Morgenkommentar 02.10.2023

Oljen; Vi ser at lagrene i Cushing, OK ligger på historisk lave nivåer. Dette holder oljeprisen oppe globalt. Sammen med Russland sin stopp på dieseleksport, OPEC sine produksjonskutt, ligger alt an til en fortsatt sterk oljepris, sett fra et fundamentalt synspunkt. Brent åpner uka 92,34USDb med WTI på 90,96USDb.

AKSJEMARKEDET: Vi fikk PCE tall fredag som pekte på høye 3-tallet. Dette løftet USA børsen ved åpning, men holdt ikke utover kvelden. Her hjemme har vi i det siste blitt reddet av en sterk oljepris. September endte som statistikken tilsa, ned nesten 6% for Nasdaq, 5% for SPX, nesten 4% for Dow, Oslo Børs endte opp ca 2% og MSCI World endte ned 4,49%. Oktober er statistisk sett en meget god måned, selv innregnet 2008. Ser vi etter 2008 er oktober den tredje beste måneden for MSCI World, i snitt. Vi mener det ligger ann til en god oktober og med PCE tallene som viser fallende inflasjon på kjernenivå, både ÅoÅ og MoM, så bør det understøtte en positiv energi til aksjer.

Her hjemme i Norge, så ligger oljeprisen høyt. Vi ser børs indeksen holder seg sterk og vi ser ingen umiddelbar grunn for at vi skal gjøre det veldig svakt her hjemme, gitt at olje holder seg.

MAKRO/FX: USD falt noe tilbake fredag og kortsiktige rangebildet i EURUSD synes være 1,05-1,0625. Vi åpner dagen 1,0568. Renter tok en liten pause i oppadstigende trend, men bildet synes fortsatt indikere høyere renter til tross noe lavere inflasjon. Arbeidsmarkedet holder seg godt. Vi får en rekke ISM indekser i dag Kl1600 og sjef Powell snakker Kl 1700. 2 års renter på 5,083 prosent med 10 år på 4,615  prosent og lange 30 åringen på 4,7399 prosent.

Kina holder stengt i dag, men de slapp PMI indekser søndag som alle var under konsensus og siste måling. I Japan kom Tankan rapporter inn blandet.  Nikkei opp 0,10 prosent mens Sydney faller 0,22 prosent. YEN holder seg mot svake siden 149,70 mot USD og ett øye mot BoJ og mulig aktivitet vedvarer. AUDUSD på 0,6403 mens Yuan ligger 7,3050.

I Unionen får vi ledighetstall, 6,4 prosent som sist er ventet. En rekke tall fra medlemslandene. PMI fra Unionen og Tyskland og vært ett øye. Euroindeks på 123,65 med EURCHF på 0,9683. GBP på 1,2180 mot USD og 0,8671 mot EUR.

Gull faller videre, 1.858USDo med Sølv på 21.992USDo. Kobber ligger 3.728USDp og Aluminium omsettes 2.351USDt.  Hvete på 550USDb med Mais på 479USDb. Sukker på 26.52USDp og Ris ligger 15.905USDcwt.

Krona hadde en sterk uke sist, vi så Norges Bank oppjusterte sitt daglige valutakjøp, som isolert sett er NOK negativt til 1200M pr dag .(  https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2023/2023-09-29-fx/).  Renter, risk og energi samt Riksbanken hjelper skandinaviske valutaer.  Det blir spennende å se om trend fortsetter. Vi har nå 11,40 EURNOK som topp i range bildet og ser mulig test under 11,20. EURNOK åpner 11,3275 med USDNOK på 10,7230. SEKNOK på 0,9800 og GBP koster 13,0620. PMI her hjemme, 51,4 sist. Statsbudsjett slippes fredag så en del lekkasjer i løpet av uka er vel å vente og som ofte er vel disse «populistiske».

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.