Morgenkommentar 03.05.2023

Oljen; Vi fikk en bearish dag i energi totalt sett. Et tynt marked og svakere amerikanske jobbtall dro ned både WTI og Brent. Vi mener at tallene som kom ikke berettiger den bevegelsen vi så og mye kan forklares ved investortørke. Vi har forskjellige helligdager, så svakt volum drar disse indeksene mot nedsiden. Brent på 75,22USDSb med WTI på 71,50USDb.

AKSJEMARKEDET: Vi ser frykten rundt regionale amerikanske banker veier ned på totalmarkedet. Markedet er meget avventende i forkant av FED sin renteavgjørelse i dag. Vi ser markedet handle indeksene ned mot støttenivåer og risk mot oppsiden mot motstandsnivåer. En tydelig risk off bevegelse i starten av mnd, men markedet ønsker ingen «conviction» mot en retningene, vi er fortsatt bundet av rangen.

Vi mener at risken i markedet er undervurdert og ser man på utviklingen i High Yield og VIX ser vi en økende divergens og det peker mot en videre spike i markedets usikkerhet, les VIX. Vi mener at totalmarkedet skal handles mot nedsiden og fokuset på longsiden skal være mot enkeltaksjer. Da vi nærmer oss slutten av kvartalsrapporteringen, er det naturlig med fortsatt store bevegelser i enkeltaksjer.

MAKRO/FX ; Det er duket for FED møte og rentebeslutning. Vi har svaret KL2000 norsk tid. Det ventes en justering på 0,25 prosent til 5,25 prosent. Pressebrief 30 min senere blir kanskje vel så viktig. Det slippe PMI indekser noe tidligere i USA tid. Et visst fokus mot gjeldstakt og uttalelser fra finansminister Yellen men som ofte før vil nok puslespillet la seg løse. 2 års renter på 3,978 prosent med 10 år på 3,431 prosent. 30 åringen ligger 3,712 prosent. Det er stor mulighet for volatile bevegelser utover kvelden. USD noe sterkere tirsdag i Europa, men falt tilbake over natten,  Indeks på 101,49 og vi har EURUSD på 1,1023. Det vil være rom for betydelig styrkelse av USD om sentralbanken skulle overraske på oppsiden og heve mer enn de 0,25 prosenten som er ventet.

I Østen holder både Japan og Kina stengt. Sydney ned 1,13 prosent og Hong Kong ned 1,88 prosent.  Yen handler 135,93 mot USD og AUD ligger 0,6663. Yuan på 6,9356 mot USD.

I Unionen slippes tall fra arbeidsmarkedet, ledigheten ventes ligge stabilt på 6,6 prosent. Vi har ett par ECB og Buba medlemmer på talerstolen. UK slipper sin kvartalsrapport. Tyske 10 år på 2,261  prosent med Italia 10 på 4,169 prosent. UK 10 på 3,692 prosent. Euroindeks holder seg høy, 125,35. EURCHF på 0,9823 og vi ser GBP handle 1,2489 mot USD og 0,8825 mot EUR.

Gull på 2,024USDo. Sølv på 25,510USDo. Kobber 3,841USDlb. Aluminium på 2,355USDt. Hvete fortsetter å falle, 609USDb med Mais på 576USdb. Sukker på 25,09SDp. Ris på 17,795USDcwt.

Krona uten store endringer tirsdag, ny test over 11,80 i EURNOK ble avvist og krysset 1|falt noe tilbake. Vi så dog svekket krone utover kvelden med fallende oljepris og vi testet nivåer over 11,90. Fokus mot våre naboer på Bankplassen og deres rente møte. Vi kan ikke se at 0,25 prosent er tilstrekkelig økning for å bremse inflasjonen som rir markedet. Den svake kronekursen er som nevnt tidligere en særs påvirkende faktor. Neste inflasjonsrapport kommer neste uke , den 10ende. EURNOK handler 11,9025 USDNOK på 10,8010 og SEKNOK på 104,93 GBP på 13,488.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.