Morgenkommentar 08.06.2023

OLJE: Amerikanske lagertall viste en økning på 5m fat sammenlinget med ventet 1,88m fat. Dette er nok drevet av økt etterspørsel inn mot driving season og gav et løft for oljen. Dette kom sammen med ca halv mill fat fall i oljelagrene, mot ventet vekst på 0,9m fat. Vi så også vekst i bensinlagrene som ytterligere indikerer driving season. Disse tallene gir et annet kortsiktig bildet enn det mellomlangsiktige EIA gav i forgårs. Det er med andre ord data som gir blandede signaler, i likhet med det vi ser i aksjemarkedet.

AKSJEMARKEDET: Siden vi FED begynte å heve renten har de også redusert balansen sin. Bankreservene forventes å treffe ca 2500 milliarder dollar mot slutten av august, noe som er rundt det punktet det antas at bankene må ha hos FED for å være innenfor kapitalkrav. Dette betyr at FED har strammet såpass godt inn at det kan være en mulighet at deres QT lettes litt på fra september og fremover. Hvis de strammer ytterligere inn kan de skap mer volatilitet og usikkerhet i bankenes fundingmarked. Mange sitter og venter seg en resesjon til høsten, men hvis dette kan sammentreffe med mer usikker fundingsituasjon for banker, vil FED løsne grepet og sette inn kapital i markedet. Dette bør være bull for aksjer utover høsten.

Det underliggende sentimentet i markedet er solid og med en VIX som handler på 14 tallet er det tydelig at markedet ligger comfy. For dere som er usikre på markedet vil lav VIX indikere at opsjonene kan være billigere for å hedge seg. Vi har sett den siste tiden at noen investorer øker med tail risk hedge med kraftig OTM opsjoner.

Vi fikk i går kveld en spike i renter, etter at blant annet Canada litt uventet restartet sine rentehevinger. Etter at Australia hevet renten tidligere denne uken, ble det en del flow inn i forventninger om at amerikanske renter skal opp. Dette sendte en del av de store techaksjene sydover. Oljen holder seg stabil i morgentimene, så vi venter at Oslo Børs vil i snitt gå bedre enn ute.

Tank/FRO: Tankanalytikerne hadde litt uflaks med timingen på oppgraderingen av FRO. Analysecorpset hadde akkurat rukket å jekke opp kursmålene med ABG som hissigste gutt i klassen til tp NOK 315, før OPEC kom på banen med kutt i oljeproduksjon. Den positive bevegelsen etter oppgraderinger ble fort drept og FRO mistet om lag NOK 25 på 3 dager til foreløpig bunn rett i underkant av NOK 150,-. Denne bunnen samsvarer med bunnen fra tidlig mai og tilsvarer også 3 måneders lav. 200 dagers glidende snitt i ryggen her på NOK 146,- som gir en eventuell long posisjon her klart signal om hvor man helst ikke vil se aksjen handle for å bevare roen til å fortsette å eie aksjen. Ingen er bear til FRO men aksjen ligger likevel i brakk, foreløpig. Ikke ulikt sjømatsektoren, uten sammenligning for øvrig. Det som er helt sikkert er at det blir svinginger her og vi våger oss til å tro at de er mot oppsiden på tross av veldig uklart handelsmønster siste uken. Ser mest ut som en 180-aksje som handles med 25 kr rabatt på en litt uklar opec melding. Hard stop på de nedre nivåene nevnt over her er uansett sikkert lurt.

MAKRO/FX: Yielden på amerikansk tiåring opp nesten opp fire prosent i går. Uventet heving fra Canada sendt litt sjokk i rentemarkedet. Det vil nok bli mer rente «chatter» i markedet de neste dagene.

TickerLast Price%1DName
EURNOK11.8091-0.0931EUR-NOK X-RATE
GBPNOK13.7232-0.123GBP-NOK X-RATE
USDNOK11.0279-0.0987USD-NOK X-RATE
EURUSD1.07080.0841EUR-USD X-RATE
EURCHF0.97420.0431EUR-CHF X-RATE
SEKNOK1.0127-0.1479SEK-NOK X-RATE
XAG23.59230.7439Silver Spot  $/Oz
XAU1943.520.1804Gold Spot   $/Oz
SBA24.24-0.2058SUGAR #11 (WORLD) Oct23
C 1596.75-1.2412Generic 1st ‘C ‘ Future
W A613-0.608WHEAT FUTURE(CBT) Jul23
KCA181.71.1974COFFEE ‘C’ FUTURE Sep23
S 11353-0.5695Generic 1st ‘S ‘ Future
RR118.330.1092Generic 1st ‘RR’ Future
LMZSDS0323983.43LME ZINC      3MO ($)
LMNIDS03214172.14LME NICKEL    3MO ($)
LMCADS038293.5-0.55LME COPPER    3MO ($)
LMAHDS0322190.41LME ALUMINUM  3MO ($)
USGG10YR3.80890.361US Generic Govt 10 Yr
GDBR102.4563.5413GERMANY GOVT BND 10 YR DBR

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.