Morgenkommentar 02.08.2022


OLJE: 
Brenten handlet i går kveld rundt 100 dollar, ned nesten 4% fra fredag. Ser vi prisbilet siden invasjonen av Ukraina har rangen 95-100 vært en bunn. Gårsdagens fall kom mest sannsynlig grunnet svake makrotall rundt produksjon. Videre har output fra Libya kommet tilbake til 1,2m fpd iflg oljeminister Mohamed Oun. Libya har slitt med mange disrupsjoner det siste halve året og derav lav output. Vi åpner dagen på 99 tallet.  

AKSJEMARKEDET: Juli var en måned med god oppgang i aksjemarkedene og vi se at Vekst var den sterkeste faktoren. Vi tror at det kommer til å være et kortsiktig solid aksjemarked. Vi ser at rentebanen er presset litt ned etter FED og at flyten inn i techaksjer i USA er god både fra porteføljeforvaltere og retailinvestorer. Vi så i går at SP500 vekstindeks opp over 2%, men verdi omtrent flat. Så tydelig at den trenden er inntakt i det korte bilde.

Vi ser under vekstindeksen har brutt over 100 dagers snitt, i motsetning til verdiindeksen som har vært litt flatere i utviklingen sin.

Den største kortsiktige usikkerheten vi ser er rundt Nancy Pelosi sitt besøk av Taiwan. Xi Jinping og styret i Kina har tidligree uttalt at de kommer til å svare militært hvis Pelosi besøker Taiwan. Pelosi skal ankomme Taiwan i dag og sover over til onsdag. Denne saken vil nok styre nyhetsbildet og forvent at det kan bli volatilitet. Vi ønsker å legge til at Taiwan står for 20% av verdens tilbud av halvledere, så man kan oppleve volatilitet spesielt rundt NOD ved denne hendelsen.

Ser vi en oversikt over indeksene ligger de store global og slår mot snittene sine, utenom Oslo som har brutt opp.

VIX: Global Assets Dynamic øker eksponering mot VIX fra 15% til 17,5%. Årsaken til dette er at den kortsiktige volatiliteten har kommet litt tilbake og VIXen i seg selv er på betydelig lavere nivåer. Den historiske medianen ligger på 17-18 og vi er nå på 22-tallet. Det lave volatilitetsnivået gjenspeiler den siste perioden med positive markeder.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.