Morgenkommentar 06.03.2023

Oljen; : Gode makrotall fra Asia holder oljen i positivt driv. Intradagsdip fredag, men stengt rundt day high ved teknisk motstand på 100 dagers glidende snitt. Man fikk avklaring at UAE fortsatt kommer til å være en del av OPEC. Det var en artikkel i WSJ som snakket om en rift mellom Saudi og UAE angående OPEC. Vi har fokus på rangen og får man aksjemarkedene med seg og litt risk on sentiment videre denne uken, kan vi fort se 90 på brenten . Vi ser det naturlig at man har støtte rundt fredagens bunn (82,36), og trendgulvet litt lavere (81,20). Brent ligger 85,20USDb med WTI på 79,11USDb.

AKSJEMARKEDET: Vi har hatt et par solide dager i aksjemarkedet globalt sett. Som vi skrev i morgenkommentaren på onsdag ser vi at amerikansk 10-åring ikke liker nivået over 4%. Videre så vi FED Funds futures litt lavere, da markedet tolker siste uttalelser fra FED medlemmene mot en dovish retning. Sammen med dette så vi en SP500, Nasdaq, MSCI World, snudde rundt støttenivåer. Vi mener fortsatt at det underliggende bildet er at renter skal videre opp, men vi har sett dette siste 6 mnd. er et marked som handler teknisk og styrte av tekniske nivåer. For SPX er det når 5% opp til toppnivået vi hadde i starten av februar og 3,5% for MSCI World.

Ingen veldig tunge makrotall fra USA denne uken, kanskje samlingen av alle har noe å si, evt store overraskelser vil slå, men i utgangspunktet så er det en relativt stille uke. Dette betyr i våre øyne at retningen kommer til å være der den slapp fredag og det er mot oppsiden.

Under har vi grafer på noen store aksjeindekser og hvor i vi mener motstandsnivåene er å finne. Vi mener støttenivåene ligger rundt snittene, utenom OSEBX. Der har vi dratt en nedre trendlinje der vi ser bunn i trendkanalen.

S&P500

Nasdaq

MSCI World

DAX

OSEBX

MAKRO/FX

Amerikansk makro i beste velgående, tall for trygdesøkende viser rekordlave nivåer. ISM og andre forventningsindekser noe under konsensus. I dag får vi tall for nye ordre til fabrikker og det er auksjon i 3 og 6 måneders papirer. Positiv børs og mindre frykt for oppside press i renter, kanskje noe merkelig med makrobildet, sendte renter ned og USD svakere. 2 renter på 4,848 prosent med 10 år nede 3,947 prosent etter tur på nivåer opp mot 4,100 prosent. 30 åringen på 3,875 prosent. USD på 1,0645 mot EUR og indeks på 104,45. Vi tror dog renter skal videre opp og det bør være ro, for sterkere USD.

I Østen ender børsene stort sett høyere,  Nikkei opp 1,11 prosent mens Sydney la på seg 0,62 prosent. Hang Seng opp 0,52 prosent, Shanghai mot strømmen, ned 0,25 prosent. RBoC uttaler de vil trappe ned stimuli til økonomien, et mulig tegn på normalisering. Myndighetene ser 5 prosent BNP vekst i 2023/24. YEN på 135,75 mot USD og AUD ligger på 0,6755 mot USD og Yuan handler 6,9175 mot USD.

I Unionen slippes detaljhandelstall, 1,0 prosent på måneden er ventet. Det er i Europa som i USA liten grunn til å forvente en utflating av rentebanen i det korte bildet. Vi får inflasjonstall fra Sveits, 3,1 prosent åoå er ventet. i UK slippes PMI for bygge-bransjen.

Euroindeks på 119,55. EURCHF på 0,9960. GBP på 1,2030 mot USD og 0,8846 mot EUR. Tyske 10 års renter på 2,660 prosent med Italia 10 på 4,520 prosent. UK 10 på 3,884 prosent.

Gull noe høyere etter periode med press ned mot 1.800USDo. Vi åpner uka 1.859USDo. Sølv på 21,335USDo. Kobber på 4,062USDlb. Aluminium på 2.393USDt. Hvete på 704USDb, mens Mais på 637USDb. Ris på 17,298USDcwt.

Finansminister Vedum nedjusterer BNP vekst. 1,3 prosent for 2023 ned fra 2,8 signaliseres. 2024 ventes beskjedne 1,5 prosent som er ned fra 1,9 prosent. Dette kanskje ingen bombe, men et klart signal frem mot neste budsjettforhandlinger. Så langt holder boligmarkedet seg, viktig ben i privatøkonomien. Videre er det høy arbeidsdeltagelse og lav ledighet, positivt. Usikkerhet og økt politisk risiko sett med utenlandske briller gir ikke flow inn i NOK. Krona noe sterkere fredag, men fortsatt ser vi risiko for videre svekkelse. EURNOK på 11,0770 med USDNOK på 10,4050 og SEKNOK ligger 0,9930. GBP koster 12,5150..

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.