Morgenkommentar 08.12.2022

Oljen: Vi begynner snart å nærme oss nivåer som kan trigge kjøpssignaler. USA har sagt de skal fylle på SPR lagrene fra 70 dollar og lavere, og WTI handler rundt 73 dollar nå. Det var liten effekt med kinesiske nyheter rundt færre covidregler. Markedet har nok hørt lignende flere ganger før, så entusiasmen har nok blitt litt dempet. Brent handler 78,22USDb med WTI på 73,06USDb.

AKSJEMARKEDET: Etter USA åpnet kom markedet litt tilbake, men ikke lenge. Det virker som sjokket med gode makrotall denne uken sitter godt i forkant av PPI på fredag og CPI på tirsdag.

SP500 ser teknisk meget tung ut. RSI kun på 49 og fallende. MACD så vidt snudd til negative tegn. Samt ser vi brudd ned fra kortsiktig stigende trend, samt motstand ved langsiktig fallende trendtak.

FIBO indikerer target på nedsiden på 3804

ORK: Nok en dag positiv på en svak børs. Tydelig at markedet trekker hit for sikkerhet. Vi ser også til statene der Consumer Staples er en av to positive sektorer i går.

Naturlig target kortsiktig er 71,35 og bruddet opp her så 75-77 nivået

FRO: Vi ser med pristaket mot Russland skapes det mye usikkerhet rundt regler for oljetankere. Vi nevnte i morgenkommentaren i går rundt usikkerhet for fysiske tradere. Vi ser videre at grunnet Tyrkia sine krav om spesielle bevis rundt forsikring før skipene reiser igjennom Istanbul. Vanligvis har det vært nok bevis at selskapet er listet på siden til Internation Group of P&I Clubs, men usikkerhet om det konkrete skipet er forsikret gjør at Tyrkia vil ta mindre risiko. Hvis det blir presedens kan man stille seg spm hva som vil skje om Egypt gjør det samme of Suezkanalen, eller Singapore gjør det samme. Den kortsiktige effekten er at Shell unngår så godt de kan å ikke booke skip som har fraktet Russisk olje i frykt for at det ligger igjen noe russisk olje som kan føre til at frakten blir terminert. Hvis flere oljeselskaper ikke ønsker dette kan de bli vanskelig å ha skip som bytter mellom å frakte Russisk og ikke-Russisk olje. Dette vil skape volatilitet og usikkerhet i tankermarkedet. I tillegg til at Frontline falt over 6% i går, falt Euronav, NAT, Teekay og Safe Bulkers.

Teknisk ser aksjen spennende ut fra et kontrært syn, med bra vending på 100 dagers glidende snitt i går. Aksjen har en RSI på 39-40. Chartet er Frontline USA, da denne styrer en del som skjer med den norske aksjen.

MAKRO/FX

Amerikanske børser reverserte ikke mot oppsiden, frykt for resesjon i fokus . USD holder seg mot svake siden og EURUSD åpner torsdagen på 1,0520 med Indeks på 105,10. Renter holder seg mot svake siden, 3,50 nivået i 10 års renter testes, 3,451 prosent med 2 år på 4,289 prosent og 30 åringen på 3,442 prosent. Rentebanen er dermed fallende utover på tidsaksen.  Makro tall for produktiviteten kom inn mot sterke siden og i dag slippes tall for trygdesøkende, 230k ny er ventet for siste uke. Auksjon i korte papirer.

I Østen fikk vi BNP tall fra Japan samt handelsbalansen fra Australia. Begge trall inn noe høyere enn ventet.  Fokus mot Kina og håndtering av Covid vedvarer.  Børsene endte blandet,  Nikkei av 0,40 prosent med Sydney ned 0,75 prosent. Hang Seng opp 3,24 prosent og Shanghai ender flatt.  YEN handler 136,70 mot USD og AUD ligger 0,6725mot USD og Yuan handler 6,9500 mot USD.

BNP tall for Unionen inn ett tick høyere enn ventet. I dag er ECB sjef Lagarde på talerstolen to ganger, KL 13 og 19. Bolig indekser i UK mot nedsiden og synliggjør utfordringer.  GBP handler 1,2205 mot USD og 0,8615 mot EUR. CHF på 0,9890 mot EUR og Euroindeks på 114,92.

Råvarer reverser noe av siste dagers fall, Gull på 1.797USDo mens Kobber ligger 3,8750USDlb. Aluminium på 2,507USDt. Hvete på 746USDb med Mais på 643USDb. Ris på 16,718USDp.

Krona svekket seg utover dagen onsdag og holder seg på disse nivåer torsdag morgen. Det er som nevnt i går inflasjonstall i morgen fredag og dette tallet blir spennende i lys av rente møte til uka. EURNOK handler 10,5250 mens USD igjen faller under 10 streken, 9,9975, SEKNOK ligger 0,9650 og GBP koster 12,2150.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.