Morgenkommentar 01.09.2023

OLJE: Vi har hatt en økning av Russisk eksport den seneste tiden. Novak uttalte i går at de kommer til å kutte sin eksport med 300k fpd i september og diskuterer om de skal forlenge til oktober. Det er forventet at Saudi melder om forlengelse av sitt kutt til å inkludere oktober også. Vi så brenten hoppe og nå handle over 87. Vi ligger nå rett under den konsoliderende toppen.

AKSJEMARKEDET: Futurene i Europa peker mot en positiv åpning. Gode børser i Asia. Vi ser kinesiske myndigheter tar noen grep for å hjelpe økonomien og vi så Caixin PMI indeks stige til over 50 for august.

Teknisk ser vi Nasdaq Composite ligge rett under motstand i en flaggformasjon. Det er mest normalt å se et brudd opp i en slik formasjon, men vi tviler på at vi ser et brudd ut av denne formasjonen før helgen. Vi mener dagen i dag kommer til å være positiv, men avbalansert.

NHY: Tid for å se etter rekyl og en form for utbunning. Aksjen har stupt siden slutten av april. Dette i tråd med alupriser og feilslått Kina-trade da åpningen ikke kom slik alle aktørene antok ved inngangen av året. Aluminiumspriser forsøker å bunne ut i overkant av 2100 USD/T. NHY og peers som Alcoa har lignende bevegelse siste uken. Uavhengig om man ser på aksjene eller alupris er det oversolgte og kommer fra oversolgte 14 d RSI`er under 30 de siste dagene og beveger seg oppover. Mye av veien videre her vil naturligvis bli påvirket av makrotall fra Kina, hvor fortsatt alle signaler er dårlige. Dog tikker det inn meldinger flere ganger i uken om grep myndighetene gjør for å stimulere. Foreløpig virker lite men aksjer og råvarer har likevel en tendens til å begynne å vise vei før man ser effekten i makrotallene. I det tekniske bildet lagde aksjen dobbel topp i 80 og da går det som det ofte gjør med slike formasjoner og er all oppgang for året long gone, hele byen ligger feil, og aksjer spyles ut. Vi må tilbake til september/ oktober i fjor for finne slike handlede nivåer i aksjen. Bruddet ned på 62 er gappet som skal dekkes i første omgang om aksjen orker bunne ut her, next 66. Eventuell stopploss under 1 års lav 57,50.

MAKRO/FX: Torsdagens makrotall stort sett på linje med forventningene, kjerne-PCE, 4,2 prosent på året. I dag slippes viktige non-farm payroll og arbeidsledighetsraten. Pay-roll ventes på 170k nye jobber skapt uten for landbruk, mens ledigheten ventes holde seg på sterke 3,5 prosent. ISM indekser ventes ved KL1600 tiden og kan fort sette fart i markedet. Renter uten store endringer, noe av oppsidefrykten synes borte. 2 år på 4,856 prosent med 10 år på 4,106 prosent og 30 år ligger 4,219 prosent. USD noe sterkere torsdagen, holder på dette inn i fredagen,  1,0840 mot EUR på indeks 103,60

I Kina fikk vi Caixin PMI indeks, 49,3 var ventet, fasit ga oss 51. Børsene sluttet uken blandet uten store utslag. Nikkei opp 0,58 prosent, mens Sydney ned 0,27 prosent. Hang Seng holdt stengt, mens Shanghai er opp 0,23 prosent. YEN på 145,50 mot USD og AUD ligger 0,6472. Yuan på 7,2650 mot USD.

I Unionen kom inflasjon på forventingene, kjerne på 5,3 prosent åoå. Tallene tilsier at ECB holder seg til tidligere retorikk rundt rentesettingen. I dag slippes en rekke tall fra medlemslandene. Sveits med inflasjonstall, 1,5 prosent på året er ventet, noe som stiller landet i særstilling. Tyske 10 års renter på 2,461 prosent med Italia 10 på 4,115 prosent og UK 10 ligger 4,394 prosent. Euroindeks på 124,55.  EURCHF handler 0,9580 med GBP på 1,2670 mot USD og 0,8562 mot EUR.

Gull på 1.966 USDo med Sølv på 24.490 USDo. Kobber på 3.851 USDp. Aluminium har steget siste dager, 2.248 USDt. Hvete på 604 USDb med Mais på 479 USDb. Sukker ligger 25.08 USDp, Ris stabil, 16.550 USDcwt.

Norges Bank vil veksle 1,100MNOK tilsvarende ca 100M EUR hver dag i september og overrasket markedet noe med dette. I dag slippes ledighetstall, ingen endring er ventet som igjen er et tall som tilsier høyere renter. Krona testet 11,60 mot EUR i løpet av torsdagen, men igjen ble oppsiden i krysset avvist og falt tilbake i range 11,50-11,60. Litt nyheter fra kommende statsbudsjett viser at skatter og avgifter neppe blir redusert og usikkerhet rundt skattetrykket for bedrifter er  noe markedet misliker. EURNOK åpner dagen 11,5250 med USDNOK på 10,6250, SEKNOK på 0,9690 og GBP koster 13,4650.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.