Styreleder og nøkkelansatte

Styreleder Erik Thrane

Thrane har over 20 års yrkeserfaring. Thrane er advokat og driver nå sitt eget advokatfirma. Thrane har omfattende styreerfaring og har vært styremedlem i Nord Pool Spot AS, Nord Pool Clearing  ASA og i den tyske strømbørsen European Energy Exchange AG. Han har tidligere jobbet som advokat i Norsk Tillitsmann ASA og i 7 år som juridisk direktør i Nord Pool ASA før han ble adm. direktør samme sted. Han var medlem av Verdipapirlovutvalget som fremmet forslag om ny verdipapirhandellov i 2006.

Styremedlem Peder Erik Rinde

Rinde er tidligere eneeier og Administrerende Direktør av nåværende Brubakken AS som han solgte til et private equity fond i 2008. Han har lang erfaring som investor og har nøkkelkompetanse innenfor eiendom og selskapsutvikling, noe han har drevet med det siste tiåret. 

Styremedlem Lars-Petter Ulvesli

Ulvesli har en bred erfaring fra compliance, forvaltning og økonomisjef. Ulvesli har tidligere jobbet som compliance for et verdipapirforetat. I dag er Ulvesli ansatt som Økonomisjef i Kaffebrenneriet og innehar nøkkelkompetansen innenfor retail, valuta og internasjonale råvaremarkeder.

Co-Founder og Daglig leder Tore Bergan

Bergan har utdannelse fra Bankakademiet og har over 30 års erfaring fra valuta og finansmarkedet. Bergan har jobbet hos flere store aktører som UBN, Finansbanken, Storebrand og ABG. 

 

Co-Founder og CFO Lars Semb Maalen-Johansen

Maalen-Johansen har utdannelse fra både San Fransisco og New York og har aktivt handlet aksjer på Oslo Børs og i utlandet. Maalen-Johansen er tidligere aksje- og derivatmegler og har et bredt nettverk både i Norge og USA.