Vår godtgjørelsespolicy

Godtgjørelsespolitikken fastlegger at fast lønn, provisjon og eventuell bonus til ansatte skal være preget av et langsiktig perspektiv og ikke oppmuntre til overdreven risikotaking og ikke forsterke interessekonflikter.  Det skal være en balanse mellom fast og variabel godtgjørelse og den variable godtgjørelsen skal inneholde både kvantitative og kvalitative kriterier for regeloverholdelse, kundeinteresse og kvalitet på tjenestene.  Kriteriene for variabel godtgjørelse må ikke utformes slik at det oppstår konflikt med Selskapets plikt til å ivareta kundenes interesser.  Vår godtgjørelsespolitikk anses å være forenlig med Selskapets arbeid med bærekraftsrisiko i styring og rådgivning til våre kunder.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: