Morgenkommentar 07.08.2023

OLJE: Vi fikk en close over 85-nivået, men siden november i fjor har vi ikke ordentlig fått til et brudd mot oppsiden. Det har blitt testet mange ganger, men blitt solgt ned igjen hver gang. Markedet handler i backwardation, noe den har gjort i store deler av året, utenom helt i starten av året- Det fundamentale har vært positivt tiltet, men bakenforliggende usikkerhet rundt kinesisk etterspørsel har gjort at den korte enden av forwardkurven har holdt seg relativt flat. Siden man handler rundt et viktig nivå er det mulig å se på strategier som Straddle der man satser på bevegelse vekk fra dagens nivå, men man har ikke en formening om markedet skal opp eller ned.

AKSJEMARKEDET: Vi fikk en selloff på slutten av amerikansk handel fredag. Det pekes på blant tradere at det var salgsalgoritmer som kjørte salget spesielt mot Apple som endte dagen ned nesten 5%. Dette ser vi blant annet via TICK indeksen. Denne indeksen ser på antallet aksjer som handler på «uptick» minus de som handler på «downtick». Dette er ofte en indikasjon på algoritmisk handel. Sammen med lavt volum, cash markedet handlet 15% under 10 dagers snitt, fikk man nok det vi kaller en overreaksjon mot nedsiden.

Vi dro fra at bevegelsen i USA har vært negativ etter tall og vi ser det videre etter at 85% av SP500 indeksen har levert, ser vi at de leverer bedre enn ventet, men bevegelsen i etterkant er svak. Så det er tydelig at markedet er avventende og ser vi snitt så har aksjene falt i snitt med 0,53% sammenlignet med opp 0,12% historisk.

FX/MAKRO:

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.