Morgenkommentar 03.10.2023

Oljen; Fokuset har vært en del på lave oljelagre i USA, noe vi også påpekte i går. Den andre siden av storyen her er at maintenance på raffineriene blir den største siden pandemien. Det er ventet at 2,5m fpd i kapasitet forsvinner nå og frem til desember. Dette er 11% mer enn i fjor. Man kan derfor vente seg at lagrene fyller seg mer opp enn tidligere. Det var kontrakts skifte og som de fleste har sett, så handler desember kontrakten betydelig lavere enn der november stengte. Det vi må huske er at dette er kontrakter som representerer når leveranse skal skje. Med raffinerier oppe i desember vil tilgangen på produkter øke igjen og markedet tilbake i balanse.

Wood Mackenzie analytiker uttaler at vi har en del uplanlagte disrupsjoner i 2023, da man tidligere har gjort minimum av behov og man nå «må» gjennomføre. Vi ser crack spreads falle tilbake, og det er også et tegn på at prisene på råolje vil få et mindre drag på kjøpersiden av gjenværende raffinerikapasitet.  Brent på 89,72USDb med WTI på 88,05USDb.

AKSJEMARKEDET: En negativ åpning på oktober med bond yields stigende. Dette kommer blant annet på bakgrunn av Powell sine uttalelser som kan tolkes i hawkish favør.

Ser vi på posisjoneringen i markedet er den meget nøytral. Dette er basert på indikatorer fra JPM, GS, Macrobond og flere. Vi mener derfor dipper skal kjøpes. Ser man i tillegg på historikken ved de fem siste guvernment shutdowns i USA (altså siste 30 år). Har ALLE endt opp med positiv avkastning og snittet er på 3,2%. Det er med andre ord en strålende kjøpsanledning om det skulle bli det. Årsaken til dette er at den politikerne til slutt blir enige og man får flyten tilbake i aksjer.

For de som er interessert i fundamentale verdier så prises Oslo Børs under sine 10 års snitt.

OSEBX

SPX er litt mer «fair» priset

og verdensindeksen, MSCI World, er også priset på snittene.

Det er med andre ord OSEBX man skal ha fokus på, og en del kommer av at vi har fått inn meget god kontantstrøm inn i selskapene, noe som drar kraftig ned P/CF forholdet her hjemme. Så Value-hunters bør se til Norge.

MAKRO/FX; ISM indekser i USA senere i dag. Powell snakket og markedet så ingen easing i renter i hans ordbruk.  I dag slippes viktige JOLT, dvs nye jobber. Arbeidsmarkedet i USA har ikke vist noen tegn til tilbakeslag. Fredag slippes viktige Nonfarm Payrolls og ledighetsraten. Siste ventes falle til 3,7 prosent så fokus på dagens tall som liten forsmak på ukeslutten. Bostic fra FED snakker og frykten for Goverment shotdown svinner. 2 år renter på 2,510 prosent med 10 år på 4,690 prosent. 30 år på 4,795 prosent så hele rentebanen noe høyere. USD sniker seg mot sterke siden, 1,05 mot EUR viktig og brudd her åpner paritet. 1,0464 på morgenkvisten med indeks på 106,90 så må dagen vise om bruddet under 1,05 åpner langt sterkere USD.

I Østen holder Kina stengt, det gjør de hele uken. Vi har rentemøte i RBA og det var ventet uendret rente på 4,10 i Australia. Auksjon i Japanske10 års papirer, 0,655 sist,  fix i dag,  0,768.  Nikkei faller med 1,90 prosent mens Sydney er av 1,28 prosent. Hang Seng slipper 3,11 prosent. Risk off med fallende råvare priser som igjen kan tyde på lavere vekst forventinger. BoJ uttaler at en eventuell intervensjon i YEN er ikke kursbasert, men det er økt volatilitet som legges til grunn- YEN sniffer på 150,00 mot USD mens AUD ligger 0,6315 mot USD. Yuan på 7,3260 mot USD , så får vi spekulere i om PBoC vil gjøre tiltak for å styrke sin valuta.

I Unionen har vi kun medlemsland med makrotall, Lane fra ECB på talerstolen. Sveits slippe KPI tall, 1,8 prosent på året er ventet. Renter holder seg, Tyske 10 år på 2,913 prosent med Italia 10 på 4,803 prosent. UK 10 på 4,599 prosent.

Euroindeks på 123,55 med EURCHF på 0,9622 . GBP på 1,2067 mot USD og 0,8673 mot EUR.

Gull holder seg i fallende trend, vi må tilbake til januar for å se disse nivåer, 1.835USDo. Sølv på 21.185USDo. Kobber handler 3.6110USDp. Aluminium på 2.313USDt. Softe uten store endringer.

Krona sterkere mandag formiddag, men snudde brått med oljepris og risk bildet. Høyere rente ute også medvirkende. EURNOK åpner tirsdagen 11,4020 med USDNOK på 10,8920. SEKNOK handler 0,9840 g GBP koster 13,1420.  Vi har 11,40 som viktig nivå i EURNOK og skulle vi bryte ut her er 11,48 neste før 11,60 men økt volatilitet gir store markedsutslag.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.