Tre eksperter: Dette er børsens heteste oppkjøpskandidater

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

I jakten på oppkjøpskandidater på Oslo Børs i år, trekker tre finansprofiler frem fem aksjer investorer bør se til.

Foto: Scatec / NTB / Reuters

Den globale M&A-aktiviteten (oppkjøp og fusjoner, red.adm.) var rekordhøy i 2021 på 5800 milliarder dollar, ifølge Financial Times.

Det er 54 prosent høyere enn nivået før pandemien (2019). Den høye aktiviteten var blant annet drevet av fremveksten av Spacs (blankosjekkselskaper, red.anm.) og svært god lønnsomhet blant selskapene i verden.

E24 har spurt et knippe eksperter om hvilke selskaper og bransjer som peker seg ut som oppkjøpskandidater på Oslo Børs i 2022.

Ny fase for grønne selskaper

Investeringsdirektør i meglerhuset Global Assets, Lars Semb Maalen-Johansen, forteller at det er mange selskaper i Norge og resten av verden som har tjent mye penger de siste par årene.

At deler av denne kapitalen skal brukes på oppkjøp, mener han er svært sannsynlig.

Investeringsdirektør i meglerhuset Global Assets, Lars Semb Maalen-Johansen. Foto: Global Assets

Det er umulig å spå hvilke selskaper som kan bli kjøpt og eventuelt når, men Maalen-Johansen mener det er én sektor som peker seg ut.

– De siste årenes rush av nye grønne selskaper på børsen vil gå inn i en ny fase. Den første runden, som var de siste to årene, var det mange noteringer og tendenser til boblepriser blant disse.

– Det er det til en viss grad ennå, men det er flere som begynner å modnes og klarer å bevise for markedet at de har et proof of concept (resultater som viser at ideen virker, red.anm.).

Dette mener han vil gjøre de mer attraktive for oppkjøp. Mange vil også trenge mer kapital for å vokse og utvikle selskapet videre. En stor, solid eier i ryggen kan være avgjørende for å lykkes, mener han.

Tidslinjen på dette mener han derimot er umulig å forutse.

– Men det er ingen tvil om at trenden er på de grønne selskapenes side. For store konsern som trenger å gå over til en mer bærekraftig profil, er investeringer i egne rekker og oppkjøp to alternativer.

Tror på gradvis oppkjøp

Et selskap Maalen-Johansen trekker frem, er Quantafuel. Selskapet meldte tidligere i desember at det er nærmere «proof of concept», og med BASF som største eier mener Maalen-Johansen at Quantafuel også er en attraktiv oppkjøpskandidat.

– Det vil bli viktig for store selskaper å få kontroll på teknologien i det videre kappløpet, så selskaper som kan vise til en drift i tillegg til å sitte med en patentert teknologi eller prosess, vil være meget attraktive, sier han.

– Men risikovilligheten vil være mindre, så man vil nok oppleve at selskaper får en del investeringskapital før oppkjøpene skjer.

Det mener han spesielt er tilfellet for olje- og gassindustrien, hvor de aller fleste selskapene har et uttalt mål om å satse på fornybar energi.

Et annet selskap han tror kan bli snappet opp, er solcelleutbyggeren Scatec.

– Scatec har allerede en sterk medeier i Equinor, som jeg ikke vil utelukke kommer til å øke sin eierandel, om ikke sluke hele selskapet. Scatec er et godt eksempel på et selskap som har fått en mer edruelig prising den siste tiden, sier han.

– Nedadgående trend

Også investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet tror ESG-sektoren er der vi vil finne flest oppkjøpskandidater fremover.

ESG står for Environment, Social and Governance Criteria, som altså styres etter miljø-, samfunns- og selskapsstyringskriterier.

– Flere av disse selskapene har interessant teknologi. Nå som aksjekursen til disse selskapene har sunket på bred front, øker sannsynligheten for at aktører innen samme bransje eller olje og råvarer begynner å snuse litt, sier han.

Han trekker også frem alle små og mellomstore teknologiselskaper, blant annet Kahoot.

I likhet med «grønne» selskaper, har teknologisektoren sett en nedadgående trend det siste året.

De mindre teknologiselskapene mener Johannesen alltid er potensielle oppkjøpskandidater. Nå som de er billige, desto større er sjansen.

– Dette er en bransje med mange oppkjøp stadig vekk. Mange store tech-selskaper, spesielt i USA, har mye penger og er aktive med oppkjøp, for eksempel for å ekspandere egen teknologi eller begrense konkurranse, sier han.

En av de største oppkjøpskandidatene innen teknologi

Teknologianalytiker Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets har to selskaper i porteføljen som han mener er potensielle oppkjøpskandidater.

Innen TMT-small cap (teknologi, media og telekom, red.anm.) mener han Zalaris fremstår som en av de største oppkjøpskandidatene.

Det begrunner han med at selskapet har en veldig god posisjon i Norden og økende eksponering i Tyskland og Storbritannia.

Zalaris baserer seg også primært på SAP sine HR- og lønnssystemer, hvor de legger egen IP på toppen og ruller denne ut hos kunder.

– Det betyr at det finnes en del konkurrenter som har sin egen programvare, og følgelig høyere brutto- og EBIT-marginer, som gjør Zalaris til en interessant kandidat, sier analytikeren.

Kongslie forteller at man da kan betale en premie for å få tak i kundene til Zalaris og gradvis konvertere kundene over til sin egen IP og følgelig ta ut brutto- og EBIT-marginsynergier.

Kan være attraktivt for konkurrenter

Det andre selskapet Kongslie trekker frem, er telekomselskapet Link Mobility. Om selskapets aksjekurs fortsetter å være svak, tror Kongslie det vil være en oppkjøpskandidat.

Philippe Sissener i Sissener Canopus meldte derimot til Dagens Næringsliv tidlig i januar at selskapet nok går konkurs på et tidspunkt.

– De har litt for mye gjeld etter vårt skjønn, og følgelig er det nok ikke like relevant for en ny PE-aktør (private equity, red.anm.) å ta selskapet privat – typisk leveraged buyout – så her kunne det for eksempel vært konkurrenter, som for eksempel Sinch eller Twilio, som kunne gjort det på svært innvannende multipler.

Potensielle kjøpere kan også være store selskaper som Cisco, forteller Kongslie.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: