Morgenkommentar 02.12.2022

Oljen; Vi nærmer oss dag for dag datoen som EU sin praktiske blokade av russisk olje inntreffer. Det er nå en avtale som de prøves å samles rundt der det er snakk om et pristak på $60/fat. De baltiske landene og Polen ønsker fortsatt ytterligere press på prisen. Dette er naturlig da russisk olje nå handler på $48/fat iflg Argus.

Vi vil ytterligere minne om at blir det IKKE en enighet, så starter sanksjonene uten en mekanisme og da må oljen sendes i skip uten forsikring eller man må finne andre måter å forsikre de på enn i dag. Videre så kan ikke EU registrerte skip frakte oljen. Dette vil nok bety betydelig større desorpsjoner i markedet enn man prises inn i dag. Brent handler 87,03USDb med 81,19USDb.

AKSJEMARKEDET: En litt roligere dag på børsene i USA. Dette er naturlig med Dow Jones som nå teknisk sett er i et bullmarked. Indeksen er opp over 20% fra bunn. Dette er naturlig da vi ser at det er store selskaper som har momentet. I fondet Global Assets Dynamic var vi eksponert mot faktoren Size i november og er det videre i desember. Vi ser flere av selskapene igjen i Dow Jones indeksen.

Utfordringen er at ser vi på SP500 så klarte ikke den indeksen å holde seg over trendtaket i den lange fallende trenden.

Vi ser det ikke naturlig at vi får bruddet ut av trenden på første forsøk.

Om vi drar vi dette videre til Europa ser vi at EU Stoxx 50 er priset over hva som er Fair Value basert på det forventede rentenivået. Indeksen handler til en forward PE på 11,8x, mens Fair value er på 10,7x. Man handler med andre ord 10% over der man burde. Tror man videre at ECB renten skal ligget tett oppunder 3% om ett års tid, indikerer det en Fair Value på 10x.

Det vi påpeker er at rundt dagens nivåer kan ting virke litt strukket.

MAKRO/FX

Det var en del makrotall i USA torsdag, trygdesøkende holder seg stabilt på rundt 225k  nye søkere, ISM PMI steg noe samt PCE på 6 prosent åå. I dag blir det viktige tall fra arbeidsmarkedet. Non farm, eller nye jobber utenfor jordbruket ventes på 200k for november og vi får ledighetsraten, 3,7 prosent ventes. USD noe svakere, 1,0530 mot EUR og indeks på 104,60. 2 års renter på 4,2697 prosent med 10 år renter på 3,545 prosent og 30 år på 3,640 prosent. Lenger del av rentebanken faller videre.

Vi har en rød dag på børsene i Østen, alle indekser lavere. Nikkei ned 1,59 prosent mens Sydney tar av 0,72 prosent. Hang Seng av 0,23 prosent og Shanghai tar av 0,28 prosent. Detaljhandels tall fra Australia ned 0,2 prosent MoM, som ventet . Yen handler 135,06 mot USD og AUD ligger 0,6823 mot USD og Yuan ligger 7,0465 mot USD.

I Unionen slippes PPI, tyske handelsbalanse overskudd noe høyere enn ventet. Flere sentralbankere på talerstolen. EURCHF på 0,9860 og EUR indeks  ligger 114,04. GBP på 1,2235 mot USD og 0,8606 mot EUR.

Gull holder seg mot oppsiden, 1.813USDo, Kobber ligger 3,8040USDlb. Aluminium på 2.482USDt. Hvete på 775USDb med Mais på 659USDb og Ris på 17,775USDp.

Krona har styrket seg noe gjennom uka, mindre kjøp av valuta for «Oljefondet», risk og energi priser har alle bidratt. EURNOK på 10,2350 med USDNOK på 9,7250. SEKNOK ligger 0,9435 og GBP koster 11,9010.

EURNOK siste uka

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.