Morgenkommentar 10.03.2023

Oljen; : d a olje også handles som en «risk on-risk off» asset, så vi den falle i går sammen med børs. Den handler nå under trendgulvet og avhengig av hva som skjer med dollar og totalmarkedet vil utviklingen styres. Børs og arbeidstall i dag, vil sette stemningen videre. Brent på 81,22USDb og WTI ligger 75,19USDb.

AKSJEMARKEDET: Silicon Valley Bank falt over 60% i går (og fortsatte 21% ned i etterhandelen) etter de meldte om en emisjon for å styrke kapitaldekningen etter betydelige tap på amerikanske statsobligasjoner og MBS. Videre så anbefale store VC at porteføljeselskapene deres tar ut pengene sine. Dette skaper stor frykt i finansmarkedene og vi så VIX opp 18%. Finans var da i USA det absolutt svakeste sektoren, der SP500 Financials var ned 4%. Vi ser VIX futures opp 10% i går og fortsetter opp i dag. Futurene for de europeiske børsene indikerer ned ca 1.5% og amerikanske indekser indikerer videre ned 0,5%, etter gårsdagens 2% fall i Nasdaqen.

Det som gjør dagen i dag spesiell, er at Powell ba alle følge med på arbeidstallene i dag kl 1430 (norsk tid). Dette betyr at vi har en event som er kraftig negativ og skaper en bred frykt i den finansielle sektoren, men vi har tall som kan slå kraftig positivt eller negativt før børs åpner. Dette betyr én ting, volatilitet.

SP500 brøt under alle tekniske støttenivåer i går. Man kan fort få en del «buy the dip» forsøk, men vi mener at uroen ikke er over, før det kommer meldinger om at disse bankenes utfordringer er løst. De er ikke store globale banker, men det skaper stor usikkerhet for det finansielle systemet, og det vil nok komme en del gufs fra 2008 når folk skal snakke om dette.

Vær forberedt på en tøff start på fredagen, spesielt i finansaksjer. Mange aktører har ligget kraftig long finans for å få med seg «rentehevingstraden», disse pengene kan fort trekkes ut i det korte bildet og banker blir nok den svakeste sektoren i dag. Vi ser at bankfrykten sprer seg globalt og banksektoren på Sydneybørsen er ned ca 3%, man bør forvente lignende i Europa i dag.

MAKRO/FX

Trygdesøkende tall i USA torsdag,  211k var noe svakere enn ventet.  Flere viktige makrotall i dag, Nonfarm payrolls ( nye jobber utenfor landbruket) viktigst, men også arbeidsledighets tall kan gi ny bensin til rentebålet. 3,4 prosent ledighet er ventet og dette er som ofte nevnt lavets nivå registrert i USA siden starten på målinger tidlig på 70 tallet. Det ventes 62,4 prosent arbeidsdeltagelse og gjennomsnittlig lønninger ventes stige med 4,7 prosent ÅoÅ, opp fra 4,4 prosent ved siste måling. Slår alle disse tallene til er det liten grunn til å se for seg lavere rente forventninger,  i hvert fall på korte siden av tidsaksen. 2 års renter på 4,788 prosent og 10 år ligger 3,822 prosent og 30 åringen ligger 3,789 prosent. USD uten store endringer, indeks på 105,85 med EURUSD på 105,28. Vi så dog at børs, renter og USD alle falt tilbake i går så dette vil ikke vedvare over tid.  

I Østen holdt BoJ rentemøte, som ventet holdt sentralbanken renter på rekordlave -0,10 prosent. Dette tiltros for noe økende inflasjon og positive makrotall. Husholdningens forbruk falt med 0,1 prosent som er langt høyere enn siste måling, 1,3 prosent. Spareraten er høy i Japan.  Nikkei av 1,68 prosent mens Sydney er ned 2,28 prosent. Hang Seng ned 2,59 prosent og Shanghai faller 1,08 prosent. YEN handler 136,69 mot USD og AUD ligger 0,6585 og Yuan 6,9750 mot USD.

I Unionen får vi tyske inflasjonstall, 8,7 prosent er ventet på ÅoÅ. Viktig tall for ECB, men liten grunn til å tro Lagardes rente økninger minsker i sannsynlighet. En rekke tall fra UK i dag, BNP, handelsbalanse og industriproduksjon. Høye renter preger øya og utfordringer i boligmarkedet vedvarer. Vi har flere ECB medlemmer på talerstolen, Lagrade viktigst, hun snakker KL1600. Vi tar med at Russland slipper inflasjonstall, 11,2 prosent på året er meldt. Tyske 10 år på 2,503 prosent og Italia ligger 4,375 prosent mens UK 10 ligger 3,811 prosent. Euroindeks på 119,71 EURCHF på 0,9850 mens GBP ligger 1,1923 mot USD og 0,8875 mot EUR. 

Gull handler 1.834USDo med Sølv på 20,045USDo. Kobber på 3,987USDlb. Aluminium på 2.315USDt. Hvete på 666USDb med Mais på 611USDb. Ris omsettes på 16,345USDcwt. Vi ser her at både harde som softe råvarer faller tilbake.

Det slippes inflasjonstall her hjemme KL0800, 0,8 og 6,8 prosent er ventet på henholdsvis måned og år, kjerne inflasjonen som kanskje er viktigere ventes 1,0 og 6,3 prosent på måned og år. Slår tallene til blir det vanskelig balansegang for Sentralbanken å manøvrere rentesettingen.  Sentralbankens mandat er skrevet, 2,0 prosent inflasjon over tid, synes være langt unna, men forholdet til lønnsoppgjør og stabilitet i økonomien kan veie motsatt i argumentasjonen rundt styrebordet ved neste møte. Underliggende makrobilde, arbeidsledighet og boligmarkedet gjør jobben ikke lettere, og 0,5 prosent øking bør være på bordet eventuelt en ekstra 0,25 på tidsaksen. EURNOK uten store endringer torsdag, men svekker seg med mer risk off ute over natten.  EURNOK 11,3150 med USDNOK på 10,6875. SEKNOK på 0,9955 og GBP koster 12,7425.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.