Morgenkommentar 05.01.2022

Oljen handler på $80,09/fat +1,4% siden igår samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. OPEC valgte på møtet i går og øke produksjonen med 400k fpd. OPEC uttaler videre at de ser markedet tilbake i tilbudsoverskudd, men vil la oljelagrene øke tilbake til historiske snitt i dette kvartalet. Som vi nevnte forleden da har blant annet Libya utfordringer og får ikke økt sin andel. Dette gjør at faktisk økning ikke kommer til å være 400k fpd økning.

Basert på tallene fra november produseres det 720k fpd for lite fra OPEC, sammenlignet med hva de selv har sagt de kan produsere.

Oljen holder seg stabil rundt $80, og $81,66 er nivået som oljen handlet på før fallet 26. november. Vi ser det naturlig at vi ikke skal skyte igjennom det nivået, spesielt når vi ser hvordan Kina forholder seg til en «zero tolerance policy».

RECSI/SCATC: Etter hvert som OSEBX tok seg et pust i bakken i går i kjølevannet av en vakker åpningsdag på nyåret virket momentum å komme tilbake i to av våre grønne tradingkandidater. Som vi har vært inne på tidligere virker bunnen i SCATC være bak oss i området som samsvarer med åpningskurs etter pw tidligere @ 145,-. Rangen indikerer at lave 150 kan kjøpes hver gang det vinduet åpner seg for exit i det korte bildet høye 150 til rett i overkant av 160,-. Dette kan gjerne den tradingvillige aktør benytte seg av inntil støtte 150 eller kortsiktig motstand 160-ish brytes på ordentlig volum.

RECSI var en fomo trade på oversiden av 20-22 og de korte aksjene fant sannsynligvis veien ut og har skapt den nedsiden vi er blitt vitner til her ned til lave 17. Momentumet er tiltagende og man kan vurdere nye innganger igjen nå. Vi ønsker ikke å se aksjen handle under 17 igjen og man bør i så fall trekke i brekket her.

QFUEL: Aksjen bykset første dag på nyåret etter at det siste handelsdag på Oslo børs ble meldt at selskapet tar fullt eierskap i UK-prosjekter. Toppet i går ut igjen på 6 mnders høy og slapp litt av igjen uten at man kunne registrere spesielt mye dramatikk i nedsalg. Aksjen oppfører seg definitivt annerledes enn den har gjort i hele siste halvår og PoC er fortsatt ikke meldt. Selskapet meldte senest lille julaften at de fastholdt PoC rundt årslutt hvor vi mao er på overtid her nå.

FLYR: Flyr, som vi har som en del av nyttårsrakettene, hadde GF i går og satt betingelsene for emisjonen. De skal hente ca NOK 250m til en aksjekurs på NOK 0,95. Det er per i dag 150m aksjer, og det skal utstedes 263m nye aksjer. Med andre ord, er du aksjonær og ikke tegner vannes posisjonen ut med 64%. Som mange vet er dette en fortinnsrettemisjon der eksisterende aksjonærer får 1 tegningsrett per aksje de har fra før. De aksjonærer som tegner seg for 1 ny aksje er 1 aksje de allerede eier, vil de kun bli vannet ut med ca 27% sammenlignet med tidligere. Tegningsretten er handlebar på børsen frem til to dager før tegningsperioden avsluttes. I forhold til prising av aksjen, vil det nå være et «gulv» på NOK 0,95 + teoretisk verdi av tegningsrett. Noen vil mene at verdien på tegningsretten er dagens aksjekurs minus tegningskurs, men tegningsretten vil «aldri» koste NOK 0,00, og derfor er regnestykke satt opp som slik over, men kursen kan være minste desimal ned mot null og et «gulv» kan da være på NOK 0,95001. Dette er ingen prisgaranti og det kan være at aksjen holder seg sterkere basert på fremtidsutsikter etc etc, men basert på markedsteori og erfaring vil aksjen bli godt trukket ned mot emisjonskurs. Man bør uansett vente seg at aksjen faller kraftig i dag. Emisjonen er garantert og aksjen stengte i går på NOK 1,40019 eller 32,15% over tegningskurs.

GA FAKTOR: For de som følge GA Faktor ble det gjort en endring i porteføljen nå over nyttår. I tråd med hva vi har kommunisert med resten av dere, er det Lav Volatilitet som gjelder. Porteføljen er bestående av følgende aksjer:

TEL NO Equity
ORK NO Equity
GJF NO Equity
VEI NO Equity
YAR NO Equity
DNB NO Equity
ENTRA NO Equity
EPR NO Equity
KOG NO Equity
SVEG NO Equity
STB NO Equity
MING NO Equity
NONG NO Equity
MOWI NO Equity
TOM NO Equity

Siden oppstart er porteføljen opp litt mer enn indeks. Dette inkluderer også de tre periodene vi har ligget i cash da vi mente at risikoen var for høy i markedet. Det vi så var at markedet valgte å kjøpe risikoen og steg i de periodene. Vi er derfor stolte at å fortsatt ligge foran indeks med tre perioder i cash.

NYTTÅRSRAKETTER: Vi sendte ut til alle mottakere av morgenkommentaren våre nyttårsraketter. Vi tenkte å gi dere en liten oppdatering på hvordan den «porteføljen» har gått siden vi sendte ut den meldingen. Porteføljen har siden 22. desember gått 8,23% mot OSEBX på 2,33%.

For hver enkeltaksje er avkastningen som følger:

AKBM NO Equity-4,4 %
FLYR NO Equity17,1 %
KAHOT NO Equity0,9 %
NRS NO Equity2,6 %
PEXIP NO Equity6,5 %
PGS NO Equity20,1 %
QFUEL NO Equity16,6 %
RECSI NO Equity1,0 %
SCATC NO Equity2,3 %
SDRL NO Equity19,5 %

MAKRO/FX: Amerikanske sentralbanken slipper referat fra siste møte i aften (CET2000). Fokus her mot hvordan Powells team ser på rentebanen og hvordan de kan agere med dagens eskalerende smittesituasjon. Børsene blandet i går, Dow satt ny all time high drevet av finanssektoren. Techaksjer noe tilbake, mens brede Russell 2000 opp. Renter holder på siste tids økning. USD noe sterkere i går og i natt, faller noe tilbake på morgenkvisten, 1,1300 mot EUR og indeks på 96,20.

I Østen har børsene stort sett røde tall, Nikkei mot strømmen og ender opp 0,10 prosent. Hang Seng tar av 1,24 prosent. Auksjon i Japanske 10 års pairer ender på 0,096 prosent mot 0,060 prosent ved siste auksjon. YEN svekker seg videre, 116,05 mot USD. Yuan handler 6,3710 mot USD.

I Unionen slippes PMI for servicesektoren. Tyske makrotall i går inn langt bedre enn ventet. Det er tomt på makrokalenderen. Euroindeks på 111,25. CHF fortsetter mot sterke siden, 1,0345 mot EUR, et øye mot SNB og om sentralbanken vil komme med signaler rundt intervenering for å svekke CHF. Historisk sett har dette vært en dyr affære for SNB, men et tiltak som kan virke på dagens nivåer hvor eksponeringen i longe CHF posisjoner er enorm. GBP på 1,3530 mot USD og 0,8348 mot EUR, tilsier at GBP fortsetter å styrke seg uten de helt store utslagene.

Gull på 1 813USDo. Sølv på 22,925USDo. Kobber stabil, 4,4350USDp. Aluminium stiger noe, 2 849USDt. Kaffe noe høyere, mens hveteprisen holder seg stabil på høye nivåer.

Det slippes tall for boligmarkedet, tallene slippes KL1100. Kommende mandags inflasjonstall blir neste viktige makrotall.  Det er ellers hovedfokus her hjemme i media mot smitt og hvordan regjeringen skal agere. Risk ute og oljepris positive elementer for NOK, mens eskalerende smitte gir usikkerhet. Krona åpner som i går i overkant av 10 mot EUR og siste dager pendler vi rundt denne streken. EURNOK på 10,0130 mens USDNOK på 8,8625.

 MAJORS  NOK  RENTER  
 EURUSD1,1298 EURNOK10,0151 NOK 3 mnd0,52 % 
 USDJPY116,01 USDNOK8,8643 NOK 12 mnd0,99 % 
 USDCAD1,2711 SEKNOK0,975 US 3 mnd0,08 % 
 EURGBP0,83494 CHFNOK9,681 US 10 år1,64 % 
 GBPUSD1,3532 GBPNOK11,9948 US 30 år2,05 % 
 EURCHF1,03454 JPYNOK7,6399 GBP 10 år1,09 % 
 EURJPY131,07 DKKNOK1,3464 Tyske 10 år-0,12 % 
 AUDUSD0,7232 CADNOK6,9732 Euro 10 år-0,12 % 
          

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.