Morgenkommentar 08.03.2022

Oljen Kongressen i USA er nå snart enige om en avtale der de blokkerer importen av olje fra Russland. Loven skal også gi Biden rett til å oppheve forbudet uten Kongressens støtte. Det kan med andre ord snu fort om partene blir enige, noe som det ikke er noen indikasjoner på enda.

Enda et problem vi ser i Europa er blant annet at Shell nå melder til grossister at de ikke klarer å levere varmeolje. Tysk varmeolje er nesten identisk med diesel og vi ser blant annet i timespreaden på gas oil (varmeolje) at den er vertikal. Vi begynner nå med andre ord og se de reelle effektene av energikrisen som begynner å utspille seg.

Videre ser vi at volatiliteten i opsjonsmarkedet er så høy at det nå koster omtrent halvannen prosent i premie for å kjøpe $200 call på brenten. Bevegelser man før tenkte var utenkelig, er nå tenkelig, så det vi fort kan få videre er en «tail wagging the dog» scenario, der utstedere må hedge seg mye tidligere og mer enn før.

AKSJEMARKEDET: Vi ser 1 års forward på forholdet mellom 2 og 10 årig amerikansk rentekurve ligger nå på nullpunktet. Ser vi spotrentekurven for disse to, ligger den fortsatt i positivt territorie. Når vi tidligere har sett en denne forward rentekurven på dette nivået og den har bikket og blitt såkalt «inverted yield curve», har man hatt 2 år med solid oppgang, før man har hatt en resesjon i USA. Bakteppet i dag er naturlig da vi ser ekstreme råvarerpriser, sterk inflasjon og renter som skal opp. Nå skal ikke vi være noen dommedagsprofet i det hele tatt, men se på dette som en mulighet. La oss gjøre et tankeeksperiment. I Rystad sin rapport laget for Norsk Olje og Gass hadde de et viktig element som man skal tenke på, etterspørselen etter olje er tilnærmet uendret basert på prisen. Hvorfor? Jo, folk trenger det grunnleggende som varme og komme seg på jobb etc. Dette betyr at folk må kutte i konsumet andre steder. Kutt i konsum og mindre investeringer er det samme man ønsker med renteheving. Med økte energipriser, øker en relativt inelastisk kostnad, og implisitt fungerer som en økt rente for økonomien. Økningen i energipriser er jo tross alt tilbudsstyrt i det korte bildet, ikke etterspørselsstyrt. Man kan da tenke seg at FED vil være mer tilbakeholdne og avventende med å heve rente like mye som markedet har priset inn. Hvis FED velger å heve renten fremover mindre enn det markedet har priset inn, vil det være ekstremt positivt for aksjemarkedet. Størstedelen av fallet vi har opplevd i markedet i år, kommer fra frykt for renteheving.

Ser vi tidligere når Forward rentekurve har bikket i minus, har vi hatt en oppgang i totalmarkedet på 15-20% inntil resesjonen kom. Vi mener derfor at økte råvarepriser kan ha en effekt på økonomien der man må allokere kapital bort fra andre varer i konsumprisindeksen og dermed redusere det prispresset. Man vil da effektivt sette en demper på inflasjonen og rentespøkelset. Andre økte råvarer vil isolert sett holde resten av inflasjonskurven opp, men tesen er at energy er mer inelastisk enn de varene og vil dermed dra kapital og etterspørsel bort derfra.

Dette er ikke nødvendigvis mainstream tankegang, men det er en vurdering man skal ta med i totalbildet når vi ser disse ekstremprisene vi har på råvarer, og energi er prioritet nummer 1.

Hvis man har tro på dette vil det være naturlig å se på mer vekstselskaper. Mener man at denne teorien er på bærtur er det naturlig å fortsette fokuset mot verdiaksjer. Uansett et vanskelig marked med bevegelser man ikke nødvendigvis har sett så meget før og da er det lov å tenke litt nytt rundt status quo.

Ser vi de siste to årene så har pumpeprisen på bensin i USA nesten doblet seg, dette vil isolert sett påvirke CPI kraftig opp

MAKRO/FX

USD faller noe tilbake fra mandagens topper, Indeks på 99,30, høyere enn gårsdagen og skyldes hovedsakelig en svekkelse av andre valutaer i indeksen. EURUSD åpner dagen 1,0855. Vi ser rom for sterkere USD med dagens bakteppe og en eventuell eskalering rundt Ukraina. Vi så 1,0805 handlet i går noe som var sterkeste nivå i for USD i krysset siden 2019. En minsket tro på løsning i Ukraina sender safe haven assets høyere. USD, CHF og Gull er hoved porter. I dag slippes handelsbalanse tall for USA. Konsensus er -87,1MRDUSD noe som er økning på 7MRD større underskudd enn ved siste måling.

I Østen fikk vi en ny dag med røde tall på de store børsindeksene. Nikkei er ned 1,71 prosent mens Sydney er ned 0,83 prosent. Shanghai er ned 2,22 prosent og Hang Seng tar av 1,73 prosent. Det er lite med lokale nyheter. YEN på 115,45 mot USD og Yuan er stabil rundt 6,32 mot USD.

I Unionen slippes BNP tall i dag, 0,3 prosent for 4 kvartal 2021 er ventet og en årstakt på 4,6 prosent. Det slippes også tall for endringer for arbeidsmarkedet. En rekke samtaler på høyt politisk nivå er på agendaen. Fokus mot Øst og eskalering. Vi ser også en dramatisk utvikling i flyktningstrømmen inn i Unionen,  det skaper nye ubalanser. Euroindeks på 107,65. CHF beveger seg videre mot sterke siden, vi så 99,75 handlet i krysset EURCHF ( lavere kurs=sterkere CHF). Vi åpner dagen 1,0050. GBP noe svakere, 1,3100 og EURGBP handler 0,8265.

Gull handler 2 017USDo, usikkerhet skaper oppsidepress og Gull er safe haven. Sølv på 26,365USDo. Kobber falt noe tilbake etter sterk utvikling mandagen, 4,8910USDp. Aluminium bikket 4k USDt i går men har reversert, vi åpner dagn 3 765USDt. Sink, Nikkel og Bly også noe lavere uten de helt store endringer. Hveteprisen tar nytt byks mot oppsiden, 1,339USDt, samme bilde for Mais og Soya.

NOK svekket seg noe igjennom mandagen etter en sterke start på uka. Vi ser EURNOK åpner 9,8475 med USDNOK 9,0625. SEKNOK på 0,9055 og GBP koster 11,8850. Det er stille på makroagendaen her hjemme, fokus mot risk og energiprisene.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.