Morgenkommentar 04.03.2022

God morgen, Kenneth

Oljen Vi så ekstreme bevegelser, igjen, i oljen. I går var dog kanskje noe av det mer ekstreme vi har sett, med en high på nesten 120 dollar og en low på nesten 109 dollar. Dette fallet fra toppen kommer på bakgrunn av rapportert som indikerer at Iran er nære å signere en avtale. Vi fikk dermed et meget godt eksempel på at det er marginalfatet som setter prisen, og at man ikke trenger den store ubalansen/balansen for store prisutslag. I tillegg har det kommer kommentarer fra Tyskland om at de ikke ønsker å faktisk forby Russisk olje. Det vil være et de facto forbud hvis man ikke kan få til oppgjør, men ikke et «outright» forbud. Får vi en Iranavtale vil dette veie en del opp for bortfallet av Russisk olje. Man kan vente seg at fort 60% av bortfallet kan ble dekket opp av Iransk olje (om man antar at all russisk eksport forsvinner fra markedet). Vi har dog priser som er på høye nivåer og noe av dette bortfallet er nok priset inn.

AKSJEMARKEDET: Volatilitet og likviditet! Dette er to faktorer som ofte er hånd i hanske. Mindre volum i ordreboka, gir større utslag i aksjekurser. Ser likviditetsindeksen for SP500 så kan vi få en forklaring på den ekstreme volatiliteten vi har sett i de globale aksjemarkedene den siste tiden. Ja, ting er nyhetsdrevet, men hvorfor reaksjonene er så store kan vi vinne der. Denne likviditetsindeksen viser at mars 2020 og finanskrisen 2008 hadde samme mangel på likviditet. Vi ser videre at markedet begynner å føle en viss bedre vurdering av hva de økonomiske konsekvensene av krigen vil være, og føle seg tryggere. Dette vil understøtte økt likviditet, mindre volatilitet og bedre markeder. Man skal ikke automatisk si at fordi vi har ekstrem lav likviditet er det en grunn til at likviditeten skal øke, men man skal være klar over man kan nærme seg «bunn» for lav likvidtet. Videre skal vi huske at for de fleste land er olje en kostnad, mens olje er en inntekt for Norge. Dette gjør at får man til en Iranavtale vil det være netto positivt for aksjemarkedet

FLY: Ser vi til flysektoren og hvordan de har hedget seg i forhold til drivstoff ser vi at både SAS og Norwegian er «verst» i klassen, basert på hvordan markedet ser ut. Ved utgangen av januar hadde Norwegian null hedgingposisjoner og SAS sa ved nylig rapport at de ikke hadde hedget noe for 2022. Alle de andre er mer eller mindre hedget. Noe som betyr at SAS som allerede er i finansielt trøbbel, ikke blir mindre i trøbbel med dagens situasjon. De fleste andre har hedget 60-80% av Q1 forbruket på priser mellom 600-800 dollar. Jet Fuel prisene har ikke akkurat falt den siste tiden:

MAKRO/FX

Amerikanske renter falt noe tilbake igjen i går. 10 åringen på 1,798 prosent. Det synes tydelig at markedet ikke ser mer enn 0,25 prosent justering av renter ved Fed møtet senere i mars. Det var ett fall i trygdesøkende sist uke, 215K nye, konsensus var 226K. I dag følges disse tallene opp av ledighets tall for februar, konsensus er 3,9 prosent ledighet ,ned fra 4,0prosent fra siste måling. Vi får også Nonfarm Payrolls, 400K er ventet end fra 467K ved siste måling. USD styrket seg med siste nyheter fra Ukraina, USD indeks på 98,00 og EURUSD handler ned mot 1,10.

I Østen er børsene røde, Nikkei tar av 2,25 prosent mens Sydney tar av 0,57 prosent. Shanghai er ned 1,11 prosent og Hang Seng ned 2,76 prosent. Arbeidsledigheten i Japan steg til 2,8 prosent, opp fra 2,7 prosent som også var ventet. Detaljhandels tall fra Australia inn som ventet, 1,8 prosent. YEN noe sterkere, 115,50 mot USD. Yuan holder seg i smal range, 6,3200 mot USD.

I Europa har situasjonen rundt Ukraina tatt en ny vending, frykt for angrep på kjernekraftverk og eventuelle lekkasjer her vil ta krigen til nytt nivå. I Unionen slippes detaljhandels tall, det er kraftig økning er ventet, 1,5 prosent mm og 9,5 prosent åå. Vi tror dog hovedfokus rettes mot utviklingen i Ukraina. Euroindeks faller noe, 110,30. CHF handler sterkere, 1,0120 som er på sterkeste nivå for CHF sett siden 2015. GBP handler 1,3330 mot USD og 0,8265 mot EUR.

Gull noe høyere men utslagene kan synes små sett i lys av den geopolitiske situasjonen, 1 938USDo. Sølv på 25,245USDo. Kobber fortsetter høyere, 4,8360USDp. Aluminium med nytt byks mot oppsiden, vi starter fredagen på 3 824USDt. De softe råvarer stiger også, hvete 1,209USDt som er høyeste nivå vi har sett på målinger tilbake til 80 tallet. Råvare markedet bidrar sterkt til inflasjonsspiralen men kanskje viktigere, matsituasjonen i verden er under press som igjen kan skaffe nye ubalanser.

Krona uten store endringer siste døgnet, en viss frykt for flyttingen av assets ut av Norge i lys av siste døgns utvikling kan svekke NOK mens energi, renter og ett stramt arbeidsmarked bidrar mot sterke siden. EURNOK åpner 9,8525. USDNOK 8,9425. SEKNOK på 0,9145. GBP koster 11,9250.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.