Morgenkommentar 09.02.2022

Oljen: Vi så brenten og WTIen i går falt tilbake og stengte rundt 3% fra toppen i dette «runnet». Det er fokus mot Iran og en eventuell avtale der. Den Russiske forhandleren sier at en avtale er på målstreken. Det skal sies at USA sine forhandlere uttaler at det fortsatt er stor relativt stor avstand for å bli helt enige. Russland og Iran har ofte vært litt mer positive enn USA og Europa når det kommer til vurdering av en avtaleinngåelse.

Vi har hatt en ekstrem oppgang i oljen, av naturlige grunner, og et positivt utfall (enighet om avtale) her vil dra oljen godt ned… tror vi. $86,70 er den tidligere toppen fra oktober.

EQNR: Solid produksjon og solide (justerte) tall fra Equinor. Omsetning på $32,13mrd mot ventet $35,85mrd. Justert EBIT på 15mrd mot ventet $13,21mrd. Justert nettoresultat på $4,4mrd mot ventet $3,72mrd. Produksjonen var på 2,16m fpd og deres andel på 2,012m fpd. Det var i forkant ventet 1,98m fpd. De melder om ekstraordinært utbytte på $0,2/aksje per kvartal, i tillegg til ordinært utbytte på $0,2/aksje. Videre melder de om en økning av tilbakekjøpene til $5mrd for 2022. Total tildeling til aksjonærene (utbytte+tilbakekjøp) for 2022 blir på NOK 90m (USDNOK 8,82). Dette tilsvarer 10,77% direkteavkastning. Bra rapport fra selskapet og underbygger dagens kurs. Snittkursmålene ligger der vi handler nå, så det blir spennende hvor mye analytikerne ser på yielden og justerer kursmål etter det. 10% direkteavkastning er meget høyt for et selskap som EQNR.

AKSO: Aker Solutions leverte tall i går som var meget bra sammenlignet med hva markedet ventet. EPS kom inn på NOK 0,23, noe som gir en annualisert EPS på NOK 0,92. For 2022 ligger forventningene inn med en EPS på NOK 1,16. Basert på dette prises aksjen i dag til en PE på 22,73x. Dette er ganske in line med median PE de siste 5 årene. Mye av dette kommer av at aksjen har det siste året nesten doblet seg. Vi tror det er oppside i estimatene når analytikerne får kvernet seg igjennom materialet. Det som vi liker best er ordreinngangen de fikk som var nesten 50% bedre enn ventet. De uttaler videre at det er muligheter for rekord på ordreinntak i 2022.

Aksjen har konsolidert siden bruddet opp i oktober. Det som gjør at vi er litt avventende var nedsalget av aksjen i dag. Denne ville ikke close over tidligere høye close i rangen, noe som vi tolker som negativt.

Vi har aksjen på watchlist, men synes den enten skal handles på brudd opp eller om den skulle falle ned mot støtte på NOK 22. Kurs NOK 22 gir en 2022 PE på 18,96x, noe som er ned mot 10 års medianen.

ELK: kraftig oppgang på nærmere 30% siden bunnen i romjulen. Var i forkant solgt jevnlige siden forrige tallslipp. Range 27-39, nok prosenter imellom her til å både gjøre en klinkekule eller gå seg fullstendig bort. Bevegelsene samt analytikerers oppgraderinger og nedgraderinger i tidsperspektivet leder oss til å tro at det siste er tilfellet. Uansett bra tall den gang (og bra tall i dag), men bevegelsene er ikke veldig lett å bli klok på og vi ser som vanlige at det ikke er smart å gå mot bevegelsen aksjekursen tar første dag etter tallslipp så ha heller det i bakhodet enn å si at bevegelsen mot oppsiden eller nedsiden er feil for så å prøve å gå imot.

MetricActualsMean Consensus
Analyst  
Income Statement Metrics  
Revenue10 237,0010 218,33
Gross Margin (%) 57,00
   
Operating Income2 586,002 420,43
EBITDA3 059,002 883,43
   
Pre-Tax Income1 974,002 366,67
   
Net Income, GAAP1 964,001 887,50
Diluted EPS, GAAP3,102,92
   
Net Income, ADJ1 970,241 870,86
Diluted EPS, ADJ3,112,84

MAKRO/FX: Amerikanske børser med positive dag tirsdag, mye drevet av gode selskapstall. Alle indekser høyere, Russelll2000 bets i klassen med 1,73 prosent. Renter holder seg på siste døgns nivå, 10 åringen som veldig mange fokuserer på omsettes 1,94 prosent og i aften er det auksjon i disse papirene, siste auksjon endte på 1,723 prosent og gangen før der, 1,518 prosent så kurven er bratt. USD uten de helt store endringer, indeks på 95,55 og EURUSD omsettes 1,1425.

I Østen følger børsmarkedet oppgangen fra USA. Alle indekser handler høyere. Nikkei opp 1,08 prosent, Hang Seng opp 1,94 prosent og Shanghai legger på seg 0,79 prosent. Sydney opp 1,14 prosent. YEN handler noe svakere, 115,50 mot USD, mens Yuan ligger 6,3640 mot USD.

I Unionen tilsier futures at markedene åpner godt mot oppsiden i dag. Det er kun lokale makrotall på agendaen i dag, tysk  handelsbalanse og detaljhandelstall fra Italia samt industriproduksjon fra Spania. Det er i Europa som i USA, alle rentekurver er i en bratt oppadgående kurve. Tyske 10 år ligger nå 0,2645 prosent mens UK 10 omsettes 1,4995 prosent. Euroindeks på 112,90. CHF stabil mot EUR, 1,0565. GBP også stabil mot USD, 1,3555, mot EUR 0,8425.

Gull handler noe høyere, 1 828USDo, mens Sølv ligger 23,238USDo. Kobber på 4,4510USDp. Aluminium handler høyere og brøt igjennom gamle topp fra august i fjor. Aluminium på 3 225USDt. Sink og Nikkel holder seg stabile mens Bly har falt noe tilbake.

Krona holder seg stabil mot EUR, 10,0700 på morgenkvisten. USDNOK 8,8215, mens SEKNOK ligger 0,9660. Nyhetsbildet preges av sterke selskapstall. Olje pris noe lavere men risk bildet ute mer positivt.  I morgen slippes inflasjonstall her hjemme, konsensus er -0,2 prosent mm, mens årstakten ventes ligger 4,2 prosent. Dette blir selvsagt viktige tall for NB og deres rentevurderinger.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.