Morgenkommentar 04.08.2022

OLJE: OPEC møtet i går endte meget bullish for olje. De ble enige om å øke produksjonen med 100k fpd noe som tilsvarer en økning på 0,2%. Hvis dette skal fordeles pro rata tilsvarer det en økning på 26k fpd for Saudi, noe som er mindre enn en Suezmax. Dette isolert sett bør være positivt for oljen, noe vi så i etterkant.

Etter børs kom amerikanske lagertall som viste en økning for i lagrene samt at fire ukers snittet for bensinetterspørsel i USA er den laveste siden februar. Dårlige tall for oljen, som ble sendt ned mot 96-tallet. Det er tydelig at traderne fortsatt slåss litt med 200 dagers glidende snitt for oljen

AKSJEMARKEDET: Sålangt har Pelosi sitt Taiwanbesøk blitt en «non-event». Vi så aksjer som NOD stige 3-4%. Hadde situasjonen utviklet seg negativt, ville de som selskap bli meget påvirket, så ingen tegn på at markedet er redd for eskalering.

Vi ser amerikansk tiåring litt opp, men vi ser også at korrelasjonen mellom SP500 og tiåringen for alle praktisk formål ikke er tilstede. Videre ser vi at Vekstfaktoren fortsetter å være den sterkeste faktoren, etter en sterk juli. Tydelig risk on. Dette ser vi også om vi ser mot kryptomarkedet, der bitcoin har kommet tilbake over 200 ukers glidende snitt. Et snitt som tidligere har gitt støtte. BTC har hatt en sterk korrelasjon til verdens aksjemarkeder og er en god risikoindikator for aksjemarkedet.

FED medlem Bullard var ute og snakket i går og mente at renten bør heves med 1,5pp til ut året. Dette ligger da 0,5pp over det markedet forventer. «Alle» vet at Bullard er hawkish, så det virket ikke som markedet brydde seg nevneverdig om de uttalelsene.

Vi så makrotall i fra USA i går som kom inn bedre enn ventet og høyere enn forrige gang. Dette bør isolert sett være et datapunkt som taler for høyere renter, men vi så at SP500 dro forbi. Vi ser bevegelsen er mot alle «risk on» sektorer som IT, Diskresjonære varer og telekom. Energi eneste sektor i minus.

Sett over ett er markedet bull, og man skal følge det. Hedging blir billigere i disse tider, så å se på noen put-opsjoner eller bruke VIX som hedge kan være nyttig om man frykter at det kan bli støy utover høsten.

Vi ser positive futures i Europa etter en generelt god børsdag i Asia. Man skal være litt våken for svakhet i energi, men vekstaksjer bør gå bra.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.