Morgenkommentar 03.03.2022

OLJE: Vi ser det fysiske markedet fortsatt er stramt og Russisk olje sliter med å finne kjøpere. Dette vil bli mer og mer utfordrende og trekke på lagre. Vi nevnte fredag at russisk olje ikke fant kjøpere, og vi fortsetter å se samme tendens. Rabatten er fortsatt ekstremt stor og vi tror nok markedet begynner å innse at bortfallet olje vil skape utfordringer. Vi har nå en super-backwardation med en time spread på frontmånedene på 4,41 dollar. Ser vi på data tilbake til 1988 (sålangt vi har i Bloomberg) har vi aldri hatt en spread så høy. Vi hadde i 2011 en spread på 4,09, men aldri der vi er nå. Dette betyr at man kan ikke bruke sine vanlige vurderingsmetodikker til å komme med et prisestimat på oljeprisen, fordi vi aldri har opplevd en liknende situasjon. Vi er 6,3 standardavvik fra medianen sett de siste 5 årene og handler så langt fra snittene at det egentlig bare er teoretisk matematikk som kan fortelle oss om hvor ofte dette skjer.

GA FAKTOR: For mars ble det momentum som ble modellens fokus. Det betyr at for denne månedene ligger GA FAKTOR eksponert mot aksjer som har hatt en bra kursutvikling det seneste året. Porteføljen opprettholder noen posisjoner mot shippingselskaper, men endrer litt på energimiksen, ut med DNO og inn med EQNR eksempelvis. Vi har fortsatt et tungt fokus mot shipping, energi og råvarer. Dette kommer vi til å ha inntil kapitalflyten forteller oss noe annet.

MPC CONTAINER SH

BEWI AS

WALLENIUS WILHEL

BELSHIPS ASA

FLEX LNG LTD

OKEA ASA

AKER SOLUTIONS A

GOLDEN OCEAN GRO

NORSK HYDRO ASA

ARENDALS FOSSEKO

EQUINOR ASA

2020 BULKERS LTD

NRC GROUP ASA

NORSKE SKOG ASA

KONGSBERG GRUPP

NOD: Stanger i motstand 235-nivået hvor den har handlet under etter at bmus 10Y tok ut 2 på oppsiden og i etterkant krigen i Ukraina har holdt alt annet en oljerelatert nede. 10 åringen har korrigert kraftig av mot 1,70-1,75 nivået som under normale markedsforhold ville gitt NOD ett kraftig løft. Vi registrerer at SOXX ( amerikansk etf for semiconductors ) bykset kraftig mot oppsiden igår. Forholdene ligger mao til rette for at NOD kan bryte nevnte motstand over idag.

MAKRO/FX

Vi fikk en positiv avslutning i USA markedene blant annet Powell uttalte at sentralbanken vil «proceed carefully». Dette tok nok markedet som en stadfestelse på at de ikke kommer til å heve noe særlig mer enn 25bp på møtet denne månedene.

Powell fortsetter i kongressen i dag Amerikansk tiåring dro på oppsiden hele dag, sammen med aksjemarkedet, så tydelig at aksjemarkedet og fokus på 10åringen, i det korte bildet, ikke henger helt sammen i det store bildet. 10 åringen åpner  torsdagen 1,856 prosent så vært en uke med store intradag bevegelser som igjen har gjort det vanskelig i posisjonering for de store aktørene. I dag slippes tall for trygdesøkende, 226K er ventet. Hovedfokus holder seg mot Ukraina. USD fortsetter mot sterke siden, indeks på 97,50 og EURUSD omsettes 1,1090.

Vi tror USD vil bevege seg videre mot sterke siden med dagens bakteppe, eskalering i Ukraina og EU og Europa dras mer inn i konflikten vil trolig føre til flow ut av Europa og inn i US. Vi tar med at BOC høynet renter i Canada, som ventet, fra 0,25 prosent til 0,5 prosent.

I Østen er børsbildet noe blandet, Shanghai og Kina børsene ender lavere mens Hang Seng er opp 0,44 prosent. Nikkei opp 0,70 prosent og Sydney er opp 0,49 prosent. Australsk handelsbalanse inn langt over ventet, eksporten er hoved bidragsyter. PMI fra Kina, noe under forventinger og lavere enn ved siste måling. YEN på 115,65 mot USD, Yuan noe svakere, 6,32 mot USD.

I Unionen slippes flere PMI indekser i dag. PPI eller produksjonspriser ventes 2,3 prosent høyere mm og 26,9 prosent åå. Vi får referat fra siste ECB møte, spenning til diskusjonene i sentralbanken. Euroindeks på 110,65. CHF stabil, 1,0210 mot EUR. GBP noe høyere mot USD, 1,3410 , styrker seg mer mot EUR, 0,8280.

Gull handler 1 931USDo, midt i siste dager rangebide. Sølv på 25,433USDo. Kobber handler høyere, 4,7665USDp. Aluminium med byks mot oppsiden, åpner dagen på 3 638USDt som er høyeste nivå vi kan finne i «moderne tid». Sink, Nikkel og Bly høyere. De softe råvarene stiger også, hvete, mais og soya alle høyere.

Ingen store nyheter her hjemme, olje og gass prisene bykser videre mot oppsiden og fyller opp statskassa. Vi ser videre at NB vil lete lenge etter argumenter for ikke å heve renter på sitt møte senere i mars, nok ett isolert, argument for sterkere NOK. EURNOK åpner 9,8325 og vi ser USDNOK 8,8550. SEKNOK på 0,9125. GBP koster 11,8775.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.