Morgenkommentar 09.12.2022

Oljen: RBC uttaler at oljefallet er drevet av tradere som har trukket seg unna og fjernet likviditet fra markedet. Dette er i tråd med hva vi har ment om at dette er tradere som tar seg en pause.

For oss betyr dette at det er tekniske nivåer og psykologi som gjelder. Vi handler nå rundt FIBO 50 (sett fra bunnen av covid til toppen i år). RBC peker videre på at det fysiske markedet ser bra ut. Legger vi til at US myndigheter har sagt at de kommer til å kjøpe WTI på 70 og lavere (WTI handler nå på 72 nivået), så er det gode muligheter for at en oppside i olje ligger latent fra disse nivåer. Holder vi her ser vi det naturlig at man skal opp mot 90 igjen. Brent handler 76,66USDb med WTI på 72,00USDB.

AKSJEMARKEDET: PPI data i dag. Det kommer til å være dagens store event og som vi har sett er slik eventer betydelige for markedet. Vi ser det som meget enkelt, om tallene kommer inn lavere enn ventet vil det være positivt for markedet, og vice versa. Dette så vi ved makrotallene på mandag, det kom inn svakt høyere enn ventet og sendte markedet sørover. Disse tallene sammen med CPI tallene på tirsdag vil være de siste som gir data til FED. De møtes tirsdag den 13. og annonserer rentebeskjeden sin den 14.

Etter oppgangen vi så i går, venter vi en relativt rolig dag frem mot tallene kl 1430.

Vi får

AKRBP: Har man tro på at oljeprisen snur rundt disse nivåene sammenfaller det meget bra med at AKRBP handler i nedre del av rangen. I likhet med oljeprisen som har tekniske nivåer som støttenivå, er derfor viktig å har kontrol på risikoen. Stopper under 300 nivåer på aksjen er viktig

DNB – tilbake igjen nede å tester bunn siste måned på NOK 180,- hvor den har tatt imot gjennom hele november. I den andre enden topper den som regel ut på høye 180-tallet og trives ikke spesielt godt over 200 dagers glidende snitt 186,65. Aksjen har heller ikke handlet over 200 dagers glidende snitt siden april 2022. Bank og finansaksjer generelt har alle blitt solgt over hele linjen også på utenlandske børser den siste uken. Egentlig så gjelder dette hele totalmarkedet så det handler nok mest om risk off på totalen og generell usikkerhet samt resesjonsfrykt mer enn noe selskapsspesifikt i DNB. Rangen 180-190 er uansett fortsatt intakt og som alle vet er DNB Europas beste bank hva stresstester angår

MAKRO/FX

I dag får vi viktige inflasjonstall for november, en skulle tro at tallene bør komme inn noe lavere enn oktobertallene da spesielt energipriser har falt tilbake, Tallene slippes Kl0800. Konsensus er 0,2 MoM og 7,0 prosent ÅoÅ.

Tallene vil danne godt grunnlag, sammen med Regionalt Nettverk og risk bildet ute for Sentralbankens rentebeslutting neste uke.. Energisektor fortsatt med store intradagbevegelser som igjen påvirker Norges inntekter. Inflasjon er ett element i totalbildet, men like viktig er produktivitet, arbeidsmarkedet og boligmarkedet. Norge er lite tjent med full stans i mange sektorer som resultat av iver etter å stagge inflasjon med høye renter. Krona uten store endringer torsdag, fallende oljepris og derav mindre flow i FX markedet er isolert sett negativt fortegn for NOK. Vi åpner fredagen med EURNOK på 10,5225 og USDNOK på 9,9550. SEKNOK handler 0,9675 og GBP koster 12,2000.

I USA kom tall for trygdesøkende inn høyere enn ventet, 230K sist uke, I dag slippes viktige PPI tall som gir ett tegn på inflasjonstrykket. 0,2 prosent MoM og 7,2 prosent ÅoÅ er konsensus, begge tall er lavere enn ved siste måned. FED møtet i neste uke vil bli hovedfokus fremover og inflasjonstall dagen før møtet vil mulig sende børsene i en retning. Det er liten grunn til å utfordre FED i sine markedsvurderinger. 10 års renter holder seg mot lave siden, skulle PPI komme inn over konsensus vil det neppe vedvare. 2 års renter på 4,277 prosent med 10 år på 3,452 prosent og 30 åringen på 3,408 prosent. USD svakere over natten,  1,0577 mot EUR og indeks ligger 104,50

I Østen fikk vi inflasjonstall fra Kina, 1,6 prosent ÅoÅ og -0,2 prosent MoM var ventet, fast ett tick lavere. Børsene ender uka høyere,  Nikkei opp 1,18 prosent mens Sydney er opp 0,53 prosent. Haag Seng opp 2,42 prosent og Shanghai opp 0,41 prosent. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt Covid og eiendomsmarkedet, RBoC følger nok nøye. YEN handler 136,10 mot USD og AUD ligger 0,6780 mot USD. Yuan på 6,9590 mot USD.

I Unionen er særs tomt på makorkalenderen. EURCHF ligger 0,9870 med Euroindeks på 104,88. GBP på 1,2260 mot USD og EURGBP omsettes 0,8672.  10 års tyske renter på 1,8375  prosent og UK 10 ligger 3,1320 prosent. Vi vil tro det blir økt fokus mot ECB og deres vurderinger av rente, nedbygging av obligasjonsportefølje ved neste rentemøte 15 desember.

Gull handler 1.806USDo. Kobber på 3,9192USDlb. Aluminium holder seg rundt 2.500USDt streken. Hvete 749USDb med Mais på 643USDb. Ris på 16,78USDp.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.