Morgenkommentar 09.11.2022

Oljen; Brenten kommer tilbake etter at Kina melder om høyest antall covid tilfeller siden april og at de står bak sin «zero covid policy». En del av oppturen til oljen har vært påvente på Kinesisk åpning, men med slik data virker det fortsatt langt unna. Brent handler 95,40USDb med WTI på 88,84USDb

AKSJEMARKED: Vi ser at sykliske aksjer er de som drar med seg dette rallyet på oppsiden. I USA er Materials, Energy og Industrials de sterkeste sektorene så langt denne måneden. Industrials blant annet har gått såpass mye at de er på det sterkeste sammenlignet med tech siden mars 2020. For de som er litt kontrære vil det være naturlig å se på tech aksjer nå, hvis man har tro på at rentesjokkene på oppsiden er ferdig. Vi ser faktisk at terminal rate i USA har kommet ned fra 5,146% til 5,092%. Så det at Biden indikerte med lavere rentehevinger men evt lengre har gjort at rentebanen har stabilisert seg litt. Dette vil igjen underbygge at man snart kan begynne å regne på hvilken multipler selskaper skal ha fremover. Vi får inflasjonstallene fra USA i morgen, og dette vil være med å sette stemningen videre. Dette er første reelle inflasjonstall etter rentehevingen og man vil få mer indikasjon på om FED sine tiltak funker.

FLYR: Det ble meldt i går kveld at selskapet ikke klarte å hente NOK 430m, men at det var en alternativ finansieringsløsning på bordet. På skrevene stund er denne informasjon ikke presentert så ett øye børsåpning og eventuelle forslag. Alternative finansierings ordninger er ofte kompliserte så her bør aksjonærer  lese nøye mellom linjene.

AKSO: Staten gjorde nedsalg i AKSO på totalt 30,1M aksjer til kurs 39,30 forrige torsdag. Dette innebar en «rabatt» på litt over 10% fra sist handlet på close dagen før 43,98. I slike nedsalg er det ikke bare langsiktige investorer som tegner, men også kortsiktige opportunistiske investorer som er ute etter ett kort klipp dersom man har vurdert rabatten til såpass stor at den gir attraktiv risk-reward. Ingen umiddelbart raske gevinster kunne innkasseres i dagen etter og mye aksjer har sannsynligvis kommet rett ut igjen. Fra et teknisk perspektiv er likevel aksjen etter å ha handlet i 3-4 dager interessant da vi registrerer at aksjen har handlet på oppsiden av nedsalgskurs og også testet dette antatte gulvet på 39,30 ved gjentatte tilfeller. Litt på siden, men likevel aktuell for illustrasjon er nedsalg i både VAR og AKRBP tidligere. VAR handler fortsatt betydelig under dog er det betalt ut en del utbytte her. Forskjellen er imidlertid viktig da det dreier seg om viktige lange industrielle spillere i VAR og AKRBP som har foretatt nedsalg. Når denne type aktører selger skaper det usikkerhet hos de øvrige investorene på en helt annen måte enn om staten selger seg ned som vel egentlig ikke er negativt i det hele tatt. Oljeaksjer generelt har hatt en veldig fin utvikling de siste par uker etter at oljen igjen tok imot på 90 USD/fatet. Siden medio oktober er AKRBP opp 18%, EQNR opp 7%. Disse viste noe svakhet i går med dipper på mellom 1-2% i likhet med oljen som lugget litt i rødt etter å ha toppet ut i 98+usd/fatet i det korte bildet.

MAKRO/FX;

Det slippes en rekke tall for boligmarkedet i dag og det er auksjon i kanskje verdens mest fulgte rentesats, US 10 Year note. Ved siste auksjon ble renten satt til 3,93 prosent så god grunn til å vente ett høyere resultat i aften.

USD har vandret rundt paritet mot EUR i starten av uka men svekket seg utover kvelden i går. Indeks på 109,65 mens EURUSD på 1,0060. 2 års renter på 4,661 prosent med 10 år på  4,147 prosent og 30 åringen på 4,287 prosent.

I Østen fikk vi inflasjonstall fra Kina , 0,3 prosent MoM og 2,4 prosent åå var ventet, resultatet viser noe lavere inflasjon, 0,1 og 2,1 prosent kom som fasit. Børsene endte i rødt, Sydney var mot strømmen. Nikkei ned 0,56 prosent, Sydney opp 0,58 prosent mens Shanghai er ned 0,50 prosent og  Hang Seng av 1,70 prosent. YEN ligger 145,80 mot USD og AUD handler 0,6490 mot USD . Yuan på 7,2530 mot USD.

Detaljhandelstall fra Unionen som ventet MoM men noe mindre fall på årstaken, 0,4 og -0,6 prosent var fasit. Auksjon i tyske 10 års papirer, 2,33 prosent sist. Det er møte i ECB non-monetary Groupe. Inflasjonstall fra Russland, ventet 13,6 prosent åå. Tyske 10 år renter på 2,2750 prosent med UK 10 på 3,576 prosent.  Euroindeks på 111,50,  EURCHF handler 0,9927 og GBP på 1,1535 mot USD og 0,8720 mot EUR.

Gull tok ett byks mot oppsiden i USA handel, 1.715USDo med Kobber på 3,6820USDlb. Aluminium på 2,355USDp. Hvete på 825USDb mens Mais handler 665USDb. Ris på 17.872USDp.

Krona fulgte oljepris mot nedsiden, intradag utslagen på den akseptable siden. EURNOK åpner dagen 10,3120 mens USDNOK ligger 10,2550, SEKNOK på 0,9515 og GBP koster 11,82.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.