desember 2022

Nyttårsraketter 2022

Vi har i år sett på en del aksjer som vi vurderer som gode kandidater til å bli nyttårsraketter. Vi ser på to hovedpremisser avkastning 2022 og avkastning siste kvartal. Empirien bak nyttårsraketter er at det er en del selskaper som har hatt svak kursutvikling i inneværende år, som videre blir solgt ned i siste

Nyttårsraketter 2022 Read More »

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.