Har solgt alle aksjene

Global Assets & Tradings allokeringsmodell er nå 100 prosent i kontanter, som følge av den seneste tidens økte børsvolatilitet. BLE DUMPET: Kongsberg Gruppen var blant aksjene som tidlig i november ble fjernet fra Global Assets & Tradings portefølje. Bildet viser selskapets Remote Weapon Station. FOTO: BLOOMBERG Thomas Hilmersen – Vår makromodell ser på råvareprisene i realøkonomien, …

Har solgt alle aksjene Les mer »