene.

GATs analyse viser at de månedlige kursbevegelsene i det seneste året har hengt mest sammen med Brentprisen for Aker, Aker BP og Subsea 7.

Ser vi på de daglige bevegelsene i det seneste tiåret, er Equinor, Lundin Energy og Subsea 7 høyest opp på listen.

– Nordmenn burde også ha i bakhodet at utenlandske aksjer gir valutarisiko, i tillegg til selskaps- og oljeprisrisikoen, advarer han.

– Høyere oljepriser kommer typisk sammen med en sterkere krone, så i en slik situasjon vil utenlandske oljeaksjer gi forholdsvis lavere avkastning.

En skrekkhistorie

For øvrig nevner Maalen-Johansen en fjerde risikofaktor som få har tenkt mye på.

– En jeg kjenner satt på kvelden og handlet terminkontrakter på olje, forteller han.

– Han lå short og skulle dekke inn shorten. Da han skulle trykke på «enter» for å kjøpe tilbake kontraktene, skjedde det ikke noe…

Problemet skyldtes investorens dårlige wifi-signal, forklarer GATs finansdirektør.

– Da signalet kom tilbake, ble alle tastetrykkene registrert og han gikk fra å være short omkring 10.000 fat olje til long 15-20.000 fat, sier Maalen-Johansen.

– Så et tips når man handler med giring i et volatilt marked er å påse at internettet er kablet og tilkoblingen er god.

Tabell: Oljeprisens utvikling over tid

31.12.1990

31.12.1995

31.12.2000

31.12.2005

31.12.2010

31.12.2015

08.05.2020

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: