Morgenkommentar 09.08.2022

Oljen : Goldman Sachs reduserer sitt oljeprisanslag, men er fortsatt bullish. Det er det Q3 og Q4 i år som kuttes, men 2023 holdes uendret på $125/fat. For Q3 så kutter de fra $140 til til $110 per fat og for Q4 kutter de fra $130 til $125. De mener at fallet i oljen er drevet av lav likviditet og en del frykt rundt resesjon, Kina sin «zero covid policy» og eiendomssektor samt litt vekst igjen i Russisk produksjon. Oljeprisen litt opp i går ettermiddag.

AKSJEMARKEDET: Vi så en meget teknisk sell off i det amerikanske markedet i går. Vi så Nasdaq bryte over 38,2% Fibonaccinivået, et nivå som har vært motstand de fire siste dagene. Det er tydelig at markedet er i fase med hovedfokus på teknisk handel, da man står på visse brytningsnivåer og mye av «bullstoryen» er basert på en forventning om peak inflasjon og at man har nådd toppen av renteguidingen, men markedet ser på den andre siden at markedet har gått omtrent 20% fra bunn.

Med de lave volatilitetsnivåene vi ser er en straddle en type trade som man kan like. En bevegelse på 5-6% opp eller ned med opsjoner forfall 16. september, er man i breakeven. Har man tro på brudd ut av siste 3-4 dagers range har man her da muligheten til å kapitalisere på en bevegelse, uten å ha noen formening om retning. Det er ofte i disse tider vanlig å bli litt passiv da man ikke helt vet retning. Her kan man har lengre eller kortere forfall, noe som igjen vil påvirke antall prosent som trengs for å kunne nå breakeven.

MAKRO/FX

Det er små endringer i de store FX kryssene over natten. USD indeks på 106,25 og EURUSD handler 1,0195. YEN på 135,00 mot USD og Yuan logger 6,7575. AUD på 0,6975 mot USD. CHF holder seg mot sterke siden, 0,9740 mot EUR. Krona holder seg stabil, 9,9300 mot EUR og 9,7375 mot USD. SEKNOK omsettes 0,9595 og GBP koster 11,7725.

Det er meget stille på makorkalenderen i dag. I USA slippes tall for aktiviteten i næringslivet utenfor landbruk og auksjon i 1 o g3 års rentepapirer. I morgen slippes inflasjonstall fra Kina, Norge og USA og her blir det spenning til om siste tids nedjustering av råvarepriser og aktivitet har påvirket tallene.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.