© Copyright 2016 Global Assets and Trading. All Rights Reserved.

Styreleder og nøkkelansatte

Styreleder Erik Thrane

Thrane er 49 år og har over 20 års yrkeserfaring. Thrane er advokat og driver nå sitt eget advokatfirma. Thrane har omfattende styreerfaring og har vært styremedlem i Nord Pool Spot AS, Nord Pool Clearing  ASA og i den tyske strømbørsen European Energy Exchange AG. Han har tidligere jobbet som advokat i Norsk Tillitsmann ASA og i 7 år som juridisk direktør i Nord Pool ASA før han ble adm. direktør samme sted. Thrane er i tillegg formann i kontrollkomiteen i Pareto Bank. Han var medlem av Verdipapirlovutvalget som fremmet forslag om ny verdipapirhandellov i 2006.

 

Daglig leder Tore Bergan

Bergan har utdannelse fra Bank Akademiet og har 26 års erfaring fra valuta og finansmarkedet. Bergan har jobbet hos flere store aktører som UBN, Finansbanken, Storebrand og ABG. Bergan har tidligere drevet eget tradinghus for spesielt inviterte kunder.

 

Co-Founder og Partner Lars Semb Maalen-Johansen

Maalen-Johansen har utdannelse fra både San Fransisco og New York og har aktivt handlet aksjer på Oslo Børs og i utlandet. Maalen-Johansen har tidligere erfaring fra The Nordic Group og har et bredt nettverk både i Norge og USA.