Morgenkommentar 02.02.2023

Oljen ; Brent tettet gapet etter rullering og vel så det. Den var nede og testet 50 dagers glidende snitt. Meget svakt av brenten med tanke på svekkelsen i dollar og risk on i markedet. Dette er ofte bevegelser som skulle dra oljen mot oppsiden. Pass litt på de neste par dagene på hva slags bevegelser som kommer i oljen. På morgenkvisten ligger Brent 83,21USDb med WTI på 76,84USDb.

AKSJEMARKEDET: Vi fikk FED sin rentebeskjed i går som ventet, en heving på 25 bps. Det viktigste var ikke selve renten, men hva som ble sagt rundt og i pressekonferansen etterpå. En viktig endring i teksten som vi så ble reflektert på pressekonferansen var at FED gikk fra «determining the pace of the future increases» til « determining the extent of the future increases». Dette betyr at de nå offisielt begynner å regne på når slutten kommer, ikke bare hvor mye hvert rentehopp skal være på. På pressekonferansen var det tydelig at FED ikke ville kutte for tidlig, men jobbet med å balansere risikoen med å kanskje heve for mye vs heve for lite. Powell uttalte at det var meget givende for dem å se at tallene som kommer rundt økonomien er såpass solide, mens man ser at inflasjonen avtar. Dette betyr bare at hvert makrotall videre er «live» og jobless claims i dag blir også viktig.

For Nasdaq var gårsdagen en rollercoaster med indeksen ned 0,7% på det laveste (i starten av pressekonferansen) til opp 2,7% på det meste og endte opp totalt sett 2% for dagen. Vi mener også at det FED kom med er positivt for aksjemarkedet generelt, da renten var som ventet, men det de sier peker mot at rentebanen ikke skal høyere enn tidligere indikert, heller litt lavere hvis det i hele tatt skal komme en endring.

REC: Avtalen med Hanwa er ekstremt viktig som markedet vet, men hva kan REC være verdt. Vi gjorde noen enkle beregninger for å navigere. Det sies ut ifra flere rapportert at Moses Lake har 20 000 tonn produksjonskapasitet årlig. Vi tar utgangspunkt i en oppetid på 90%, noe som gir 18 000 tonn produksjon i året. Denne produksjonen er ventet å være på maks fra Q4-2024 og 50% fra Q2-2024, men som vi vet prises alt på forventningene så vi har vurdert det etter full produksjon.

I avtalen står det at prisen på silisiumet skal være markedspris + en premie for USA produksjon. Vi legger til grunn «Solar Grade Polysilicon Price» (PVSIPR00 Index) i Bloomberg. Her har snittet de siste par årene ligget på USD 23,92. Dette vil da gi en omsetning på Moses Lake på $430,56m. REC hadde i 2022 (inkludert estimat for Q4) en omsetning på $155m. Legger man disse to sammen kan med å se på en omsetning per år på $585,56m.

REC aksjen prises per i dag til en Price/Sales på 2,53x siste 5 års snitt omsetning. Legger vi dette til grunn skal selskapet prises til $1,48mrd. Aksjen stengte tirsdag med en market cap på $595,12. Dette betyr at en oppside fort kan være 149% fra tirsdagens close. Selv om man legger til grunn en USDNOK på 6, så har man en oppside på 49%.

MAKRO/FX

Amerikanske 2 års papirer på 4,106 prosent, 10 år ligger 3,411 prosent og 30 år på 3,563 prosent. USD svekket seg onsdag i Europa og bevegelsen ble fulgt opp i etterkant av FED møtet, det er flere faktorer bidrar, renter og risk on er hovedtema. Stigende børser har gitt lavere renter og USD noe som synes være intakt. USD indeks på 100,77 og vi ser EURUSD over 1,10, 1,1015 handles. Torsdag og det er tall for nye trygdesøkende, 200k ventet, opp fra 186k sist uke. Vi får tall for aktiviteten i fabrikkene og det er auksjon i korte rentepapirer.

I Østen endrer børsene som i USA,  Nikkei opp 0,20 prosent mens Sydney legger på seg 0,13 prosent.  Hang Seng ender uendret mens Shanghai opp 0,13 prosent. YEN handler 128,75mot USD som er ni måneder høy, mens AUD ligger 0,7138 mot USD. Yuan på 6,7180 mot USD. De fleste lokale valutaer i Østen stiger mot den fallende USD.

I Unionen er det rentemøte hos ECB, vi har resultatet KL1415 og konsensus er en bred forståelse av 0,50 prosent hike til 3,0 prosent. ECB holder pressebrief KL1445 og ECB sjef Lagarde snakker KL1615. Onsdagens KPI tall onsdagen viste fall fra 9,2 prosent til 8,5 prosent ÅoÅ.

Dette er positivt, men vi er fortsatt på nivåer langt over sentralbankens target. I Italia holder inflasjonen seg over 10 prosent ÅoÅ. Tyske 10 års renter på 2,282 prosent med Italia 10 på 4,259 prosent. UK 10 på 3,357 prosent. Euroindeks på 119,38. EURCHF handler 0,9989 og GBP ligger 1,2385 mot USD og 0,8885 mot EUR. BOE sjef Bailet snakker KL 1615, de avholder som ECB rentemøte og resultat kommer KL1300, renter forventes stige 0,5 prosent til 4,00 prosent.

Gull på 1.966USDo og vi ser mulig test opp 2.000USDo med dagens bakteppe, Sølv ligger 24,177USDo. Kobber på 4,1650USDlb og Aluminium handles 2.666USDt. De softe faller noe tilbake, Hvete på 763USDb med Mais på 682SDb og Ris igjen under 18,00USDcwt.

                                                                                                      Under ser vi Gullsiste tre år,

Krona tok tilbake noe av svakheten fra tirsdag. Bakteppet ikke veldig endret, fokus mot risk. PMI onsdag inn som ventet på 50,0. EURNOK åpner torsdagen 10,8950 mens USDNOK faller noe, 9,8950 og SEKNOK ligger 0,9590. GBP koster 12,2570.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.