© Copyright 2016 Global Assets and Trading. All Rights Reserved.

Global Assets and Trading har fokus på aksjer og valuta. Vi analyserer markedet med en fundamental grunntanke og tekniske indikatorer for timing av investering. Vi sender ut aksje- og valutakommentarer til våre kunder med spesifikke handelsforslag og markedskommentarer.

Global Assets and Trading sitt analyseunivers består hovedsaklig av Oslo Børs, samt aksjer og ETF'er på en rekke børser i Europa, USA og flere valutakryss.

 

Om oss

Våre tjenester

Global Assets and Trading leverer personlig rådgivning for dine investeringer. Våre kjerneområder er valuta-, aksje- og råvaremarkedet. Vi sitter tett på markedet og kan gi deg skreddersydde råd med dybdekunnskap og forståelse slik at du kan få en effektiv portefølje som er i tråd med ønsket risiko og avkastningsmål

 

Kontakt

Global Assets and Trading AS

Adresse

Global Assets and Trading AS

Bankplassen 1A

0151 Oslo, Norge

Tel: 21 01 40 50

For generelle hendvendelser