Morgenkommentar 03.11.2022

Oljen;  En fikk bekreftelse på API sin oljelagertall i går. Ned med over 3k fat. Dette ga god støtte til både Brent og WTI. En sterkere dollar utover ettermiddagen etter FED møtet, dro oljen litt tilbake, men ikke på langt nær så mye som lagertallene dro oljen på oppsiden. Med andre ord, fortsatt sterkt underliggende marked for olje. Brent ligger 95,72USDb med WTI på 89,42USDb

AKSJEMARKEDET: FED FED FED! Dette styrte markedet i går. Renten ble satt på nivået som ventet, 75bps opp. Deretter var det frem med tolkningsbrillene på hva FED faktisk mente. Først så ble FED sin skriftlige uttalelse sett på som litt dovish da de pekte på at rentehevingene kunne bli mindre fremover. Etter hvert kom det dog frem at selv om hevingene blir mindre, kan perioden med hevinger vare lengre. Det markedet bryr seg om er rentebanen med hvor og når er toppen. «Alle» vet at det blir flere hevinger, men markedet vil vite hvor denne toppen er. Med kommentaren rundt lengre periode med hevinger, er det tydelig at FED fokuserte igjen på at de kommer til å gjøre hva som helst for å få renten ned. Dette var ikke kommentaren markedet ønsket seg. Et videre fokus for FED var å se på hvordan rentebanen på amerikanske statsobligasjoner kommer til å se ut, sammenlignet med inflasjonen, altså Real Rates. Powell uttalte videre at de fleste funder seg på lengre renter enn Fed Funds Rate, og teorien sier at skal man få ned inflasjonen som må renta være på nivå eller høyere enn inflasjonen. Da mente de at det dog gjelder mer enn bare styringsrenta.

Det som skjedde konkret med markedet var at Nasdaq falt med 2,56% fra før rentemøtet og 4,3% fra toppen i perioden etter rentemøtet. Dow falt med 1,64% og SP500 falt med 2,2%. Innenfor SP500 var det Utilities og Financials som leverte best, mens Consumer Discretionaries og IT leverte svakest. Fra et faktorsyn var det Momentum og Size som var de beste faktorene, mens High Volatility og Trade Activity var de svakeste.

Ser vi på forventet FED rente basert på futuresmarkedet er implisitt rentetopp nå på 5,086% i mai, men at vi så vidt bikker under 5% ikke før i september og da ligger renten på 4,99%. Så det vi så tydelig var rett i tråd med det Powell uttalte, at renten vil nok være høyere lengre.

GLOBAL ASSETS DYNAMIC: Fondet gjorde endring i porteføljen på tirsdag. Da gikk vi fra faktoren Low Volatility til Size. Vi gikk derfor inn i en del av de store selskapene inkludert en del FANG aksjer. Vi tar derfor på litt mer risiko i aksjeporteføljen. Det vi også gjør er at vi dobler eksponeringen mot VIX futures, opptil 15%. Modellene mener da det er en balansert eksponering gitt hvor markedet er i syklen og hvordan volatiliteten har vært opp til nå.

MAKRO/FX

I dag slippes som vanlig på torsdag tall for trygdesøkende i USA,  220k nye søkende ventes opp fra 217k sist uke. Vi får ISM for NON-Manufacturing og ikke minst Handelsbalanse for september. Auksjon i korte rentepapirer. USD mot sterke siden drevet av gårsdagen. USD indeks på 111,96 og EURUSD på 0,9818. 2 års renter på 4,908 prosent med 10 åringen på 4,118 prosent og 30 år på 4,254 prosent.

Østen fulgte børene USA med røde tall. Japan holdet stengt. Sydney tok av 1,84 prosent mens Hang Seng ned 2,70 prosent. Shanghai av 0,13 prosent.  PMI indekser fra Kina innunder forventningene.  YEN på  147,59 mot USD mens AUD ligger 0,6345 mot USD og YUAN på 7,3250 mot USD.

I Unionen slippes ledighetstall, konsensus er 6,6 prosent ledighet. Vi får inflasjonstall fra Sveits og resultatet av BoE sitt rentemøte. Markedet venter en 0,75 prosent hike i UK til 3,0 prosent. 9 av 9 stemte for. Lagarde og flere ECB medlemmer på talerstolen.

Euroindeks på  111,0EURCHF ligger 0,9855 og GBP omsettes 1,1387 mot USD og 0,8615 mot EUR. Tyske 10 års papirer på  2,1275 prosent og UK 10 ligger 3,415 prosent på morgenkvisten

Gull stabil, 1.637USDo med Kobber på 3,4460USDlb. Aluminium på 2.270USDt. Hvete faller tilbake med Russisk Ok til gjennomtak av sjøfrakt av  korn. Hvete på 836USDb med Mais på 683USDb. Ris omsettes 17,38USDp.

Det er rentemøte her hjemme og 9 av 10 analytikere venter hike på 0,5 prosent til 2,75 prosent. Vi får tall fra boligmarkedet KL1100, en time etter NB sin avgjørelse,  det er en viss spenning til utviklingen i boligprisene og om renteøkningene påvirker, eventuelt hvor mye.

Vi tar med at NB holder pressekonferanse KL1030 som, om man ønsker, kan følges på sentralbankens hjemmeside. (https://www.norges-bank.no/)

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.