Morgenkommentar 06.01.2023

OLJE: En liten reversal i oljen i går. Ikke den store inputen, men vi ser at markedet tester nivåene her. Vi holdt akkurat FIBO 50 nivået i går. Det vi dog ser at oljemarkedet ikke ønsker å ta helt av, men man skal ha 77,56 nivået i hodet for å vurdere bunnen i oljen kortsiktig. Dette nivået samt bunnen på 75k,11 fra desember er kortsiktig ekstremt viktige nivåer.

AKSJEMARKEDET: Gode makrotall fra USA og et par positive dager på børs gjorde torsdagen negativ i statene. Her hjemme fikk vi en motsatt dag, men litt fiske i oljeselskaper som har falt de siste dagene (les EQNR). Sett bort i fra Energi, var det en negativ børsdag og vi fikk en typisk bevegelse vi så mye av i fjor. Aksjer ned, og renter opp på gode makrotall. Vi får arbeidsmarkedsrapport i dag, noe som vil fortsette å påvirke de globale markedene.

Her hjemme forventer vi fortsatt en positiv dag for oljeaksjer, med en oljepris som har holdt bunnene. Brent på 79,41USDb med WTI på 74,41USDb

OLJESERVICE/OLJE: Som en del av dere sikkert her opplevd har oljeservice gått en del bedre enn oljeaksjer de siste månedene (se forholdet mellom Oslo Børs Oil Service Index og OBX Energy Index). Utfordringen med en eksponering her er volatiliteten og mangel på sektoreksponering. Man kan se mot enkeltselskaper, men da sitter man ofte med mye selskapsspesifikk risk.

Denne trenden ser vi nå komme for fullt i USA. De siste fem årene har vi sett forholdet mellom Van Veck Oil Service ETF (OIH) og SPDR Exploration & Production ETF (XOP) falle i verdi (ie produsenter styrke seg sammenlignet med service), se graf under. Vi ser nå at denne trenden er brutt for første gang på fem år. Bruddet kom i starten av desember og har fortsatt. Mye er nok drevet av investeringene i sektoren i tider de trengs mer energi. Ønsker man derfor en bredere eksponering mot Service vs Produsenter er Long OIH og Short XOP være en mulighet. OIH inneholder 25 store serviceselskaper og XOP inneholder 60 store produsenter. Her får man derfor et større makrospill uten å ta på like mye selskapsspesfikk risiko.

TEL vs Stoxx 600: En annen trade man kan se på er long Telenor vs EU Stocks 600 (SXXP). Her har vi siden juni hatt en fallene trend på forholdet mellom indeksen og TEL. Vi så første handelsdag i året fikk vi bruddet opp (Stoxx 600 justert til NOK, så fjernet valutaaspektet). Telenor har også vært svak generelt mot Telekomsektoren i Europa. Har man lyst til å teste nivåene i Telenor, kan man redusere en del av markedsrisikoen med en slik posisjon.

TEL (NOK) vs SXXP (NOK)                                                                                                                                                                                                                              TEL (NOK) vs SXXP (EUR)

FROT – som de fleste andre shipping segmenter fått en svært vond start på året. Det startet vel egentlig i slutten av november i tank. Nok en gang, og særskilt noe som gjerne utspiller seg i shipping, går aktørene fra hylende bull til livredde. Ekstremt vanskelig å være shipppinganalytiker, spesielt i tidens børsklima hvor konsekvensene av Kina åpning egentlig kan slå alle veier. Faktum imidlertid, på det rent tekniske plan er at all opptur etter sommeren i FROT er visket ut igjen. Etter at aksjen tok ut NOK 100 mot oppsiden i august har den handlet hardt opp mot 140 ved flere tilfeller, i slutten av september og gjentatte ganger gjennom november og desember. Der oppe sprekker den også alltid når folk er på det mest positive. Aksjen er igjen her nede hvor heller ingen ville ha den sist i begynnelsen av oktober og grafen under viser historien etter selv om det nødvendigvis ikke trenger være en fasit for hva som skjer nå. Det tekniske her er ikke til å ta feil av og aksjen har til overs å vise handel særlig mye under disse nivåene siden bruddet opp i august. Aksjen har heller aldri handlet under 200 dagers glidende snitt siden februar 2022 som tilsvarer 107,77 som ble testet i går. Aksjen begynner å bli oversolgt med en 14 dagers RSI på 35-tallet.

MAKRO/FX

Dagens main event er Non Farm Payrolls , nye jobber i USA utenfor landbruk. Ett viktig makrotall for å belyse trykket i arbeidsmarkedet som igjen er viktig for sentralbankens vurdering av det store bildet. Konsensus er 200k for desember ned bra 263k i november. Det slippes også tall for arbeidsledigheten, 3,7 prosent ventes som sist. Ledigheten i USA er på historisk lave nivåer. Det slippes også tall for fabrikkordrer og ISM indekser så en travel dag for makroanalyser.

Renter uten store endringer i Europa torsdag, 2 år åpner fredagen på 4,460 prosent med 10 år på 3,716 prosent. 30 åringen på 3,785 prosent. USD indeks på 105,00 og EURUSD ligger 1,0520. USD styrket med fallende børs og høyere renter.

Vi tar med at Canada slipper ledighetstall, 5,2 prosent er ventet, USDCAD på 1,3575.

I Østen fikk vi PMI fra Japan, noe svakere enn ventet, 51,1 for desember. Nikkei ender dagen opp 0,59 prosent mens Sydney er opp 0,65 prosent. Hang Seng ned 0,21 prosent og Shanghai opp 0,14 prosent. YEN noe svakere gjennom torsdagen ligger nå 134,10,  AUD handler 0,6765 mot USD og Yuan på 6,8585 mot USD, noe som tilsier sterk utvikling for Yuan

I Unionen slippes inflasjonstall, markedet venter 9,7 prosent ÅoÅ for november måling, ned fra 10,1 prosent ved siste måling. Forventingene matcher fall i en rekke medlemsland. Inflasjonen er fortsatt Sky High så igjen grunn til å tro ECB vil vike på sine betraktinger og fortsette å heve renter. Høyere renter vil som nevnt her tidligere gi økte utfordringer for en rekke medlemsland og spenning til disse diskusjoner på tidslinjen. Detaljhandel ventes inn på 0,5 prosent MoM , opp fra -1,8 prosent sist.

Tyske 10 år på 2,291 prosent, Italia 10 på 4,339 prosent. UK 10 ligger 3,575 prosent. Euroindeks på 117,23 og vi ser EURCHF på 0,9855. GBP handler 1,1912 mot USD og 0,8832 mot EUR. Tar med at det slippes tall for boligmarkedet i UK som har vært unde3r press.

Gull noe lavere, 1.843USDo. Sølv også lavere, 23,562USDo. Kobber på 3,8470USDlb mens Aluminium på 2.265USDt. Hvete på 753USDb mens Mais ligger 656USDb. Ris noe lavere, 17,688USDcwt.

EURNOK åpner fredagen 10,7710 mens USDNOK ligger 10,2410. SEKNOK på 0,9575 og GBP koster 12,1950. Vi ser at krona svekkes og intradag bevegelser er relativt store.

Det er liter med makrotall, men NHOs konferanser viser at optimismen i næringslivet har falt betraktelig og aktør hjemme og ute er bekymret for forutsigbarhet noe som gir utfordringer på investering lysten.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.