Morgenkommentar 08.08.2022

Oljen OLJE: Vi så en svak uke med frykt for minsket etterspørsel og brudd under de tekniske nivåene. Det virker som markedets kjøperside har satt seg på sidelinjen og venter til man får litt mer klarhet i etterspørselsbildet. Fra et kortsiktig tradingperspektiv så ser det tekniske bildet tungt og før vi ser en intradagsflushout eller en stabilisering så blir det vanskelig å se at man skal kjøpe olje i det korte bildet.

AKSJEMARKEDET: Vi ser FN sin indeks for matvarekost har falt med 9% i jul. Dette er det laveste nivået siden januar, men fortsatt høye nivåer sammenlignet med de siste 5 årene. Ser vi på grafen under er det en god korrelasjon mellom inflasjonen i USA og denne indeksen. Mat er 15% av inflasjonsindeksen så naturlig at de følger hverandre. Nå som både olje, bensin og mat har falt i forrige måned, bør man vente seg at inflasjonstallet MoM (som kommer onsdag) bør være ganske flate, om ikke negative. Kjerneinflasjon skiller ut mat og drivstoff grunnet økt volatilitet, men vi tror FED nå ser på alt av tall for vurdere situasjonen og fallende «headline inflasjon» bør våre positivt for aksjemarkedet.

Fra et tradingperspektiv skal man dog være klar over at SP500 handler på en RSI på over 70 og vi ser put-call ratio på meget lave nivåer. Dette er sammen med en mer positiv stemning blant investorer. Lave put-call ratio og høy RSI har ikke vært gode tegn for videre oppgang i dette markedet. Man skal derfor være varsom på totalmarkedet og har mer fokus på enkeltaksjer som ikke er like preget av totalmarkedet.

Kvartalstall: Neste uke kommer det tall fra en del sparebanker, men av de som vi følger er det Kahoot og DNO på torsdag.

USD: Amerikanske greenback har holdt seg på sterke siden gjennom feriemåneden juli og inn i august. Detter flere faktorer, safe haven, kjøp av US bonds samt rente pickup. Vi så EURUSD handle 0,9952 som laveste, men har hovedsakelig handlet 1.01-1,03 range bildet. Vi tror baserte på den geopolitiske temperatur og kjøp av US Bonds at USD vil holde seg mot sterke siden . Vi åpner uka med USD indeks på 106,40,  EURUSD på 1,0185

YEN: En svekket YEN inn i sommer og vi så nivåer som ikke var besøkt siden tidlig 2009 tallet. Kina og uroligheter rundt Taiwan har dog tatt Yenen noe tilbake. Vimser dog med eskalering av den geopolitiske støynivå nærområdet at dette neppe vi valutaen noe oppsidepress, lite catch er om aktørene flytter penger hjem etter å nedskalert investeringer ute. YEN handler 135,25 mot USD

CHF: Holder seg mot den sterke siden, safe haven for europeisk aktører. Spesielt hedge av assets i Øst-Europa gir flow inn i CHF. Sentralbanken passe men floden er at store beløp så aktiv motstand koster. Vi ser dagen bilde vedvare med dagen bakteppe. EURCHF på 0,9785

Fremvoksende markeder (Emerging markets) En brorpart av emerging markets-valutaer har svekket seg i sommer, sterk USD, mindre etterspørsel og flow ut av deres markeder har gitt svekkede valutaer. Høye råvarepriser har ikke nødvendigvis gitt økt flow da frykt for resesjon og mindre aktivitet utlover høsten gir resultater.

NOK: Stort sett mot sterke siden, høy USD har gitt gode salgsnivået for norsk eksport industri og mang har nok solgt spot og på termin. Siste dagers fallende olje pris og noe lavere gass priser har den siste uka sendt NOK noe svakere, spesielt mot EUR. Utviklingen her vi bli utslagsgivende for kronekursen, mer enn en effekt av nye rentejustering. NB valgte å selge 1500MRDNOK pr dag i august, isolert sett kronesvekkende. EURNOK åpner uka på 9,9550 med USDNOK p¨9,7800 og SEKNOK på 0,9590. GBP koster 11,8150.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.