Morgenkommentar 02.06.2022

Oljen Vi ser Brenten fortsetter å falle på videre rykter om at OPEC, her da representert ved Saudi, kan øke sin produksjon for å veie opp for Russland. OPEC+ møte er i dag, og kan de bli det mest interessante på flere måneder. Disse møtene det siste året har vært et gjesp der de har valgt å holde på sin produksjonsøkning på rundt 400k fat. Financial Times skriver at det er blitt diskutert å økning fra Saudi og UAE, men at ingenting er stadfestet.

AKSJEMARKEDET: Vi forventer at Oslo fortsetter å skli av, likhet med i går, inntil vi får en avklaring på hva som skjer med oljeproduksjonen. Hadde det ikke vært for EQNR i år, så skulle Oslo Børs vært i minus med 3%, men er istedenfor opp 5,64%. Så indeksen her hjemme er ikke nødvendig representativ til hvordan utviklingen til de underliggende aksjene har gått, når vi har en såpass tung aksje som har beveget seg såpass ekstremt. Vi mener derfor at dagen i dag vil være meget viktig for å bestemme hvordan tingenes tilstand på indeksen vil være videre. Hvis det viser seg at OPEC, eller noen av landene øker noe særlig, vil det være positivt for oljeselskapene. Hvis de dog nå for første gang øker mer enn ventet, tror vi juni kommer til å bli tung for indeksen.

NASDAQ: Indeksen har kanskje vært en av de svakeste globalt i år. Det som er utfordringen her er blant annet den finansielle situasjonen til selskapene. I dagens markedet med stigende renter, vil bedriftenes rentekostnader øke kraftig. Ser vi på grafen under er det tydelig at ca 80% av selskapene på Nasdaq Composite fort vil slite utover. Grafen viser EBIT vs Rentekostnader og du ser under at med en kraftigere renteøkningen vil det bli videre tøffere for denne gjengen og dekke kostnadene sine. Vi har vært i en periode med «penger på gata» og lave renter, men dette endrer seg nå. Dette betyr at man utover fortsatt skal være meget forsiktig med amerikanske vekstaksjer

GA FAKTOR: Det ble gjort endring i porteføljen og faktoren momentum ble valgt. Eksponeringen er dermed nå mot aksjene under. Porteføljen gikk omtrent 24% i mai og er opp rett i underkant av 40% i år.

For GA DYNAMIC så øker hedgen til 20% nå i starten av juni. Vi ser at selv med VIXen på relative høye nivåer har volatiliteten falt litt, noe som er naturlig med bear market rally i forrige uke. Modellen peker da på at man skal øke litt i hedgen da markedet fortsatt ser usikkert ut.

DYNAMIC er opp 15% i år. Som mange av dere sikkert vet kommer den som et fond ila måneden på Nordnet og bare ta kontakt for hvordan man kan ta del i fondet.

SOFF NO Equity               SOLSTAD OFFSHORE

DOF NO Equity DOF ASA

HAVI NO Equity               HAVILA SHIPPING

BORR NO Equity              BORR DRILLING LT

ALNG NO Equity              AWILCO LNG AS

SHLF NO Equity SHELF DRILLING

NOR NO Equity NORWEGIAN ENERGY

OKEA NO Equity              OKEA ASA

BELCO NO Equity             BELSHIPS ASA

FLNG NO Equity               FLEX LNG LTD

BEWI NO Equity               BEWI AS

AKSO NO Equity              AKER SOLUTIONS A

WAWI NO Equity            WALLENIUS WILHEL

DVD NO Equity DEEP VALUE DRILL

MPCC NO Equity              MPC CONTAINER SH

MAKRO/FX

Amerikanske børser uten de helt store endringer men økte bekymring rundt økonomisk vekst og derav fallende finanssektor trakk indekser lavere. Alle de 4 store indekser ned mellom 0,5-0,75 prosent.  Renter høyere, 10 år på 2,907 prosent og 30 år på 3,0480 prosent. USD mot sterke siden, 1,0655 mot EUR og indeks på 102,55. Torsdag og vi får tall for trygdesøkende, konsensus på 210K nye søkere. I morgen fredag slippe viktige non farm payrolls som sier nye jobber utenfor landbruk en sterk indikatorer for arbeidsmarkedet.

I Østen fikk vi Detaljhandelstall fra Australia, 0,9 prosent mm , som ventet Handelsbalansen noe sterkere enn ventet. Auksjon i Japanske 10 års papirer, 0,239 prosent, ett tick lavere enn sist.  Nikkei er ned 0,17 prosent mens Sydney tar av 0,94 prosent. Shanghai er opp 0,26 prosent, Hang Seng ned 1,33 prosent. YEN fortsetter lavere, 130,05 mot USD. AUD på 0,7159 mot USD. Yuan uten store endringer, 6,6950 mot USD.

I Unionen slippes Produksjon priser, 38,5 prosent åå og 2,3 prosent mm er konsensus og vitner om særs spesielle forhold. Det er stengt i UK så mindre likviditet i markedet må påregnes. Tyske 10 års renter på 1,175 prosent og UK 10 på 2,165 prosent. Euroindeks på  111,30. EURCHF på. 1,0270 og GBP på  1,2485 mot USD  og 0,8543 mot EUR.

Gull på 1 851USDo.Sølv omsettes 21,902USDo   Kobber på 4,3355USDp. Aluminium forsetter på falle  litt om litt…2 731USDt. Hvete noe lavere, 1.043USDt. Mais på 727,0USDt og Ris handles 17, 10USDt.

Krona holdt seg i smal range onsdag men har svekket seg over natten. Fallende oljepriser bidrar og noe mindre risk i markedet gir som så ofte før ett negativt fortegn for vår lille valuta. EURNOK åpner på 10,1370 med USDNOK på 9,5090. SEKNOK på 0,9660. GBP koster 11,8710. Fokus mot Opec og resultater fra deres møte. Visesentralbanksjef Børsum på talerstolen i dag.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.