Morgenkommentar 01.02.2022

OLJE: Igjen ser vi ekstreme bevegelser i råvarer rundt forfall. Det er vanlig med høyere volatilitet rundt forfall, men det vi har sett de siste dagene nå er ekstreme. For å sette det litt i perspektiv så stengte spreaden mellom 1. og 2. futuren på brenten på 1,80 dollar, etter å ha vært oppe på 2,88 dollar. Hvis vi forholder oss til close spreaden er 2,27 standardavvik fra snittet (de siste 5 årene) og på 99,6127 percentilen. Det betyr at spreaden vi er på nå skjer i snitt hver 258 dag, altså ca 1 gang per år. Ser vi basert på spreaden vi hadde intradag, tør jeg ikke tenke hvor sjeldent det skjer.

Dette er litt det vi så igjen fra naturgass. Det er store bevegelser i markedet og man må passe godt på fremover.

For de som er positive til oljemarkedet åpnes det nå en mulighet i markedet. Vi får nå en «rollover» spread som statistisk sett spises opp. Det betyr at man kan få en pickup på sin posisjon på nesten 2 dollar.

HEDGING: Det er i disse tider det er godt å være hedget. Da vi bare er noen få uker unna lansering av vårt fond, ser vi at strategien leverer. I januar var strategien opp litt over 6%, nesten 10% bedre enn OSEBX og nesten 12% bedre enn verdensindeksen. Vi hadde håpet å være live nå, men dessverre er vi ikke det. Ha strategien i tankene, så sender vi alle en beskjed når man kan handle fondet.

AUTO: ekstreme svingninger gjennom hele forrige uke etter at aksjen mistet «gulvet» i ipo-kursen@31,- 18. januar. Alt synes å knyttes til søksmål mellom selskapet og motpart Ocado. Det er imidlertid åpenbart at mye av flytproblematikken skyldes svært negativt nedsidepress på alt som kan knyttes til vekstaksjer, herunder prisingen av disse. På fredag meldte tysk rettsinstans at Ocado- rettigheter kan være ugyldige hvilket resulterte i ett løft på 18% før den endret kurs fullstendig og endte dagen ned -4% istedet. Denne kjennelsen ble igjen gjentatt i går fra ny tysk rettsinstans som gav aksjen nytt kjøpstrykk på oppsiden. På totalen handler aksjen fortsatt langt under ipo kurs og det er således ikke veldig mange rundt om som sitter i komfertable posisjoner, derav også kursturbulensen alle veier. Handler i noe oversolgt terreng fortsatt selv etter ett fint løft i går- 14 d rsi 35. Ettersom aksjen ikke har handlet veldig lenge under IPO kurs er det ikke veldig godt fundamentert historikk i chartet til å angi bunn og støttenivå men man kan legge til grunn ett nivå på NOK 20,- hvor den knapt nok har handlet under i veldig kort tid i det minste som ett holdepunkt. Man må forvente mye støy i form av meldinger rundt disse rettsakene samt svært uklar retning i totalmarkedene,  så en ting er rimelig sikkert, volatiliteten forsvinner ikke over natten her.

MAKRO/FX

Amerikanske børser med ny sterk dag, Alle indekser opp og Nasdaq best i klassen med solide 3,41 prosent og vi sluttet godt over 14k grensen som er teknisk viktig.US 10 års renter faller tilbake, 1,775 prosent som er på linje med hvor vi var før siste Fed møte.

USD svekker seg noe, indeks på 96,60 med EURUSD på 1,1235. Den geopolitiske temperaturen er uendret, bekreft av Russland og USA i FN i går.  Det slippes en rekke ISM indekser i dag. Redbook og tall for byggebransjens «forbruk».  Fokus mot turbulent marked og stor intradag bevegelser og ikke minst utviklingen i Ukraina.

I Østen er mange av de store børsene stengt med Kinesisk nyttåra, noe som fortsetter utover i uken. Nikkei er opp 0,28 prosent mens Sydney legger på seg 0,49 prosent. Ledighetsraten i Japan faller fra 2,8 prosent til 2,7 prosent, detaljhandel i Australia faller kraftig i desember, ned 4,4 prosent mot ventet opp 3,9 prosent etter sterke 7,3 prosent i november. RBA holdet som ventet renter uendret på sitt møte, 0,10 prosent. YEN ligger 115,00 mot USD og Yuan stabil på 6,36 nivået mot USD.

I Unionen slippes arbeidsledighetstall KL 1100, konsensus er 7,1 prosent, et tick ned fra siste måling. Tyskland slipper også tall for ledigheten, 5,2 prosent er ventet her. Det er lite med makro fra UK, hovedfokus her er den politiske situasjonen og om Johnson overlever som leder av  regjeringen. Euroindeks på  110,65. CHF handler 1,0405 og GBP ligger 1,3450 mot USD og 0,8355 mot EUR.

Gull stiger noe i verdi, 1 802USDo. Sølv på 22,540USDo. Kobber omsettes 4,3300USDp. Aluminium tar av litt, 3 036USDt. Hvete, soya og kaffe handler alle noe lavere men holder seg på høye nivåer historisk sett. Hvete opp 15,02 prosent siste året, Soya opp 8,93 prosent mens Kaffe er opp solide 90,67 prosent. Sukker er opp 15,6 prosent mens Bomull er opp 58,17 prosent.

I dag slippes PMI indeks for januar her hjemme, 56,9 er konsensus ned fra 57,9 for desember. Norges Bank kunngjorde i går at i februar vil de ikke veksle valuta, i tråd med våre betraktinger i går, fortsetter prisbildet i olje og gass er det mulig at sentralbanken i mars må kjøpe valuta. Krona uten de helt store bevegelsene i går, olje og gass priser fortsetter å gi store inntekter for vår økonomi. Risk bildet i korte bildet positivt men januar har vist oss at ting reverseres fort. EURNOK åpner tirsdagen 10,0025 mens USDNOK ligger 8,9025. SEKNOK på 0,9540.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.