Morgenkommentar 06.12.2022

Oljen; Vi ser noen effekter i tankmarkedet etter sanksjonene. Tyrkia stopper skip fra Russland og Kazakhstan for å sjekke forsikring før de skal kjøre igjennom Bosphorus- og Dardanellestredene. Ser vi på trackingdata ser vi at noen skip venter før de kan kjøre igjennom stredet.

Vi ser at Saudi kutter prisen sin for olje, noe som kan indikere at etterspørselen fortsatt er for svak i markedet for å holde prisene oppe. Saudi kuttet prisene mot det Asiatiske markedet. Sammenlignet med Arab Light oljebenchmark er premien til Saudiolje den laveste siden starten av året.

Brent handler 83,20USDb med WTI på 77,42USDb.

AKSJEMARKEDET: Vi fikk uventede sterke makrotall i går for novembermåned. Dette dro renter opp samt renteforventningen. Man fikk naturlig et fall i aksjer og nasdaq var ned omtrent 2%.

I hele år har vi sett at Consumer Staples har gjort det bedre enn Consumer Discretionaries. Dette er naturlig da man har snakket om mulig resesjon. Det som nå dog er interessant er at forholdet mellom disse sektorene i USA er tilbake på nivåer vi så i mars 2020. Dette forholdstallet har hatt en meget høy korrelasjon med aksjemarkedet, men vi ser den siste oppgangen ikke har gitt en boost til aksjer. I våre øyne kan dette være en tegn på at markedet ikke er helt ferdig med selloff i markedet.

Med makrotallene som kom i går, fallet i oljen og stigningen i dollar, ligger det an til en videre svak uke. Vi er i Finansavisen i dag og anbefaler blant annet Telenor, Orkla, Mowi. Posisjonering i disse aksjene vil være i tråd med det synet vi ser i markedet, men en litt mer avventende posisjonering. Ser vi videre på undersøkelse av Bloomberg ser vi det høyeste antallet av investorer siden tidlig september som ønsker å redusere eksponering mot aksjer. I perioden etter septembermålingen falt SP500 13% resten av måneden.

MAKRO/FX

Amerikanske renter holder seg mot nedsiden men steg noe med sterke ISM data. Fokus igjen mot Fed og neste ukes rentemøte. 10 års renter handler rundt  3,50 nivået som tekniske sett er å regne for viktig, ref chart. USD uten store endringer og i lys av frykt for resesjon kan en svekket USD være å fortrekke. 2 års renter på 4,3983 prosent med 10 år på 3,590 prosent og 30 åringen på 3,602 prosent. USD indeks på 105,35 og vi har EURUSD på 1,0485. ( se chart del 2)

Vi får handelsbalansen fra USA og konsensus er – 80MRDUSD for oktober , ellers tomt for viktige tall på makorkalenderen.

I Østen fikk vi tall fra Japan og husholdningens forbruk. Ett tall som over årene har vært til bekymring for Japansk økonomi da lavt forbruk har vært med på holde renter meget lave og spareraten høy. Tallet noe lavere enn ventet, 1,1 prosent mot ventet 1,5 prosent MoM. Børsene blandet hvor Nikkei ender opp 0,24 prosent med Sydney ned 0,47 prosent. Hang Seng ned 1,04 prosent og Shanghai av 0,11 prosent og China A50 opp 0,86 prosent. YEN ligger 137,20 mot USD og AUD omsettes 0,67250 mot USD. Yuan på 6,9800 mot USD.

I Unionen er det tomt for viktige tall på makorkalenderen men UK sliper PMI for bygge-bransjen. Tyske 10 års renter på 1,883 prosent med UK 10 på 3,1180 prosent. Euroindeks på 114,88, EURCHF ligger 0,9905 og GBPUSD omsettes 1,2188,  EURGBP på 0,8607.

Gull handler 1.782USDo og bryter ned etter flere dager mot oppsiden. Kobber på 3,8040USDlb med Aluminium på 2.506USDt. Hvete på 741USDb med Mais på 642USDb. Ris omsette spå 17,08USDp. De fleste råvarer, hard og softe handler lavere tirsdag morgen.

Vi får rapport fra Norges Banks regionale nettverk. En god pekepinn på trykket i innlands økonomien og spesielt trykket i arbeidsmarkedet. Rapporten bør være nyttig lesning for sentralbanken i deres vurderinger når renten skal settes neste uke. Boligmarkedet viste fall på 2,2 prosent overall sist måned, års takten er fortsatt opp 2,4 prosent så gårsdagen tall skremmer neppe NB i sine vurderinger. Krona noe svakere. Historisk sett er desember en måned for svekket NOK men dagens bakteppe skal en lete lenge etter så spenning til om energipriser og økt salgsvolum i fisk vil kunne presse kronekursen sterkere. Vi tar også med at NB veksler mindre valuta ( kjøp av valuta) og avslutter denne aktiviteten den 1612 noe som isolert sett vil være kronepositivt. EURNOK åpner dagen 10,4250 med USDNOK på 9,9450 og SEKNOK 0,9545,  GBP koster 12,11.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.